Piet van Ooijen Knook, Da Vinci College: “Leerlingen worden bewust van hun verantwoordelijkheden met het sleutelbeheersysteem Traka”

E-mailadres Afdrukken

Sleutels spelen door de eeuwen heen een belangrijke rol; ze geven toegang tot ruimtes en middelen, ze bepalen wie wel of niet ergens binnen mag, wie wel of niet gebruik mag maken van faciliteiten en van middelen. Maar hoe manage je dergelijke processen, hoe zorg je ervoor dat de juiste, geautoriseerde, personen toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen, kasten, geclassificeerde documenten etc. Piet van Ooijen Knook, hoofd bedrijfsbeveiliging bij het Da Vinci College in Dordrecht legt uit waarom voor het geautomatiseerde sleutelbeheersysteem Traka Touch van NoRisk KeyManagement is gekozen.

 

Piet van Ooijen Knook, hoofd bedrijfsbeveiliging bij het Da Vinci College In Dordrecht bij de Traka Touch M

Controle en zekerheid zijn bij sleutelbeheer een absolute voorwaarde om de continuïteit van een organisatie te waarborgen. Het mag duidelijk zijn dat het managen van zulke cruciale vraagstukken steeds complexer wordt.

Al vijftien jaar de specialist
NoRisk KeyManagement levert al zo’n vijftien jaar dè oplossing in de vorm van geautomatiseerde sleutelbeheersystemen. Intelligente, innovatieve sleutelkasten die weten en onthouden wie wanneer ergens gebruik van mag maken, waarbij de autorisatie via codes, een pas of biometrische eigenschappen gaat. Alle handelingen worden automatisch opgeslagen in een database, zodat altijd te achterhalen is wie wanneer welke sleutel in zijn bezit had. Het gevolg ervan is dat gebruikers van sleutels zich dan ook verantwoordelijker gaan gedragen, dus minder faalkosten wat er voor zorgt dat een investering in een geautomatiseerd sleutelbeheersysteem snel is terugverdiend.

Ook in de onderwijssector is NoRisk KeyManagement actief met oplossingen voor het beheren van sleutels. Tot de klantengroep behoren universiteiten, hogescholen en middelbare scholen. Van oorsprong grotere organisaties die behoefte hadden aan een vaak wat complexere oplossing bestaande uit meerdere systemen in een netwerk. Echter sinds 2015 is er ook een klein standalone product toegevoegd aan het productgamma. Deze Traka21 is een groot succes bij kleinere organisaties en is ook zeer geschikt voor kleinere onderwijsinstellingen.
 

De Traka21 is zeer geschikt voor de wat kleinere onderwijsinstellingen

Da Vinci College
Het Da Vinci College is het regionaal opleidingscentrum voor Zuid-Holland Zuid. Verspreid over achttien locaties biedt het Da Vinci College ruim 400 beroepsopleidingen op mbo en hbo niveau aan voor voltijd- en deeltijdstudenten. Het Da Vinci College onderhoudt nauwe banden met het bedrijfsleven en de leeropdrachten sluiten dan ook nauw aan op de beroepspraktijk en de maatschappelijke realiteit.

Eigen bedrijfsbeveiligingsdienst
Een goed voorbeeld hiervan is de opleiding tot beveiliger. Piet van Ooijen Knook is hoofd bedrijfsbeveiliging bij het Da Vinci College in Dordrecht en zijn beveiligingsmedewerkers zijn uitsluitend leerlingen, die stage lopen bij de eigen bedrijfsbeveiligingsdienst. “Voor onze leerlingen is het lastig om een stageplek te vinden, omdat ze nog weinig praktijkervaring hebben en het posities betreft waarbij vertrouwen en integriteit cruciaal is. Daarom hebben wij ervoor gekozen een eigen bedrijfsbeveiligingsdienst op te zetten die onze gebouwen beveiligt en waar onze leerlingen kunnen stagelopen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Procedures essentieel
Van Ooijen Knook vervolgt: “Vanzelfsprekend was het voor onze school ook niet niks om de beveiliging van onze gebouwen uit handen te geven aan 17- en 18-jarigen. Door te werken met strikte procedures, kunnen we alles vastleggen en borgen. Het Traka-systeem is daarvan een goed voorbeeld.” In de meldkamer in Dordrecht hangt een Traka Touch M. Daarin zitten sleutels van de gebouwen, sleutels van geld-lades van de parkeerautomaten, reservesleutels van de auto’s enzovoort.  

 

Alle handelingen worden automatisch opgeslagen in een database, zodat altijd te achterhalen is wie wanneer welke sleutel in zijn bezit had. Het gevolg ervan is dat gebruikers van sleutels zich dan ook verantwoordelijker gaan gedragen.


Traka sleutelbeheersystemen
Traka, behorend bij de Assa Abloy groep, is een wereldwijde aanbieder van sleutel- en lockerbeheersystemen. De Traka sleutelbeheersystemen zijn opgebouwd uit één of meerdere sleutelkasten en de Traka beheersoftware. De sleutelkasten zijn modulair opgebouwd uit metalen strips met sleutelposities waarin de I-Keys geplaatst moeten worden, een stalen of polycarbonate deur met elektronisch slot en een bedieningspaneel.

Traka systeem met touch bediening
Voor in de meldkamer heeft Van Ooijen Knook  bewust gekozen voor een standalone werkend Traka systeem met touch bediening. “De bediening via het touch screen is eenvoudig en wanneer ik iets wil wijzigen of een rapportage wil hebben, dan loop ik naar de loge en stop een stickje in de kast om mijn ding te doen. Ik heb dan ook gelijk contact met de beveiligingsmedewerkers en dat vind ik op zijn tijd wel belangrijk. Als ik zou willen zou ik alles van uit mijn kantoor kunnen monitoren en uitvoeren, maar ik kies daar bewust niet voor.”

Traka vergroot de bewustwording
“Het belangrijkste voordeel van het Traka systeem vind ik dat het helpt om leerlingen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. En naar de directie toe heeft dat ook z’n uitwerking want men heeft de zekerheid dat er zorgvuldig met sleutels en middelen wordt omgegaan,” aldus de heer Van Ooijen Knook.

Voor meer kunt u contact opnemen met NoRisk KeyManagement
Eric van der Hoef, tel. 010 - 257 00 10 of kijk op www.norisk-keymanagement.nl
 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave