Wet zet preventiemedewerker in de schijnwerpers

E-mailadres Afdrukken

Scholen willen graag veilige omgevingen zijn, maar ze hebben te weinig knowhow om dat te realiseren. Dat zegt John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige en docent bij FiAC/NISHV. “Het is net als in het verkeer. Je wilt wel veilig rijden, maar je hebt geen rijbewijs, dus je kent de spelregels niet. Een preventiemedewerker kan helpen om dat probleem op te lossen.”


Met de veiligheid in scholen is het in grote lijnen wel in orde, maar er zijn altijd elementen waar aandacht aan besteed moet worden. Zoals het voorkomen van werkdruk, het schoolveiligheidsplan en de veiligheid in praktijklokalen. “Risico nul bestaat niet. Maar je kunt de risico’s door organisatorische en technische maatregelen of door voorlichting wel terugbrengen naar een aanvaardbaar niveau.”

Jongenelen adviseert scholen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Arbocatalogus is daarbij een belangrijk referentiekader. Het is de concrete vertaling van de prestatie-eisen voor het onderwijs vanuit de Arbowet. De Arbocatalogus geeft partijen op basis van objectieve criteria de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Bewust veilig
Als een school verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers en de leerlingen serieus wil aanpakken is een RI&E een nuttig instrument. Daarbij wordt een soort thermometer in de organisatie gestoken waarmee de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden wordt beoordeeld. Daarna gaat de school op een systematische manier aan de gang met verbeteringen. Alle medewerkers worden daarbij betrokken en de Arbocatalogus kan worden gebruikt als hulpmiddel.

Lees hier het hele artikel.

Dit artikel wordt u aangeboden door NISHV

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave