€ 140 miljoen extra voor ventilatie

Image
Wiersma in gesprek tijdens bijeenkomst © Schoolfacilities

Minister Wiersma trekt € 140 miljoen extra uit voor ventilatie op scholen en roept scholen op hiervan gebruikt te maken. "Zeker nu corona nog niet weg is en in de loop van het jaar mogelijk opleeft..."

De regeling is een vervolg op de SUVIS-regeling en speciaal bedoeld om de meest urgente ventilatie problemen bij scholen aan te pakken. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen. Ook kunnen ze experts van Ruimte-OK vragen op school langs te komen om hen te adviseren.  

Niet even snel op te lossen

De minister maakte de regeling bekend tijdens een bezoek aan Nutschool Zorgvliet in Den Haag, waar hij met kinderen, docenten, directeur en bestuurder in gesprek ging. Volgens directeur Sylke Bosch is het probleem niet even snel op te lossen. "Om voldoende te ventileren moeten soms ingrijpende maatregelen worden getroffen, muren worden afgebroken of installaties worden aangeschaft. Dan heb je als school al snel te maken met de gemeente, welstand en de brandweer. Het kost veel tijd om alle procedures te doorlopen. En om het aan te besteden, ben je ook al gauw 9 maanden verder."

Meten is belangrijk

CO2-meters in de klas zijn belangrijk. En overal in de klas een A4-tje hoe de resultaten te lezen. Veel scholen hebben dat al, maar nog niet allemaal. Wiersma heeft geld beschikbaar gesteld om in ieder klaslokaal in Nederland een CO2-meter op te hangen. Ze lossen het probleem niet op, maar zijn wel een hulpmiddel om voldoende te ventileren.

Minder kinderen in de klas

Wat wél blijkt te helpen, zijn minder kinderen in de klas. "Dat is ook goed voor de kinderen", weet directeur Sylke Bosch. "Toen we dat tijdens corona deden waren ze vrolijker en de leerprestaties gingen ook omhoog."

Ze ziet allerlei mogelijkheden om bepaalde lessen ook op andere locaties in de stad te doen.

Beter onderwijs en kleinere klassen is ook de ambitie van het kabinet. Maar gebouwen goed aanpakken vraagt om een langdurige exercitie, aldus de minister, en kost veel geld.

Meer informatie

  • Het hulpteam ventilatie van Ruimte-OK is bereikbaar via 0800–0224402 of www.ventilatiehulp.nl 
  • Overzicht Subsidies: landelijk, provinciaal en lokaal
  • Zie persbericht van OCW in de bijlage onderaan de pagina