Voorbereiden op nieuwe scholen

Image
ankie college

De gemeente Lansingerland heeft zich goed voorbereid op de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen die 1 juni 2021 in werking treedt. Deze wet maakt het mogelijk om nieuwe scholen te stichten op basis van belangstelling van ouders (marktonderzoek) en heeft ook ruimtelijke consequenties.  

Wat we wél willen

Wethouder Ankie van Tatenhove en senior adviseur onderwijs Jeffrey Quartel van de gemeente ontwikkelden een aanpak hoe met deze nieuwe wet om te gaan. Aanleiding om hierover na te denken was de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. “Er is hier ruimte voor twee of drie nieuwe scholen. We willen geen scholen van duizend leerlingen. Dat past niet bij het karakter van het dorp. Van belang dus om aan te geven wat we wél willen als gemeente”, vertelt Ankie.  

Image
Jeffrey Quartel

 

Acht uitgangspunten

De aanpak van Lansingerland bestaat uit drie delen. De gemeente heeft uitgangspunten geformuleerd, een proces ingericht en een afwegingskader opgesteld. Jeffrey: “We hebben in totaal acht uitgangspunten. Het gaat om zaken als verbinding met de wijk, duurzaamheid, goede spreiding van onderwijsaanbod en het waarborgen van openbaar onderwijs.” Deze aanpak maakt het eenvoudig om later ook de zienswijze van de gemeente bij een concrete aanvraag voor het Ministerie van OCW op te stellen. Die moet namelijk straks over de aanvraag beslissen.

Ook in het IHP

De aanpak is positief ontvangen door de scholen in de gemeente. Ankie en Jeffrey verwachten niet dat er door de nieuwe wet in de bestaande wijken veel zal veranderen. Wel hopen ze dat er in de nieuwbouwwijk nieuwe scholen komen. Aan de inzet van de gemeente zal het niet liggen. Die is goed voorbereid. Ook in het Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs (IHP) van de gemeente wordt op deze nieuwe wet ingegaan. 

Meedoen?

Dat kan! Sluit aan als partner van Bouwstenen en doe mee met de kennisuitwisseling en -ontwikkeling in netwerkverband, bijvoorbeeld het netwerk onderwijshuisvesting voor scholen of gemeenten.

Of doe mee met een ander netwerk en ontwikkelactiviteiten. Voor meer informatie kunt u mailen naar nieuws@bouwstenen.nl of bel naar 033-2584337.