Sporthal vol kinderen

Image
remon

Niet iedere school heeft een visie op bewegingsonderwijs of geeft hier prioriteit aan. Een goed gebouw in de eigen buurt dat uitnodigt te bewegen kan een groot verschil maken. Dat zien ze ook in Rotterdam. 


De komende tien jaar staan er in Rotterdam 86 verouderde gymzalen op de planning om te moderniseren. De gemeente kijkt dan meteen of ze in een wijk drie gymzalen kunnen vervangen voor één multifunctionele sporthal voor de hele buurt. Soms is de sportvoorziening niet op orde en vaak te ver weg. Een sporthal die voor veel kinderen aantrekkelijk wordt, want scholen zijn en blijven de grootste doelgroep voor de breder te gebruiken sporthal.

 

Glow-in-the-dark apenkooien

Gymlessen, freerunnen en glow-in-the-dark apenkooien voor volwassenen: in Rotterdam heeft een sporthal allerlei gebruikers. ‘Lerend bewegen is blijvend bewegen’ staat in de Rotterdamse sportnota Beweegvriendelijke Stad. “De ruimte is schaars in onze stad, die moeten we slim benutten”, zegt Michael Welten, beleidsadviseur sport bij de gemeente. “Daarom werken we met met een zogeheten sportcirkel. Daarmee be-palen we waar sportaccommodaties moeten komen in een verdichtende stad.” 

“Als je iedereen in beweging wilt krijgen, moet je er wel infrastructuur voor hebben. We hebben daarom naast een IHP onderwijs, ook huisvestingsplannen voor gymzalen en sport. We leggen die drie IHP’s op elkaar zodat we beter kunnen combi-neren. Elke gymzaal bij school krijgt standaard een eigen ingang, zodat de ruimte ook na schoolsluiting door anderen gebruikt kan worden.”


Compacte toestellen  

Ook in de hallen zelf wordt slimmer met ruimte omgegaan, vertelt Rémon Waas van Sportbedrijf Rotterdam. “We zien het allemaal: volle zalen of opberghokken, kleedkamers die veel ruimte innemen en een hoeveelheid aan loze ruimte die niet goed benut wordt. Dat is zonde, in een Programma van Eisen kan je daar veel beter rekening mee houden.”
Het Sportbedrijf Rotterdam gaat daarom actief met scholen in gesprek over wat ze nodig hebben. Ze kijken wat de behoefte is aan bijvoorbeeld materiaal en onderzoeken samen 
(duurzamere) alternatieven waardoor ze slimmer met de ruimte kunnen omgaan. “Zo hebben we bijvoorbeeld veel compactere speeltoestellen gekozen. Dat vraagt soms wat meer investering, maar levert uiteindelijk meer op.”


Meer moderne snufjes 

“Als je als kind een gymzaal binnen- komt, moet je zin krijgen om te bewegen”, zegt Rémon. “Niet elke zaal is aantrekkelijk voor een kind. We zijn nu begonnen met een aantal van onze zalen te moderniseren en met de nieuwste snufjes in te richten. De hal op de Klein Coolstraat, vlakbij Rotterdam Centraal, is onze showcase en pilot. We hebben daar een interactieve wall, led vloer en ‘wall jumper’, een wandtrampoline. Hierdoor is de ruimte aantrekkelijk voor verschillende groepen gebruikers: van schoolklassen doordeweeks tot freejumpers in het weekend.” 

In deze pilot zijn ze ook tegen dingen aangelopen, vertelt Rémon. “Zo is bijvoorbeeld de led-vloer alleen van tevoren op een lesprogramma aan te passen, en niet ter plekke als de groep er al is. Niet heel handig in de praktijk, blijkt nu. Daar leren we van en nemen we mee in de volgende zalen.”

 

Eigen identiteit  

Er zijn inmiddels een aantal gymzalen onder handen genomen. Die zijn zo ingericht dat ze door verschillende groepen te gebruiken zijn. Sindsdien is het gebruik flink gestegen. Per buurt kijkt Sportbedrijf Rotterdam naar wat nodig en passend is. “Elke buurt is weer anders en heeft andere behoeften. We richten elke zaal zo in dat het bij de identiteit van de scholen en gebruikers uit de buurt past. Laatst hebben we bijvoorbeeld een Urban Sportzaal opgeleverd, een ruimte waar het accent meer ligt op kracht- en danssporten. Dat is echt ontzettend tof geworden. En voor kinderen ontzettend leuk,” vertelt Rémon trots. Het Sportbedrijf en de gemeente willen in elke buurt een goede sportzaal realiseren, een zaal waar kinderen enthousiast van worden, maar die ook de inwoners van de wijk kunnen gebruiken. 


Prikkelarm 

De vaart wordt er goed in gehouden door Rotterdam. Rémon: “We zijn dit jaar druk bezig met optimaliseren en verduurzamen van bestaande ruimtes. Volgend jaar gaan we ook een prikkelarme gymzaal opleveren. Dat wordt een plek voor speciaal onderwijs, waar kinderen met een beperking kunnen sporten zonder overprikkeld te raken. Zo gebruiken we alleen neutrale kleuren, is er gedimd licht, zorgen we ervoor dat je gemakkelijk met rolstoel de zaal in kan komen en is er een oplaadpunt voor elektrische rolstoelen.” 

 

Het Bouwstenen-netwerk bracht in maart 2022 een bezoekje aan de hal. Ook lid worden van het netwerk? Meld je aan! Dit artikel is onderdeel van Schoolfacilities, juni 2022.