Oproep kabinet; manifest aangeboden

Image
Investeren in verouderde schoolgebouwen

Eenentwintig organisaties van leerlingen, docenten, directeuren, scholen, gemeenten, bouwers en installateurs ondertekenden een manifest waarin het kabinet wordt opgeroepen om haar rol te pakken. En jaarlijks minstens € 730 miljoen te investeren in de verouderde schoolgebouwen. 

Veel maatschappelijke baten

Het lijkt een groot bedrag in deze tijd, maar een investering in goede plekken voor kinderen levert zowel op korte als lange termijn veel maatschappelijk rendement op. Denk aan beter onderwijs, gezondere kinderen, kansengelijkheid en minder energiegebruik. Het sluit ook aan bij de ambities van Kabinet en Kamer. Goed onderwijs begint bij een goed gebouw, en juist die zijn ondermaats.

Gereed voor uitvoering

Met alleen geld zijn we er nog niet. Sterker, dan begint het pas. Het geld kan snel worden uitgegeven. Veel ligt hiervoor al klaar. Er is consensus over hoe we het geld snel naar het werkveld kunnen brengen (resultaat onderzoek Argumentenfabriek), de uitvoeringsprogramma’s liggen klaar (bijna alle gemeenten hebben IHP's), er zijn legio voorbeelden hoe het werk snel kan worden aanbesteed en een handleiding voor goede verantwoording richting burgers, gemeenteraad en Rijk is ook al klaar. Bouwstenen voor Sociaal nam het initiatief tot het Deltaplan Scholen bijvoorbeeld. 

Impuls voor vernieuwing

Parallel hieraan kan ook de vernieuwingsslag worden gemaakt. (Ver)bouwplannen bieden namelijk een perfecte aanleiding om met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over waaraan de gebouwen moeten voldoen om alle beleidsambities rond kinderen te realiseren.  Zolang er geen geld is, durft niemand dat gesprek aan. De Minister van OCW is aan zet om met toereikende middelen te zorgen voor wat minimaal nodig is, en dat is vooralsnog begroot op €730 miljoen per jaar extra. Daar heeft hij ook andere spelers in Den Haag bij nodig. Al werkende weg helpen we elkaar vooruit de toekomst in.

 

Meer informatie over het manifest en het Deltaplan Scholen is te vinden op de website van Bouwstenen voor Sociaal