Hans Korstanje: “LegioFreeWater® maakt de school gegarandeerd legionella-veilig en bespaart tijd en geld”

E-mailadres Afdrukken

Door twee stroomdraden met elkaar te verbinden zetten Gemke Schrakamp, directeur van het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede, en architect Thomas Rau de gloednieuwe LegioFreeWater installatie in het nieuwe schoolgebouw in werking. De door drie octrooien beschermde vinding van Hans Korstanje houdt de levensgevaarlijke legionellabacterie op afstand. De 34 douches in deze school zijn de komende tientallen jaren gegarandeerd Legionella-veilig, tegen een fractie van de hoeveelheid water, energie en arbeid die conventionele manieren van legionellabestrijding vergen.

Van links naar rechts: Hans Korstanje (LFW), Dr. Gemke Schrakamp (Revius), Ronald Voogd (JohnsonControl), Thomas Rau (RAU architekten), Ir. Ans Versteegh ( RIVM), Maarten Soederhuizen (Vernieuwend Bouwen), Eric van der Blom (Uneto-VNI), Monique Bastmeijer (Stg Veteranenziekte)

Niet alleen het kleurrijke, door Rau Architecten ontworpen schoolgebouw werd officieel geopend maar ook de daarin aangebrachte LegioFreeWater installatie van de Wijkse installateur en loodgieter Hans Korstanje. “Ik voorkóm de groei van legionella, door de temperatuur in de leiding laag te houden, automatisch te spoelen en, indien nodig, met een warmtelint te desinfecteren. Iedere vijf dagen wordt het systeem gedesinfecteerd, volautomatisch. Dat kost 200 liter water en drie kWh aan stroom dus voor een euro per week ben je gegarandeerd Legionella-veilig”!

Het LegioFreeWater-systeem bestaat drinkwaterleidingen zonder aftakkingen gecombineerd met een gebouwbeheersysteem en slimme thermische desinfectie door middel van een warmtelint. Legionellagroei wordt voorkomen door te zorgen voor een hoge doorstroomsnelheid van water. Dat betekent dat je moet zorgen voor een leidingsysteem met soepele overgangen en zo dun mogelijke koperen leidingen. Om het water te desinfecteren wordt een warmtelint in de leidingen gebruikt in combinatie met een schakelkast. Het water in de leiding wordt gedurende twintig minuten verwarmd tot zestig graden en daarna automatisch doorgespoeld. “Een warmtelint is perfect aan te sturen qua temperatuur en vermogen en veel betrouwbaarder dan het conventionele doorspoelen van leidingen. Daarbij kan met mijn systeem 98% bespaard worden op het verbruik van water en energie.”

Controle bij wet geregeld

Hans Korstanje, zelf installateur, heeft zich er altijd aan gestoord dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het waterleidingsysteem. Zodra een schoolgebouw is opgeleverd wordt het systeem gekeurd door een installatiebureau. Dat bureau maakt een logboek, waar in staat hoe vaak kleppen moeten worden gecontroleerd, hoe vaak leidingen moeten worden gespoeld, etc. Zolang gebouwbeheerders precies doen wat er in het logboek staat – dat is hij zelfs wettelijk verplicht – is het veilig. “Ik vind dat van de gekke dat je dat de installatiebranche zich gedraagt als een slager die zijn eigen vlees keurt. Er worden te veel en te dikke leidingen met veel te veel kleppen gebruikt, die jaarlijks moeten worden geïnspecteerd. De gebouweigenaar is daarvoor verantwoordelijk en moet voor eigen rekening allerlei door dezelfde installateur voorgeschreven handelingen uitvoeren om het veilig te houden. Vroeg of laat gaat dat een keer fout.”

Scholen ontzorgen

Scholen die nieuw gaan bouwen of renoveren en geïnteresseerd zijn in het systeem doen er verstandig aan dit duidelijk te formuleren en het zo vroeg mogelijk in het bouwproces kenbaar te maken. “Wij worden liefst zo vroeg mogelijk bij het ontwerp betrokken. Dan kunnen we samen met de architect het beste product leveren. Als het gaat om innovaties hebben installateurs en aannemers vaak een houding van 'we doen het wel zoals we het altijd hebben gedaan'. Als je als opdrachtgever toch een systeem volgens ons concept wilt hebben moet je dat dwingend in het bestek opnemen en behoorlijk stevig in je schoenen staan. En de prestaties van de systemen moeten dwingend in het bestek worden opgenomen, mèt boeteclausules. Dat klinkt wel hard, maar op die manier heb je als school de garantie dat je de kwaliteit krijgt die je wenst. Wij willen schoolbesturen en gemeenten daar graag bij helpen.”

Veel waardering

Het LegioFreeWater systeem is ontworpen in 2005. In de jaren daarna is het verbeterd. Het concept is vastgelegd in drie octrooien en oogst nationaal en internationaal veel waardering. Korstanje heeft er in 2005 de Herman Wijffels innovatieprijs voor ontvangen, het systeem is KIWA-gecertificeerd en valt onder de Energie-investeringsaftrek EIA. LegioFreeWater is een van de business cases in het rapport “Water verdient het”, het advies van de Topsector Water aan het Ministerie van E, L & I. Maarten Soederhuizen, voormalig Volker-Wessels en nu Ambassadeur Vernieuwend Bouwen, zei het zo: “Design, Build én Maintenance, dat is de toekomst van bouw, en daar past LegioFreewater perfect in”. En Thomas Rau: “ik bouw voor het jaar 2070 en ook dan is de benadering door LegioFreeWater nog steeds modern”.
Vele bekenden uit de wereld van drinkwater en vernieuwend bouwen en denken waren aanwezig, zoals Ans Versteegh van het RIVM, Eric van der Blom, Uneto-VNI, Maarten Soederhuizen van Vernieuwend Bouwen en Monique Bastmeijer van Stichting Veteranenziekte.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave