Rob Vrolijk: "Publicsafety houdt schoolgebouwen verzekerbaar"

E-mailadres Afdrukken

Schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren in toenemende mate het doelwit van inbrekers en vandalen. Enerzijds komt dat door een toenemend gebruik van dure en bij inbrekers populaire toestellen als computers en audiovisuele middelen. Anderzijds blijft de beveiliging op scholen achter bij die in het bedrijfsleven, waardoor schoolgebouwen eenvoudig toegankelijk zijn. Het verzekeren, de beveiliging van schoolgebouwen bezorgt het magement hoofdbrekens. Publicsafety zegt hierop een antwoord te hebben.

Directeur Rob Vrolijk legt uit, dat Publicsafety sinds 2002 actief op de Nederlandse markt is met een uniek concept op het gebied van het verzekerbaar houden van schoolgebouwen in het basis- en het voortgezet onderwijs en het beheersen van de hier mee gepaard gaande kosten. Tot 1 april 2006 werden deze activiteiten uitgevoerd als onderdeel van Essent, sindsdien als zelfstandige organisatie handelend onder de naam Publicsafety.

Schadebeperkende maatregelen De visie van Publicsafety is het beheersen van de kosten door schadebeperkende maatregelen te nemen, oftewel beter beveiligd tegen lagere lasten. Een visie, die onder meer door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt uitgedragen naar haar relaties.

Volgens Rob Vrolijk zijn ook in scholen computers en andere elektronische apparaten inmiddels gemeengoed, waardoor scholen steeds vaker doelwit zijn van ongenode gasten of ongewenst bezoek. En brandstichting is vaak een populaire manier om sporen uit te wissen.

Als gevolg van een toename in schade door brand en inbraak zijn de verzekeringspremies dan ook enorm gestegen. Verzekeringsmaatschappijen eisen dan ook schadebeperkende maatregelen om scholen verzekerbaar te houden. Publicsafety vertaalt deze maatregelen vertalen in verbeterde polisvoorwaarden, waaronder een aanzienlijk lagere premie.

Risk Management Programma

In samenspraak met de VNG verzekeringen wordt op maat een onafhankelijk advies in een uitgebalanceerd pakket aan maatregelen aangeboden. Een brand zo snel mogelijk in de kiem te smoren of de schade als gevolg van een inbraak tot een minimum te beperken, wordt volgens Rob Vrolijk niet alleen bepaald door de techniek die toegepast wordt. Het ter plaatse dirigeren van de alarmopvolging en het beperken van de schade is voor een groot deel afhankelijk van de snelheid waarmee het gebeurt.

Vandalisme, inbraak en brandstichting zijn de meest voorkomende schades aan onderwijsinstellingen. De eisen, die het verzekeringswezen en het verzekeringsbedrijf van de VNG stellen, zijn vastgelegd in het Risk Management Programma voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit programma is ontwikkeld om materiële schades, veroorzaakt door verzekerde gevaren, te reduceren tot een aanvaardbaar niveau voor alle partijen. Tegelijkertijd moet de continuïteit van de onderwijsinstelling beter gewaarborgd worden. Ook de kosten/batenverhouding vormt een belangrijk element in het programma. Het Risk Management Programma omvat preventieve maatregelen, speciale beveiligingsmaatregelen en maatregelen voor nieuwbouw en renovatie.

'Veilige School'

Publicsafety zorgt er voor, dat het beveiligen van schoolgebouwen op het niveau wordt gebracht, zoals het certificaat 'Veilige School' dit vereist. De investering, hiervoor wordt over een aantal jaren gespreid en terugbetaald in een premie aan Publicsafety. Volgens Rob Vrolijk is hierbij is de som van de Publicsafety premie + de verzekeringspremie 'beveiligd' aanzienlijk lager dan de premie 'onbeveiligd'.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners