Energiearmoede verzachten

Image
Energiearmoede

De stijgende energieprijs heeft niet alleen grote consequenties voor huishoudens maar ook voor scholen en andere maatschappelijke voorzieningen.

Warme plekken met douche

Wat betreft huishoudens zullen er mensen zijn die de rekening niet meer kunnen betalen. Mogelijk doen zij een extra beroep op de faciliteiten van scholen, sportaccommodaties of de werkgever. Bijvoorbeeld om warm te blijven (warme werkplek), te douchen of te eten. Deze voorzieningen zijn vaak een tweede thuis waar mensen een groot deel van de dag verblijven. De gevolgen van energiearmoede kunnen juist daar worden verzacht. De betrokken organisaties kampen echter zelf ook met een hoge energierekening.

Snelle aanpak scholen nodig

Scholen krijgen een vaste vergoeding vanuit het Rijk voor het onderhoud van hun gebouw en het energiegebruik. De energielasten gaan een (groot) gat slaan in hun reserves. Brancheorganisaties zijn in gesprek met het Ministerie van BZK om te kijken of compensatie mogelijk is. Ondertussen inventariseert de PO-raad hoeveel de kosten zijn gestegen. Ambitie is voor 2050 alle scholen te verduurzamen. Als het benodigde geld hiervoor snel door het Rijk wordt geleverd, kan de energierekening snel weer omlaag. Ruim 70% van de gemeenten heeft tegenwoordig een Integraal Huisvestingsplan en weet welke scholen als eerste aan de beurt zijn. Zie in dit verband de activiteiten rond het Deltaplan Scholen van Bouwstenen voor Sociaal.

Gezond en anticiperen op verandering 

De dure energie raakt ook de sportverenigingen. Ze zijn bang voor ledenverlies en beweegarmoede waarmee ook de gevoeligheid voor infecties als COVID toeneemt. Daarom roept het NOC*NSF het kabinet op ervoor te zorgen dat Nederland in beweging blijft. Sportclubs kunnen zelf ook iets bijdragen bijvoorbeeld door korte douchetijden te hanteren of de ijsbaan een maand later op te starten dan normaal.

“Je ziet wel dat mensen nu al langer douchen in zwembaden”, zegt John Machiels van SRO, maar hij kan niets zeggen nog over de behoefte aan alternatieve warmte deze winter. “Ik zie wel maatregelen als douches die op bepaalde plekken enkel nog koud water leveren, dat komt er nu al voor. Bovendien kunnen de prijzen van abonnementen omhoog gaan. Dan kunnen de mensen met behoefte aan warmte waarschijnlijk ook hun abonnementen niet meer betalen.”

Opgezegde energiecontracten

Vanuit het Rijk kwam de verplichting vanaf 10 oktober 2022 geen gas meer te kopen van Gazprom. Dat is nu uitgesteld tot begin 2023. Er zijn evenwel organisaties die hun contract hebben beëindigd en zitten nu met de hogere energieprijs. Een aantal overweegt voor deze hogere prijs een claim bij het Rijk neer te leggen.

 

Meer informatie over Deltaplan Scholen via de website van Bouwstenen voor Sociaal