Ouders steeds mondiger

E-mailadres Afdrukken

Het lijkt een tendens dat ouders steeds mondiger worden tegen leerkrachten en schoolleiders. Ze lijken er niet voor terug te deinzen een rechtszaak tegen hen aan te spannen. De vraag is waar ligt de grens?

Ouders hebben steeds meer rechten en mogelijkheden om invloed uit te kunnen oefenen op het onderwijs dat hun kind geniet. Ze hebben inzage in gemaakte toetsen, notities van overgangsvergaderingen, enzovoorts. Via school-apps en online programma’s hebben ze steeds meer informatie over lessen die uitvallen, het gedrag en resultaten van hun kind, of er al dan niet gespijbeld wordt, wanneer het kind te laat op school komt, welke cijfers zijn behaald, et cetera. De ontwikkeling van deze programma’s gaat steeds verder, zoals begin februari te zien was op de IPON (Vakbeurs voor Onderwijsinnovatie & ICT). Hier werden innovatieve systemen gepresenteerd, die nog specifieker inspelen op de behoeften van leraren, kinderen én ouders.

Agressieve houding

Met de gedetailleerde informatie kunnen ouders steeds beter de schoolprestaties van hun kind monitoren. Bij minder behaalde resultaten van het kind kan dit ertoe leiden dat ouders zich negatief uitspreken over de wijze waarop er onderwijs wordt geboden. Tijdens oudergesprekken mondt dit soms uit in een agressieve houding. Docenten klagen daar over. De laatste jaren geven steeds meer onderwijzers op forums en tijdens coachingsessies aan dat ze tegen oudergesprekken opzien en dit gedeelte van hun werk het minst prettige aan het lerarenberoep is geworden. Er wordt steeds vaker ook mediation tussen ouders en een leerkracht ingezet om de partijen (weer) tot elkaar te laten komen. 

Naar de rechter

Ouders wenden zich ook steeds vaker tot de Onderwijs Geschillencommissie of zetten een stap naar de rechter als hen iets niet zint. Het betreft in veel gevallen een schooladvies of een verwijzing naar speciaal onderwijs, waar de ouders het niet mee eens zijn. Maar er kunnen ook andere aanleidingen zijn.

Zo werd er in juli 2019 door ouders van een twaalfjarige jongen op de Haags basisschool O.G. Heldringschool een kort geding aangespannen tegen de schoolleiding, aangezien hun zoon niet mocht deelnemen aan de eindmusical. De schoolleiding gaf als reden aan dat de jongen met zijn gedrag meerdere jaren de sfeer in de klas had verziekt en er daardoor besloten was hem geen rol te geven. Op het laatste moment werd er na ‘intensief overleg’ toch een kleine rol aan de jongen toegewezen om de gang naar de rechter te voorkomen.

Prestatiedrang

Uit een peiling van vakbond CNV onder 134 schoolleiders blijkt dat tweederde van deze schoolleiders weleens te maken heeft gehad met ouders die dreigen met juridische stappen tegen de school. Verzekeraar ARAG zag in 2018 een stijging van 33% in het aantal schoolgerelateerde rechtszaken. Er wordt door de omgeving van het kind steeds meer (of iets anders) van de kinderen en de school verwacht. Het lijkt er soms op of er een cultuur is ontstaan dat je pas iets voorstelt als je minimaal HAVO en HBO hebt gedaan. Deze tendens legt extra druk op de kinderen, hun ouders en de school. 

Te hoog niveau

In 2019 hebben duizenden ouders bij Groep 8-leerkrachten geklaagd over het schooladvies dat hun kind kreeg omdat ze het advies te laag vonden, blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Aan de andere kant stellen middelbare scholen vast dat het aantal leerlingen dat een te hoog advies krijgt fors stijgt, met als resultaat dat deze leerlingen op hun tenen moeten lopen om het niveau bij te houden. Ongeveer 7% van de brugklassers heeft in 2019 een te hoog advies gekregen. Er zijn ouders die op eigen houtje contact leggen met een middelbare school om voor elkaar te krijgen dat hun kind op het in hun ogen juiste niveau terecht komt. Sommige ouders proberen zelfs Groep 8-leraren om te kopen met cadeaus om het schooladvies aan te laten passen, blijkt uit het onderzoek van DUO.

Erkenning

Veel scholen hebben tegenwoordig tot doel dat niet één leraar een schooladvies voor een leerling uitbrengt, maar een team van professionals van minimaal vier personen. Dit mede om ouders ervan te overtuigen dat er voldoende fundering is om het advies te onderbouwen en de oudergesprekken beter te laten verlopen. Daarbij blijft het nodig dat ouders de professionaliteit van de leerkrachten waarderen. Schoolleider Titia Wittenberg pleit er in de Volkskrant van 18 juli 2019 voor dat er een halt moet worden toegeroepen aan ouders die menen alles beter te weten dan de school. Zij besteedt als schoolleider aan het eind van het schooljaar 90% van haar tijd aan ‘gedoe’ dat maar door een paar ouders wordt veroorzaakt. 

Betere bescherming

Ze pleit ervoor de deskundigheid van leerkrachten beter te beschermen en maakt daarbij een vergelijking met de zorg. “Ik kan met mijn huisarts in gesprek gaan over het wel of niet krijgen van een anti-bioticum, maar ben niet bevoegd recepten uit te schrijven.” Daarbij roept ze politieke partijen op beleid te maken over waar het recht van de mondige ouder ophoudt en waar de bevoegdheden van de onderwijsprofessional vanzelfsprekend zijn. Uiteraard kunt u ook met ouders en leerkrachten bespreken waar de grens ligt tussen noodzakelijke feedback en ongewenst gedrag van ouders en hoe daarin te handelen in het geval er een grens wordt overschreden.   

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave