Jan Geers: “Gebouwtechnisch en gebruikstechnisch streven wij bij ROC West-Brabant naar maximale veiligheid”

E-mailadres Afdrukken

Alle dertien vmbo-scholen van ROC West-Brabant hebben in augustus 2012 het Keurmerk Veilige School gekregen. Dat betekent dat de veiligheid in de gebouwen is gewaarborgd. Bij ROC West-Brabant voldoen niet alleen de gebouwen zelf, maar ook de inrichting – het gereedschap dat voor het praktijkonderwijs wordt gebruikt en de inventaris – aan alle wettelijke veiligheidseisen. Stafmedewerker Facilitaire Zaken Jan Geers en projectmanager Rien Kouters van de Dienst Huisvesting & Facilitair zijn er jaren mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. De visie van het Keurmerk Veilige School was daarbij de leidraad. Rien Kouters: “De combinatie van veilige gebouwen en een veilige inrichting bestaat in Nederland nog niet. Dat hebben we zelf bedacht en we zijn er beretrots op dat we dat voor het vmbo voor elkaar hebben gekregen.”

Rien Kouters en Jan Geers (rechts) poseren trots voor de bordjes van het Keurmerk Veilige School van alle 13 scholen, die voor de gelegenheid even bij elkaar zijn opgehangen. Het keurmerk is inmiddels bij de ingang van
de vmbo-scholen geplaatst.

Jan Geers is als stafmedewerker Facilitaire Zaken verantwoordelijk voor de inrichting van de dertien vmbo-scholen van ROC West-Brabant. Collega Rien Kouters draagt zorg voor het onderhoud en groot-onderhoud van de gebouwen. Al die scholen deden individueel wel iets aan veiligheid, maar het was in het verleden heel lastig om daar een goed beeld van te krijgen. Jan Geers: “Als we de vraag kregen van de algemeen directeur 'Is alles veilig?' konden we daar niet zomaar een antwoord op geven. Dat wil je niet, dus dat zijn we gaan structureren. Het heeft een aantal jaren gekost, maar als het nu wordt gevraagd kan ik een lijst laten zien met wat er is gerealiseerd. Dus we weten precies wat de stand van zaken is.”

Omvangrijk vakgebied

Veiligheid is een omvangrijk vakgebied, dat vaak wordt opgesplitst in sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Bij ROC West-Brabant behoort sociale veiligheid – de 'zachte kant' – tot de verantwoordelijkheid van de individuele scholen. Zij moeten zorgen voor een goede incidentenregistratie en een schoolveiligheidsplan. Fysieke veiligheid valt onder verantwoording van het ROC. In zijn zoektocht naar een goede structurele oplossing voor een veilige leeromgeving heeft Jan Geers in 2010 voor het eerst contact gehad met Rob Vrolijk van Public Facilities over het Keurmerk Veilige School als methode om de veiligheid in de gebouwen te garanderen. Het Keurmerk Veilige School biedt een heldere en uniforme standaard waarmee schoolgebouwen voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid. Het keurmerk zorgt er ook voor dat alle betrokkenen het belang van een fysiek veilig gebouw inzien en heeft een standaard methodiek om de veiligheid ook op termijn te garanderen. De basis voor het keurmerk is de wetgeving omtrent gebouwen. Scholen kunnen ervoor kiezen om andere veiligheidsaspecten, zoals sociale veiligheid, bij het keurmerk onder te brengen en onderdeel te laten zijn van de jaarlijkse inspectie. ROC West-Brabant wilde de inrichting van de scholen onder het keurmerk laten vallen. Jan Geers: “Bij het praktijkonderwijs wat op deze scholen wordt gegeven worden veel machines gebruikt. Die moeten voldoen aan strenge wettelijke eisen. Dat is uitstekend te vatten onder de methodiek van het Keurmerk Veilige School. Wij noemen dat het Keurmerk Veilige School Extra.”

Jaarcyclus

Jan Geers en Rien Kouters streven ernaar om alle scholen aan het begin van een schooljaar helemaal in orde te hebben. Om dat te realiseren werken ze volgens een vaste jaarcyclus. Grofweg worden alle jaarlijkse keuringen in de eerste drie maanden van het jaar gedaan. Kleine mankementen worden meteen verholpen. Voor grote ingrepen wordt eerst een offerte gemaakt. Als het ROC besluit dat die ingrepen moeten worden uitgevoerd – bij gebouwen die worden afgestoten of een andere functie krijgen komen ingrepen te vervallen – gebeurt dat in de maanden april tot en met augustus. Vervolgens voert Public Facilities een inspectie uit op basis waarvan het Keurmerk Veilige School kan worden verstrekt. Jan Geers: “Door vast te houden aan zo'n jaarcyclus weten we zeker dat het in september 100% in orde is.”

Een bijkomend voordeel van die jaarcyclus is dat er efficiënter en goedkoper wordt gewerkt. Opdrachten worden gebundeld en centraal verstrekt. Dat betekent gunstige voorwaarden en een prijsvoordeel van 10 – 15 % in vergelijking met de versnipperde situatie uit het verleden. Jan Geers geeft een voorbeeld. “Wij hebben 15 gymzalen. In het verleden waren er zes verschillende bedrijven die allemaal dezelfde keuring uitvoerden. Dus ik kreeg zes verschillende facturen op zes verschillende tijdstippen, want ze deden het allemaal op een moment dat hen het beste uitkwam. Nu doet één bedrijf dat in januari. Voor mij is dat veel gemakkelijker. Ik heb nog maar één aanspreekpunt en dat werkt veel sneller.”

Draagvlak

De noodzaak van veilige schoolgebouwen werd ook door de directie erkend en de benodigde financiën werden beschikbaar gesteld. Bij alle dertien vmbo-scholen werden de vluchtwegaanduiding en de ontruimingssystemen gecontroleerd en indien nodig vernieuwd. Toen de gebouwen op orde waren zijn de machines waar nodig aangepast aan de veiligheidsnorm NEN-3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning). Jan Geers: “Nog niet alle machines hadden een noodstop, de beveiligingen waren niet allemaal up-to-date en de machines stonden niet allemaal volgens de voorschriften vast. In combinatie met die keuringen en het aanbrengen van de noodzakelijke wijzigingen is groot-onderhoud uitgevoerd.”

In de loop van 2011 is voor het eerst gewerkt volgens de jaarcyclus. Jan Geers: “Ik wist natuurlijk wel wat de eisen waren voor het Keurmerk Veilige School en in 2011 voldeden we daar nog niet helemaal aan. Maar nu in 2012 durfde ik het aan om hen alles te laten inspecteren. Met succes, want we moesten nog wel wat kleinigheden aanpassen, maar alle vmbo-scholen krijgen nu een keurmerk 'Extra' voor de inrichting.”

Strak georganiseerd

De veiligheid op de vmbo-scholen is nu strak georganiseerd. Alle opdrachten om te inspecteren worden centraal verstrekt. Eenmaal in de maand wordt op iedere school de brandmeldinstallatie gecheckt en aan het begin van het jaar vinden alle geplande inspecties plaats. De registratie gebeurt aan de hand van logboeken, die zowel centraal als op de scholen worden bijgehouden door de facilitair medewerkers. Jan Geers: “We zijn voor de veiligheid niet meer afhankelijk van het feit of een schooldirecteur wel de opdracht heeft gegeven om bijvoorbeeld de brandveiligheid te controleren. Alle inspecties worden centraal gecoördineerd en geregistreerd. En eenmaal per jaar bekijkt Public Facilities of het allemaal klopt.”

Consequent zijn, een goede structuur aanbrengen en nauwgezet werken zijn volgens Rien Kouters verantwoordelijk voor het succes van het keurmerk 'Extra', maar dat heeft veel energie gekost: “Het bijzondere en meest succesvolle is dat wij met name die inrichting netjes hebben verdeeld. Gebouwtechnisch praat je over relatief eenvoudige dingen als vluchtwegen, pictogrammen, bordjes, ontruimingsinstallaties, spoelen van douches e.d.. Dat is nog wel te doen. Maar gebruikstechnisch, dus het gereedschap en machines, was het echt een enorme klus om alles in kaart te brengen.”

Jan Geers en Rien Kouters zijn blij met het keurmerk op de vmbo-scholen. Hen wacht nog een veel grotere uitdaging. Jan Geers: “We hebben het nu steeds gehad over 13 vmbo-scholen. Dat is prima, want daar moest echt iets gebeuren. Het is nu al een succes. Maar ROC West-Brabant streeft naar het maximale, zij heeft in totaal 41 scholen, dus we weten de komende jaren wel wat ons te doen staat.”

Het Keurmerk Veilige School kan worden verkregen voor alle scholen in Nederland en kan worden aangevraagd door gemeenten en/of het schoolbestuur, de beheerder of eigenaar van het schoolgebouw. Het belang van het KVS is om alle eisen voor een fysiek veilige school helder in kaart te brengen. De uiteindelijke certificering is geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van een traject, waarin een uitgebreide veiligheidsinventarisatie wordt uitgevoerd.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners