Cor van Gils, YourSafetynet: “Een beveiligd internet- en computergebruik dient het belang van de leerling èn van het schoolbestuur”

E-mailadres Afdrukken

“Veilig gebruik van internet en nieuwe media is een prioriteit voor scholen, maar ook voor mij als ouder is het een grote uitdaging. De ontwikkelingen op internet gaan snel en terwijl leerlingen deze met een natuurlijke flair omarmen zijn ze vaak onvoldoende voorbereid op de gevaren.” Als vader wilde hij zijn kinderen niet geconfronteerd zien met webcamseks, cyberpesten en hen behoeden voor chat-, gok- en gameverslaving. Dat het gebruik van de nieuwe media in een prettige en veilige leeromgeving moet plaatsvinden, is in de leerplichtwet vastgelegd. Daarom liet Cor van Gils een systeem ontwikkelen waarmee het belang van de leerling èn van onderwijsinstellingen is gediend.

Het accent ligt niet alleen op de veiligheid van leerlingen, ook de regels voor het beschermen van de onderwijsinstelling en leerkrachten mogen niet onderbelicht blijven. Cor van Gils: “Leerkrachten zijn professionals die een cruciale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren, maar kunnen tijdens een computerles onmogelijk de gehele klas op ongewenst computergebruik controleren. Om toch de schoolorganisatie en de leerkrachten tegen ongewenst internet- en computergebruik te beschermen, is het vanuit juridisch oogpunt noodzakelijk deze activiteiten te reguleren.”

Alles ‘dichtgooien’ is volgens hem, met de introductie van het nieuwe leren, een gepasseerd station. Alles toestaan zonder enige structuur en restricties kan schadelijke gevolgen voor een schoolorganisatie hebben. Het begint met de spelregels ofwel een protocol waarin het beleid van de school is vastgelegd en wat nadrukkelijk voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). “Zonder een duidelijk beleid kan een onderwijsinstelling, bestuurder of leerkracht juridisch aansprakelijk gesteld worden indien zich een strafbaar feit voordoet of er gebeurt iets wat in strijd is met het belang van de schoolorganisatie. Bovendien kan een dergelijk feit onherstelbare reputatie- of imagoschade aan een schoolorganisatie berokkenen. Het risico van ongewenst internet- en computergebruik gaat dus veel verder dan alleen het beschermen van leerlingen.”

Grens duidelijk stellen

Leerlingen varen er immers wel bij als de grenzen duidelijk zijn en er consequent met overschrijding daarvan wordt omgegaan, ook schoolbesturen hebben hier baat bij. Al het personeel, met de directie voorop, dient een consequent beleid uit te dragen en vooral te handhaven. Cor van Gils adviseert hen zichzelf de volgende vragen te stellen:

 • Is het toegestaan websites te bezoeken die voor de schoolorganisatie bedreigend kunnen zijn (porno, gokken, drugs, etc.)?
 • Is het toegestaan (ongevraagd) bestanden te kopiëren?
 • Is het gebruik van social media (o.a. Facebook, MSN) onder schooltijd toege- staan? Of dient dit gereguleerd te worden (hoe lang en wanneer)?
 • Zijn er categorieën waarbij de toegang ontzegd dient te worden (webmail, games, illegaal downloaden, etc.)?
 • Dient het gewenste beleid ook van toepassing te zijn op schoollaptops die buiten het netwerk van de schoolorganisatie gebruikt te worden?
 • Hoe voorkomen we het gebruik van ongewenste computerprogramma’s?
 • Is het van belang het eventuele surfgedrag te kunnen controleren?
 • Willen we het privé surfen onder werk- of schooltijd verminderen of reguleren?
 • Geldt dit voor alle leerkrachten en leerlingen of zijn er uitzonderingen?
 • Zijn de juridische risico’s dichtgetimmerd ingeval een grensoverschrijdend computergebruik zich binnen de schoolorganisatie voordoet?
 • Hoe houden we alle verzamelde data en registraties bij?
 • Welke juridische risico’s loopt de school inzake ongewenst internet- en computergebruik?
 • Wordt de ICT afdeling niet zwaar belast door de invoering van een duidelijk beleid?
 • Welke procedures moeten worden gevolgd om aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen?
 • Hoe registreren we dat iemand akkoord gaat met het nieuwe beleid en voldoen we aan de regels?

Onwetendheid van juridische risico’s

Cor van Gils realiseert zich dat de antwoorden op de meeste bovenstaande vragen onbeantwoord blijven. ”Het is slechts een topje van de ijsberg. De juridische- en technische complexiteit, regel- en wetgeving, procedures, investering, onwetendheid van juridische risico’s, etc. weerhoudt de meeste schoolorganisaties er van om duidelijke en beschermende maatregelen te nemen. Dat is jammer, want duidelijkheid geeft onderwijspersoneel vertrouwen in waar de school voor staat en biedt rugdekking in geval van overschrijdend internet- of computergebruik.

Juist het nieuwe werken en leren vraagt vanuit de perceptie van de leerkracht en leerling om een duidelijke aanpak; wat is toegestaan zonder het gevoel te hebben te worden ‘betrapt’ of te worden ‘bespioneerd’. Bij het werken aan een veilige school kunnen schoolleiders het verschil maken. Door hun gedrag, hun expliciete visie op een veilig schoolklimaat, het vertrouwen dat zij uitstralen in hun leerkrachten én hun leerlingen creëert het bestuur de voorwaarden voor een schoolcultuur waarin duidelijk is wat er van ieder wordt verwacht, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt bij het passeren van de grens. En niet in de laatste plaats: het maakt het mogelijk om als school naar ouders met één mond te spreken en consistent te verwoorden waar de schoolorganisatie voor staat en op welke wijze de samenwerking met ouders en hun betrokkenheid bij de school vorm wordt gegeven.

Handhaven van gewenst beleid

Voor Cor van Gils is de conclusie helder. “De gedoogfilosofie uit het oude leren dient plaats te maken voor een ander beleid. Eén beleid, waarin leerkrachten, leerlingen en schoolorganisatie afspraken maken over de spelregels voor computergebruik die voor iedereen van toepassing zijn, zal leiden tot het gewenste succes.” YourSafetynet school+ is volgens Cor van Gils een computerprogramma waarmee ieder gewenst beleid gehandhaafd kan worden. Bovendien geeft het antwoord op alle vragen waarmee het management team van school geconfronteerd kan worden.

Facebook of chatten toestaan onder schooltijd? Selecteer wanneer en hoe lang. Bedreigende websites verbieden? Er zijn maar liefst 19 categorieën beschikbaar. Risico uitsluiten dat ongevraagd bestanden worden gekopieerd? Blokkeer of log wat wordt gekopieerd. Eenvoudig in gebruik? Installatie en instellen zelfs zonder gebruikershandleiding.

Voldoet YourSafetynet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Als enige programma voldoet het aan al deze regels en procedures. Tijdens het uitrollen van YourSafetynet school+ worden de juridische procedures waaraan een organisatie wettelijk moet voldoen, stap voor stap uitgevoerd. Wat doet dat programma nog meer? Cor van Gils tot slot: “Zolang ieder zich aan de spelregels houdt, gebeurt er niets. Als een leerkracht, leerling of ondersteunend personeel zich niet aan de ICT spelregels houdt dan zal de software deze spelregels automatisch afdwingen.

Voor bedrijven, organisaties en gemeenten is YourSafetynet pro+ beschikbaar.

Meer informatie www.yoursafetynet.com/school en www.it-workz.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave