Veel ambities, één school

Image
Hiltrud Potz

Atelier Groenblauw laat aan de hand van een casestudie voor een school in de gemeente Delft zien hoe doelen rond leren, bewegen en gezondheid goed zijn te combineren met die voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

Fijne speel- en leeromgeving

Op de plek van een oude kabelfabriek in Delft, langs de Schieoever, wordt een nieuwe wijk ontwikkeld. De gemeente wil hier een school bouwen. Op basis van de kaders uit het Klimaatconvenant Zuid-Holland en het Delftse beleid rond klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, maakte Atelier Groenblauw ontwerpen. "Deze dienen als inspiratie voor soortgelijke opgaven", zegt ontwerper Hiltrud Pötz. "We hebben gekeken hoe we maatregelen voor klimaat en biodiversiteit zo kunnen inzetten dat het bijdraagt aan allerlei andere doelen, zoals een fijne speel- en leeromgeving, gezondheid en de mogelijkheid voor meervoudig gebruik."

De effecten van een groenblauwe school

Dat leidde tot verschillende ontwerpen, is te zien in het onderzoek. De effecten van zo’n groenblauwe school zijn groot:

Image

  1. Ten eerste wordt, door het toevoegen van een groene en diervriendelijke gevel, een natuurlijke habitat gecreëerd waar verschillende soorten zich kunnen vestigen. 
  2. Ook wordt het leefklimaat van de buurt in zijn geheel verbeterd: het toevoegen van groen aan de buurt verhoogd de belevingswaarde en de klimaatrobuustheid en zorgt voor koelte als ‘pocketpark’.
  3. Als derde punt verbeteren groenblauwe elementen het speelklimaat voor de kinderen. Dit heeft een bewezen positief effect op hun cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling, wat zorgt voor gezondere en gelukkigere volwassenen. Dit draagt bij aan een gezondere maatschappij. 

 

Atelier Groenblauw werkte de case voor de gemeente Delft uit in het kader van het project Ruimte voor nieuwe ideeën, van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Bouwstenen bracht de partijen bij elkaar. 

Meer informatie