Huisvesting voor beter onderwijs

Image
Tanja van Nes, Bouwstenen vierkant.jpg

Tanja van Nes, PO-Raad, pleit ervoor de opgaven rond beter onderwijs, ventileren en verduurzamen niet los van elkaar te zien. Dat vertelt ze in een korte video (ca. 1 min).

 

Ze wilt het gebouw inzetten voor een betere kwaliteit van het onderwijs. Ook moet er meer aandacht komen voor toegankelijkheid en inclusie. Dat er meer geld moet komen is bekend. Maar als je het breder aanvliegt dan is er ook financieel meer mogelijk zegt ze in een interview met Bouwstenen. Onderaan de pagina vind je haar verhaal in een video.

 

Het pleidooi van Tanja sluit aan bij de oproep van Platform Perspectief Jongeren dat onderwijshuisvesting een belangrijke voorwaarde is voor beter onderwijs en bij de conclusies van het Integraal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO). Bouwstenen heeft het initiatief genomen voor een Deltaplan Scholen. Inmiddels zijn diverse organisaties aangehaakt. 

Bekijk ook