Geld nog niet geregeld

Uit de voortgangsbrief over onderwijshuisvesting die minister Wiersma op 17 april 2023 naar de kamer stuurde, wordt duidelijk dat hij wel wil, maar zijn collega's en de politiek nog niet bereid heeft gevonden voldoende geld voor gezonde en duurzame schoolgebouwen vrij te maken. Iets wat (wettelijk gezien) wel zou moeten.

Sessies onderwijs Maatschappelijk Vastgoeddag

Op 8 december is de Maatschappelijk Vastgoeddag, waar je met inspirerende sprekers en collega’s uit het hele land in gesprek kan gaan.

Over hoe we sneller betere scholen bouwen. Voor het onderwijs zijn er verschillende interessante programmaonderdelen. Er zijn meerdere sessies en gesprekken met landelijke spelers rond de vraag hoe het werk zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. Diverse ministeries zijn aanwezig en ook de VNG, PO-raad en VO-raad zijn vertegenwoordigd.

Inspiratie event: Duurzaam schoonmaken in het onderwijs

Op 1 december organiseert Hago samen met Ruud Veltenaar een inspirerend webinar. Ruud Veltenaar is filosoof en toekomstdenker. Hij neemt ons mee naar Utopia voor Realisten. Hoe ziet samenwerking er in de toekomst uit? Hoe ga je van respect voor de schoonmaker en duurzame inzetbaarheid naar Human Being Management? En wil je het beste zijn voor de wereld of van de wereld?    

Abonneer op onderwijs