Meten is niet genoeg

Image
Judith Sliedregt

Het Ministerie van OCW komt met een ventilatie-hulplijn en CO2 meters voor elke klas. “Dat lost het probleem niet op”, zegt Judith Sliedregt. “Veel scholen hebben al meters en geen advies nodig over ventilatie. Wat ontbreekt is geld...”

 

Geld voor goede installaties om lucht goed te kunnen zuiveren, dat is er nodig volgens Judith. Ze is schooldirecteur en was tot voor kort voorzitter van de ledenraad van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. 

€ 17 miljoen voor meters

Maar het begint wel bij meten. Niet alle scholen hebben meters in alle lokalen. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf van de meters € 17 miljoen beschikbaar via de lumpsum financiering (€ 150,- per meter). Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen op die manier de aanschaf alsnog vergoed. Ook is er een website en hulplijn beschikbaar voor informatie over het gebruik van de meters en voor vragen en tips over ventileren. Hiervoor is € 3 miljoen gereserveerd.

Meters moeten goed zijn

De meters moeten voldoen aan allerlei eisen van het bouwbesluit. Zo moet de meter op het net zijn aangesloten, een bepaald meetbereik en nauwkeurigheid hebben, een waarschuwing afgeven als een waarde wordt overschreden en duidelijk afleesbaar zijn. Daarbij moeten de gegevens minimaal een jaar worden bewaard zodat er ook analyses op zijn uit te voeren.

Meer meten dan CO2

Als je een CO2 meter wilt hebben die geschikt is voor een monitoringssysteem zodat het op een dashboard kan worden uitgelezen moet er een firmware update plaatsvinden voor het doorsturen van de datagegevens naar het systeem. Dan heb je naast CO2 meters meer nodig. En als je toch aan de slag bent kan je meteen meer meten en monitoren, zoals ook het Carmel College doet.

Meer geld voor oplossingen

De reacties op het initiatief zijn gemengd. Met het sturen op CO2 is een eerste stap gezet, maar daarmee is het probleem rond de financiering van gezonde onderwijshuisvesting nog lang niet opgelost. Voor die oplossing is nog € 140 miljoen beschikbaar. Waarvoor en onder welke voorwaarden dat geld wordt ingezet is nog niet helder. Maar er moet zeker meer gebeuren. Om mee te helpen zoeken naar meer structurele oplossingen heeft Bouwstenen het initiatief genomen voor een Deltaplan Scholen. Diverse organisaties hebben zich inmiddels aangesloten.

Meer informatie