Henk Klunder, Nedap: “Gevoel van veiligheid op school strookt niet met de realiteit”

E-mailadres Afdrukken

Met zekere regelmaat verschijnen in het nieuws berichten als 'Aankondiging bloedbad op ROC via Twitter', 'Leerling op school ontvoerd door ouder', 'Inbrekers slaan toe in scholen' en '6-jarige neemt pistool mee naar school'. Dat zijn incidenten die gelukkig meestal niet escaleren, maar scholen realiseren zich onvoldoende dat ze zich daartegen beter moeten beschermen. Dat zegt Henk Klunder van Nedap. “Veel te vaak denkt men 'dat gebeurt hier toch niet' en gaat weer over tot de orde van de dag. Eigenlijk zou men eens goed naar de veiligheidssituatie op de eigen school moeten kijken en zich afvragen 'wat als bij ons zoiets gebeurt?'”.

Scholen zijn open organisaties. Ze zijn wars van regeltjes die hinderlijk zijn voor de bewegingsvrijheid. Bij veel kinderdagverblijven en basisscholen kunnen ouders vrij in en uit lopen, in het MBO en VO zijn zelden moderne systemen voor bewaking of toegangscontrole te vinden. Zelfs HBO-instellingen en universiteiten zijn vaak zo uitnodigend dat het ook voor onbevoegden eenvoudig is om die gebouwen binnen te komen. Dat daar mensen tussen zitten met kwade bedoelingen komt niet bij de scholen op.

Doorzichtig folie

Als voormalig onderwijsman vindt ook Henk Klunder de openheid van schoolgebouwen een groot goed. Maar teveel vertrouwen in de medemens kan een keer opbreken. “Veiligheid lijkt op het eerste gezicht zo eenvoudig: je doet de deur op slot of niet. Maar volledig afsluiten is in het onderwijs is niet reëel, het is immers geen bank. Ík beschouw veiligheid op scholen als een stuk folie om het gebouw. Het is transparant en als je iets op die school te zoeken hebt kun je er dwars doorheen lopen. De school bepaalt de dikte en doorzichtigheid van de folie.” De mate van veiligheid wordt dus door de scholen zelf ingeschat. Factoren die daarbij een rol spelen zijn het gebouw, de functie van het gebouw in de wijk, de omgeving van het gebouw en het soort onderwijs.

Betere veiligheid hoeft niet meteen veel geld te kosten. Volgens Nedap is een veilige school gebaseerd op drie pijlers: ten eerste sociale controle, ten tweede strikte procedures en regelgeving en ten derde hard- en software. Alleen als er hard- en software moet worden geïnstalleerd kost dat geld. “Bij instellingen voor kinderopvang en in het basisonderwijs speelt sociale controle een grote rol. Dat zijn doorgaans kleinschalige organisaties, met een centrale rol voor de docenten en begeleiders. In het middelbaar en voortgezet onderwijs zijn de instellingen groter.

In delen van ROC's, zoals in Nijmegen, Hengelo en Apeldoorn zijn leer-werk-bedrijven gevestigd die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. De lesruimtes zitten in een afgesloten deel van de gebouw. De toegang tot deze lesruimtes kan worden geregeld met een toegangsbeheersysteem of met pasjes.

Het toezicht wordt gehouden door conciërges en facilitair medewerkers, maar door de grootte van de instellingen is er minder sociale controle dan op basisscholen. In het HBO en universitair onderwijs, vaak grote anonieme instellingen, is veiligheid puur een kwestie van toepassing van hard- en software.”

Simpelweg afspraken maken

Basisscholen en instellingen voor kinderopvang kunnen door middel van eenvoudige afspraken de toegang tot het gebouw op een goede en veilige manier regelen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het gebouw tijdens de lessen via één ingang toegankelijk is, die met een slot is beveiligd, desgewenst voorzien van een intercom met cameratoezicht. Dat is een relatief goedkope oplossing met veel resultaat. Het meeste werk gaat zitten in het maken van afspraken voor het houden van toezicht als de kinderen gehaald en gebracht worden, en het opstellen van regels over wie de deur open mag maken. In risicovolle wijken kunnen basisscholen en instellingen voor kinderopvang ervoor kiezen te werken met een slot met een toegangscode. In dat geval moet de administratie van het systeem wel worden bijgehouden. Dat betekent dat de toegangscode periodiek wordt gewijzigd en alle ouders daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht. Nedap kan hierbij een ondersteunende rol spelen. “Bij dit soort oplossingen is sociale controle heel belangrijk tijdens het halen en brengen van de kinderen. Je weet als directie of medewerker van de school wie de ouders zijn en met die kennis kun je tijdens de lessen ongewenste gasten buiten houden. De kans op incidenten wordt daardoor veel kleiner.”

Anonimiteit stijgt met leeftijd

Instellingen voor voortgezet en middelbaar onderwijs zijn grootschaliger dan basisscholen. Sociale controle door de conciërges is belangrijk in verband met de toegang tot het gebouw. Maar soms dwingt de omgeving van de school toegangscontrole met poortjes af. Bewaking met camera's wordt in het MBO en VO vaker toegepast dan op basisscholen, want er is meer waardevolle apparatuur in het pand en de leerlingen nemen dure dingen als smartphones, laptops en scooters van huis mee. Datzelfde geldt voor HBO-instellingen en universiteiten, maar daar is het door het grote aantal studenten zonder systeem voor toegangscontrole bijna onmogelijk om een veilige leeromgeving te garanderen.

Wat zijn de gevaren?

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat het doel van beveiliging wijzigt naarmate de leerlingen ouder worden. Basisscholen moeten vooral worden beveiligd tegen mensen van buitenaf. In het MBO en VO is daarnaast bescherming tegen diefstal en vernieling door de leerlingen zelf nodig. De toegangscontrolesystemen in het HBO en universitair onderwijs moeten enerzijds voorkomen dat er vreemden de gebouwen binnenkomen en anderzijds dat studenten in ruimtes komen waar ze niets te maken hebben. “Beveiliging is maatwerk. Op basis van de situatie ter plekke moet je maatregelen nemen. Naast een systeem voor toegangscontrole kun je kiezen voor een systeem voor cameratoezicht in en rond de school, lockersystemen, een systeem voor sleutelbeheer. Dat is best mogelijk, ook zonder dat de school meteen de uitstraling van een gevangenis krijgt.”

Integrale aansturing

Architectuur Integrale aansturing beveiligingssystemen
Bovenstaand schema laat zien (van links naar rechts) dat de Nedap Security Controller gelijktijdig de aansturing kan doen van apparatuur voor toezicht, inbraak, beveiliging, toegang en spraak, gecombineerd met andere systemen voor gebouwenbeheer.

Scholen die in het verleden dergelijke systemen hebben aangeschaft werden geconfronteerd met hoge kosten. Dat kwam doordat al die systemen hun eigen besturingssoftware en eigen controllers hadden. Dus de camera had een eigen controller met videosoftware, de toegangspoortjes hadden een eigen controller met toegangssoftware, het lockersysteem had een eigen controller met lockersoftware, het inbraaksysteem had een eigen controller met inbraaksoftware, etc.. Het beheer van die systemen was enorm arbeidsintensief en bij het aan elkaar koppelen van al die verschillende systemen zorgde de afstemming van de software voor veel problemen.

Vanuit de visie dat alle beveiligingssystemen eenvoudig moeten kunnen samenwerken heeft Nedap in de afgelopen jaren een nieuwe architectuur ontwikkeld voor de aansturing van al die verschillende beveiligingssystemen. Aan de basis daarvan staat de security controller, een besturingsunit waarmee sleutelbeheer, toegangscontrole, CCTV/IP Video, inbraaksignalering, lockerbeheer en zelfs de meest uiteenlopende systemen voor domotica en gebouwbeheer zijn te besturen. Doordat al die systemen met dezelfde unit aangestuurd worden is het eenvoudig om de systemen om te wisselen.

Al die identieke security controllers worden op hun beurt gekoppeld aan het besturingsplatform AEOS, dat al op veel scholen wordt gebruikt voor toegangscontrole. Daardoor is de integrale bediening van die systemen veel eenvoudiger dan voorheen. Bovendien zijn de flexibiliteit en schaalbaarheid van de systemen groter geworden. Een gebouwbeheerder kan nu via één platform de veiligheid en het gebouwbeheer controleren en beheren.

Eigentijds

Met de ontwikkeling van de security controller is Nedap beter dan ooit in staat de veiligheid op scholen op eigentijdse en flexibele wijze en volledig afgestemd op de behoefte in te richten. Het systeem is centraal en decentraal multifunctioneel, schaalbaar zowel in grootte als functionaliteit, eenvoudig beheersbaar en duurzaam. Het is natuurlijk raadzaam om vooraf deskundig advies in te winnen over de te nemen veiligheidsmaateregelen. Henk Klunder: “Ik denk dat het allereerst van belang is dat wij of andere deskundigen scholen advies geven over hun veiligheidssituatie. Scholen die op basis daarvan hun veiligheid willen verbeteren nodigen wij graag uit om serieus naar ons concept te kijken. Wij kunnen aantonen dat een duurzame investering in onze nieuwe architectuur wat betreft functionaliteit en in de Total Cost of Ownership het meeste rendement oplevert.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave