Wat te doen met €525 miljoen?

Image
Binnenhof Den Haag

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat er € 525 miljoen vrijkomt voor het verduurzamen van scholen en ander maatschappelijk vastgoed. Hartstikke mooi begin natuurlijk, maar hoe wordt dit geld besteed? 


Uit het plan, dat op 15 november 2021 door het Ministerie van BZK werd gepresenteerd, valt op te maken hoe dit geld verdeeld gaat worden. Subsidies, groene initiatieven en Rijksvastgoed: zo ziet de verdeling van het budget eruit...

€ 340 miljoen subsidie voor eigenaren

In totaal wordt er € 340 miljoen uitgetrokken voor een nieuwe subsidieregeling, die in drie delen loopt van half 2022 tot half 2024. De subsidie richt zich op het verduurzamen van het vastgoed op natuurlijke momenten en kan worden aangevraagd door eigenaren. De regeling wordt samen door ministerie BZK, OCW en VWS verder voorbereid.

€ 125,5 miljoen voor Rijksvastgoed

Iets minder dan een kwart van het totaal bedrag gaat naar het verduurzamen van Rijksvastgoed. Om bijvoorbeeld meer zonnepanelen op rijksgebouwen te krijgen. Daarnaast is er budget om lopende projecten sneller duurzamer te krijgen. Uit een groslijst projecten wordt in overleg een prioriteitenlijst gemaakt. Daarbij is de maximale CO2-reductie per extra geïnvesteerde euro leidend.

€ 59,5 miljoen voor programma’s en projecten

De rest van het geld gaat naar ondersteuning voor bijvoorbeeld sportclubs en scholen. Onder andere voor het aanbrengen van isolatie van gevels en of het inzetten van WKO’s. Daar lopen al programma’s voor. Een speciaal programma voor de eigenaren van monumenten is nog in de maak. Verder is er geld beschikbaar voor duurzaamheidsprojecten voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Mooi begin, maar niet genoeg...

Het bedrag is een mooi begin, maar lang niet genoeg. Om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen zijn miljarden nodig; tot 2050 zeker zo’n € 53 miljard. Dat is omgerekend een kleine € 2 miljard per jaar, waarvan € 1,4 miljard alleen al voor het verduurzamen van scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Meer informatie