Schoolgebouwen die voldoen

Image
Marjanne Groenesteyn

Marjanne Groenesteyn onderzocht voor Bouwstenen welke ruimtelijke invulling er mogelijk is om met schoolgebouwen bij te dragen aan de ambities van scholen, gemeenten en kabinet, waaronder goed onderwijs, gezondheid, sociale veiligheid, inclusie, duurzaamheid en vitale steden en dorpen. Hiervoor ploos ze tal van beleidsdocumenten en initiatieven uit, sprak ze met experts en belanghebbenden en ging ze kijken op scholen.

Beleid als uitgangspunt

Gelukkig zijn er meerdere prachtige initiatieven en oplossingen om schoolgebouwen een beetje beter te maken. Maar de sectorale aanpak en bekostiging ontneemt ons vaak het zicht op integrale oplossingen. Die hoeven niet per definitie duurder te zijn. Vandaar de vraag vanuit van het Bouwstenen-netwerk hoe schoolgebouwen er uit kunnen zien als niet de bekostiging en de sectorale wetgeving, maar het beleid voorop staat. Eerder heeft Atelier Groenblauw met een casus in Delft laten zien hoe, ook in een dichtbevolkte omgeving, doelen rond onderwijs, gezondheid, natuur en klimaat ruimtelijk goed in te passen zijn.   

Image

Ontwerp Groenblauw

Ambitiedocument ontbreekt

Ook Marjanne constateert dat de verschillende ambities nog te veel verspreid zijn over de verschillende beleidsterreinen en dat het ontbreekt aan één overzichtelijk ambitiedocument. Zo’n document is handig, omdat sommige doelen wat meer onderlinge afstemming verlangen, laat ze in haar scriptie zien. Verf je de muren bijvoorbeeld kalmerend pastel voor rustige kinderen (sociale veiligheid, goed onderwijs), of juist warm rood zodat de thermostaat een graadje lager kan? Of hoe toegankelijk is een onverhard natuurinclusief schoolplein voor kinderen in een rolstoel?

Meer ruimte voor alle doelen

Ook laat Marianne in haar onderzoek zien dat de meeste winst op alle beleidsterreinen te halen valt met voldoende ruimte. Met voldoende ruimte voor goed onderwijs, kunnen ook andere sociale en fysieke doelen goed ingepast worden. Het onderzoek van Marianne biedt goede en concrete aanknopingspunten om op door te bouwen. En dat gaan we dan ook doen. We werken vanuit het werkveld graag samen met landelijke organisaties aan de totstandkoming van een document waar we nu aan moeten bouwen om de ambities van 2050 te realiseren. Marjanne haar scriptie biedt hiervoor veel informatie. Bouwstenen nodigt je graag uit hieraan mee te doen.