Het grootste risico van de Risico Inventarisatie en Evaluatie is foute voorlichting

E-mailadres Afdrukken

In de Arbo-wet is bepaald iedere onderwijsinstellingen groot en klein moeten beschikken over een actuele ‘risico-inventarisatie en evaluatie’ afgekort RI&E. Deze inventarisatie betreft alle aspecten met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en moet op schrift worden gesteld. Het doel van de RI&E is dat er kritisch naar in- en externe omstandigheden wordt gekeken. De wetgever schrijft namelijk voor dat een schoolorganisatie moet komen tot aanvaardbare risico’s.

Elimineer het risico van een tijd- en geldverslindende RI&E. 

De verplichting

Bij geconstateerde risico’s moet u goed voorbereide, concrete maatregelen treffen die tot zichtbare verbeteringen leiden. Deze te nemen maatregelen moeten beschreven worden in een plan van aanpak. Daarnaast moet het plan voorgelegd worden aan de MR die haar goedkeuring hieraan moet geven. U bent verplicht het plan van aanpak (PvA) jaarlijks te evalueren. Het opstellen van een Risico-Inventarisatie is geen eenmalige zaak. De inventarisatie en PvA moeten actueel zijn. Dus aangepast worden wanneer er zich wijzigingen voordoen in bijvoorbeeld de leer-, leef-, of arbeidsomstandigheden. De RI&E en PvA zijn werkdocumenten, zeker geen statische documenten verstopt in de onderste bureaulade! Voor de goede orde, iedere medewerker heeft het recht beide documenten vrij in te zien.

De branche RI&E

Er bestaan diverse methoden om een RI&E op te stellen mits deze aan de wettelijke eisen voldoet. Als onderwijsinstelling bent u vrij om te kiezen welke methodiek u bij de uitvoering van de RI&E hanteert. Voor het onderwijs is er ook een standaard model branche RI&E ontwikkelt. Voor het PO de Arbomeester en voor het VO de Arbocatalogus-VO. Met deze digitale RI&E, als inventarisatie tool, voldoet u aan uw arboverplichting wat betreft het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie.

De praktijk

Tot zover is alles wel duidelijk. Maar als u dacht even en ‘digitaal documentje’ in te vullen komt u van een koude kermis thuis! Menige school heeft dat aan de lijve ondervonden. Vraag degene die met de uitvoering van de inventarisatie is belast om zijn of haar ervaring en je krijgt steevast te horen: "Het is wel te doen maar de tijd die er mee gemoeid gaat....!". En dan nog maar te zwijgen over dat de makers van de branche RI&E, zonder het met zoveel woorden te zeggen, ervan uitgaan dat u toch over enige arbo-kennis beschikt. Stelt u zich ,voor u zich in het diepe stort, eerst eens de kritische vraag: "Heb ik de tijd en kennis om de inventarisatie uit te voeren en kan ik de vertaalslag maken naar een plan van aanpak!"

Iedere onderwijsinstelling is vrij om het standaard model als digitaal instrument gebruiken. U zult begrijpen dat naarmate de onderwijsinstelling en/of de risico’s groter zijn, de omvang en de complexiteit van de inventarisatie zal toenemen.

 

Een onderhouden RI&E kan veel langer mee dan de geopperde 4 jaar 

De toetsing

Maar goed aan de slag. Na alle hindernissen te hebben genomen denkt u wellicht dat de klus is geklaard. Niets is minder waar! Om te bepalen of u de inventarisatie, inclusief het plan van aanpak, goed heeft uitgevoerd en de juiste maatregelen heeft getroffen bent u wettelijk verplicht deze te laten toetsen. Deze toetsing mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde kerndeskundige bijvoorbeeld van de Arbodienst of een veiligheidskundige. Een gemiddelde toetsing bij de Arbodienst kost rond de € 850,-. Per locatie wel te verstaan! ‘Niet goed geld terug’ geldt hier niet. Niet goed betekent aanpassen en weer opnieuw laten toetsen!

Een groot misverstand is dat veel onderwijsinstellingen in de veronderstelling zijn dat hun, middels het digitale standaard model, uitgevoerde RI&E niet getoetst of gecertificeerd hoeft te worden. Veel gehoord verweer is: "onze branche RI&E is erkend dus gecertificeerd". Het welbekende verhaal van klok en de klepel. Het digitale standaard document is als RI&E instrument erkend en gecertificeerd. Niet uw invulling van dit document! Een niet getoetste RI&E heeft wettelijk géén enkele waarde!

Maak het vergelijk maar met het volgen van een erkende opleiding en je doet geen examen, hoe kan je dan aantonen dat je gekwalificeerd bent. Of je hebt veel rijervaring maar nooit je rijbewijs gehaald. Moeilijk uit te leggen als je aangehouden wordt, strafbaar dus en bij een ongeval zal de verzekering niets uitkeren!

Heeft u geen, door een gecertificeerde deskundige, getoetste RI&E dan bent u dus in overtreding. Op het niet naleven van de Arbowet wordt door de inspectie-SZW handhavend opgetreden. De inspectie-SZW zal na het opleggen van een boete blijven controleren totdat u aan de verplichting voldoet.

Toetsingsvrijstelling

In de voorlichting over de branche RI&E voor zowel het PO en VO is de verplichte toetsing enigszins onderbelicht gebleven. Alléén onderwijsinstellingen met maximaal 25 werknemers die gebruikmaken van de branche RI&E komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling.
Let wel de som van 25 medewerkers is geen optelsom van fte. Het betreft hier het totaal van alle medewerkers dus bestuur, directie, management OP en OOP. En dit van alle locaties tezamen! Kortom alleen kleine eenpitters komen voor een toetsingsvrijstelling in aanmerking.

Beschikbaarheid, werkdruk, budget, kennis van wetgeving en arbo-eisen zijn zo maar enkele factoren die invloed hebben op een goede inventarisatie, uitvoer, toetsing en naleving van de RI&E. Het is dus zaak voor u aan deze uitdaging begint u te vergewissen of u dit wel zelf wilt en nog belangrijker zelf kunt doen.

Het ontzorg ABC-tje van het NISHV

A. Eenvoudig te onderhouden RI&E en Plan van Aanpak
B. Toetsing die aan alle voorwaarden voldoet
C. Een praktische opleiding Preventiemedewerker om de RI&E te onderhouden

En dat voor een all-in prijs die u zal doen verbazen.
www.nishv.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave