Geld nog niet geregeld

Uit de voortgangsbrief over onderwijshuisvesting die minister Wiersma op 17 april 2023 naar de kamer stuurde, wordt duidelijk dat hij wel wil, maar zijn collega's en de politiek nog niet bereid heeft gevonden voldoende geld voor gezonde en duurzame schoolgebouwen vrij te maken. Iets wat (wettelijk gezien) wel zou moeten.

Sessies onderwijs Maatschappelijk Vastgoeddag

Op 8 december is de Maatschappelijk Vastgoeddag, waar je met inspirerende sprekers en collega’s uit het hele land in gesprek kan gaan.

Over hoe we sneller betere scholen bouwen. Voor het onderwijs zijn er verschillende interessante programmaonderdelen. Er zijn meerdere sessies en gesprekken met landelijke spelers rond de vraag hoe het werk zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. Diverse ministeries zijn aanwezig en ook de VNG, PO-raad en VO-raad zijn vertegenwoordigd.

Abonneer op scholen