Ruimte voor meer activiteiten

Image
Deltaplan scholen

Een schoolgebouw kan veel intensiever worden gebruikt door de ruimte met anderen te delen, zeggen zo’n 60 professionals uit het werkveld tijdens een Bouwstenen-bijeenkomst in maart 2023.

Niet alle ruimte dubbel te gebruiken 

Zij kwamen tot deze conclusie nadat Marc van Leent ze had voorgerekend dat een gebouw waarin onderwijs wordt gegeven in principe zo’n 5.000 uur per jaar ruimte biedt voor allerlei activiteiten (365 dagen x 14 uur per dag). En ook nadat de beperkingen van meervoudig ruimtegebruik waren besproken. Een bezettingsgraad van 100% is namelijk voor gebouwen in het basisonderwijs verre van reëel. Zo is het gebouw vooral ingericht voor kleine mensen. Ook worden er soms specifieke eisen aan de ruimte gesteld, waardoor ruimte-deling lastig is. 

Van 20 naar 30 % goed mogelijk

''Los daarvan blijft er genoeg ruimte over om te delen, denk aan aula’s, speel- en gymzalen'', zegt Marc. Kinderen gaan nog geen 1.000 uur per jaar naar school. Daarmee kom je op een bezettingsgraad van 20%.'' Alle 60 professionals van scholen, gemeenten en marktpartijen vinden dat de schoolgebouwen intensiever kunnen worden gebruikt. De meeste zeggen dat 1.500 uur per jaar goed haalbaar is, hetgeen neerkomt op een bezettingsgraad van 30%. Marc: ''Nu beperkt het nevengebruik zich soms tot incidenteel nevengebruik. Dat schiet niet op. Er is veel meer mogelijk, maar daar moet je dan wel werk van maken.''

Positief saldo bij dubbel gebruik

Voordeel van ruimtedeling is dat de exploitatiekosten van een gebouw, zoals de investeringen in het gebouw (de kapitaallasten) en de gebruikskosten (energie, enz) door meer partijen kunnen worden gedeeld. ''Maar er zijn ook extra kosten om het tot een succes te maken'', zegt Marc. Hij rekent voor dat je bij meervoudig gebruik al gauw zo’n 50% van de extra opbrengst kwijt bent aan een goede gebouwbeheerder. ''Dan hou je nog flink wat over. Het dekken van 10% van de investeringskosten via dubbel gebruik moet haalbaar zijn.''

Lerarentekort

Een flexibel en meervoudig te gebruiken schoolgebouw biedt niet alleen ruimte aan verschillende activiteiten, maar biedt ook de mogelijkheid het onderwijs anders te organiseren. Zo ziet de onderwijsraad, als oplossing voor het lerarentekort, een gebouw voor zich waar kinderen onderwijs en allerlei andere activiteiten krijgen aangeboden waar niet per se vakdocenten voor nodig zijn.