Geld nog niet geregeld

Uit de voortgangsbrief over onderwijshuisvesting die minister Wiersma op 17 april 2023 naar de kamer stuurde, wordt duidelijk dat hij wel wil, maar zijn collega's en de politiek nog niet bereid heeft gevonden voldoende geld voor gezonde en duurzame schoolgebouwen vrij te maken. Iets wat (wettelijk gezien) wel zou moeten.
Abonneer op duurzaam