Kansen voor nieuwkomers

Image
Pre-bachelor (HR)

Voor jonge nieuwkomers liggen er allerlei kansen om een goede startpositie op de arbeidsmarkt of in het onderwijs te krijgen. Voorbeeld hiervan is de pre-bachelor opleiding van Zuyd Hogeschool.

Twee verschillende programma’s

Hilde van Scharen, coördinator van deze pre-bachelor: ''In oktober 2023 starten we voor de achtste keer met een pre-bachelor voor vluchtelingen en voor de tweede keer met een programma voor Oekraïners. We hebben twee programma’s. In het ene programma bieden we naast wiskunde, engels, studie- en integratie-vaardigheden, taal op B2-niveau aan. In het andere, als de studenten dat willen, ook Oekraïense taal en cultuur. We werken daarvoor samen met de Stichting voor vluchteling-studenten UAF en het talencentrum van de Universiteit van Maastricht. De vluchtelingen krijgen een maatje. Dat zijn Nederlandse studenten Sociaal Werk. Zij begeleiden maximaal twee vluchtelingen. Studenten die wegens omstandigheden niet verder kunnen studeren, proberen we richting werk te begeleiden.''

De wereld in je klas

''Wat er in de wereld gebeurt, voel je in de klas'', zegt Hilde. ''Een aardbeving, vreselijke toestanden op zee, de continue bomaanslagen, kruipen onder de huid van onze deelnemers. Meedenken hoe zij hierin kunnen handelen en dat handelen faciliteren, bijvoorbeeld door een inzamelactie, helpt om de ellende te verwerken. Bij sommigen lukt dit beter dan bij anderen. Aandacht voor psycho-sociale begeleiding is cruciaal. Mensen moeten je waarderen en kunnen vertrouwen. Het interpreteren van gebeurtenissen die op TV worden vertoond, begrijpen en interpreteren zij soms anders dan dat wij dit doen. Interessant, maar soms ook een beetje raar of schokkend.''

Nieuwe wet voor nieuwkomers

Mogelijk wordt komend schooljaar een nieuwe wet voor onderwijs aan nieuwkomers van kracht (tijdelijke nieuwkomersvoorziening). Deze wet moet ervoor zorgen dat meer asielzoekers naar school kunnen. Ondertussen zijn er verspreid door het land allerlei  initiatieven genomen om dit te bewerkstelligen: van mobiele brigades en taalclusters in het basisonderwijs tot initiatieven vanuit studenten en de bouw. Meer daarover in de volgende editie van Schoolfacilities. Mis het niet en neem hier vast een gratis digitaal abonnement op het blad.

 
Image
aanmdelden