Einde Chipknip: niets doen is geen optie. Magna Carta adviseert scholen over de beste strategie voor een duurzaam betaalsysteem

E-mailadres Afdrukken

Op 1 januari 2015 houdt de Chipknip op te bestaan. Dat heeft consequenties voor scholen die het cashgeld hebben vervangen door een elektronische portemonnee. Eric Blok van Magna Carta raadt scholen aan om tijdig na te denken over een oplossing om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. “Er is geen reden voor paniek, maar elke school moet wel beseffen dat er iets verandert. Het is afhankelijk van de inrichting van hun betaalsysteem óf er maatregelen genomen moeten worden en zo ja, welke”. Magna Carta is gespecialiseerd in deze systemen, kent ook die van andere leveranciers en geeft advies om tot een passende oplossing te komen, zodat de continuïteit van het betaalsysteem ook na 1 januari 2015 gegarandeerd blijft.

Eric Blok: "Wij kunnen scholen maatwerkadvies geven en voorkomen dat ze in een zwart gat vallen als de Chipknip vanaf 1 januari 2015 stopt."

Magna Carta handelt jaarlijks 50 miljoen Chipkniptransacties af. Vanwege dat forse aantal is het bedrijf voortdurend in gesprek met de banken over alternatieve vormen van betalen. Nieuwe systemen moeten immers tijdig worden geïmplementeerd om continuïteit in het betalingsverkeer te kunnen garanderen. Die continuïteit komt in gevaar nu de verschillende banken ieder hun eigen oplossing kiezen en er voorlopig geen goede vervanger is voor de Chipknip. Eric Blok: "Contactloos betalen is zeker een interessante optie. Maar wij verwachten dat banken die dat gaan aanbieden pas na januari 2015 klaar zijn met de uitgifte van geschikte bankpassen aan al hun klanten. Na het stoppen van de Chipknip op 1 januari 2015 is de verwachting dat er dus nog geen volwaardige bancaire opvolger is voor alle gebruikers. Met name scholen die gebruik maken van de Chipknip zijn daar de dupe van."

Afwachten is geen optie

Het einde van de Chipknip is onherroepelijk. De effecten zullen direct merkbaar zijn op scholen die met het systeem werken. Vanaf 1 januari 2015 doen de opwaardeerautomaten van de Chipknip het niet meer. Leerlingen die saldo op hun Chipknip hebben, kunnen dit terug storten op hun eigen rekening. Als scholen geen maatregelen nemen, betekent het einde van de Chipknip zondermeer dat de continuïteit van de dienstverlening begin 2015 in gevaar komt. Dan kan er niet meer worden afgerekend bij vendingautomaten, de kopieermachines of in de kantine.

Open en gesloten betaalsystemen

In scholen wordt gebruik gemaakt van (semi) open en gesloten betaalsystemen. Voorbeelden van open betaalsystemen zijn Chipknip en Pin. Dit zijn producten op basis van de bankpas. De systemen worden beheerd door de bancaire wereld en ze kunnen overal in Nederland worden gebruikt, ook buiten de scholen. Chipknip wordt vooral in de PARVENCA wereld (Parkeren, Vending en Catering) veel gebruikt.

Gesloten betaalsystemen werken in combinatie met een token van de school, meestal een schoolpas met chip. Het beheer van gesloten systemen wordt door de school gedaan. Opwaarderen kan, net als de Chipknip, met behulp van automaten en online met bijvoorbeeld een web portaal. Het saldo kan alleen binnen de school worden besteed.

Op scholen en universiteiten wordt vaak een combinatie van open en gesloten betaalsystemen gebruikt. Afrekenen, registreren, verrekenen van printen, scannen en kopiëren gaat bijvoorbeeld via het gesloten systeem. Het betalen bij vendingautomaten en de cateraar gebeurt vaak op basis van een (semi-)open systeem.

In FacilityPro5, het geïntegreerde facilitair management platform van Magna Carta, zijn diverse beschikbare betaalvormen geïntegreerd. Daardoor kunnen scholen naar eigen believen kiezen welke betaalvorm voor welke dienst wordt gebruikt. Het is zelfs mogelijk om medewerkers rechten toe te kennen om bijvoorbeeld een aantal gratis kopieën/prints te laten maken, terwijl de scholier hiervoor moet betalen met de Chipknip of de schoolpas.

De rol van de banken
Het aantal transacties dat met Chipknip wordt gedaan heeft nooit voldaan aan de verwachtingen. Volgens de banken kost het systeem eigenlijk alleen maar geld. Zij zijn al jaren op zoek naar een goed en veilig open alternatief voor het snel afrekenen van kleine bedragen.

Rabobank heeft MiniTix ontwikkeld, een online betaalsystem op basis van NFC (Near Field Communication). De betaling wordt verricht door een token (kaart of ander product) in de buurt van de lezer te houden. Een geschikte NFC chip zit inmiddels in sommige nieuwe smartphones en tablets, of kan met een sticker op de telefoon worden geplakt. De combinatie met de smartphone (mobiel betalen) ligt voor de hand: onderdeel van MiniTix zijn een app en een website om het saldo te beheren.

Andere banken hebben gekozen voor een vorm van contactloos betalen op basis van een internationale standaard, EMV-contactloos. De bankpassen zijn voorzien van een (onzichtbare) antenne. Betalen kan in de toekomst door de bankpas voor een betaalautomaat te houden. ING en de ABN Amro zijn in juni van dit jaar gestart met de uitgifte van bankpassen met een antenne die geschikt zijn voor contactloze betalingen. Wanneer deze manier van betalen werkelijk mogelijk wordt is nog niet bekend.

Welke scholen met deze problemen te maken krijgen hangt af van het betaalsysteem dat ze hebben. Scholen met een gesloten systeem zullen geen problemen ondervinden. Alle andere scholen wel. "Elke school die niet goed weet hoe het betaalsysteem is ingericht, doet er verstandig aan om bij ons advies in te winnen. Wij kennen de systemen van alle leveranciers en kunnen iedereen een goed advies geven."

Diverse scenario's

Overstappen van Chipknip naar Pin is voor scholen hoogstwaarschijnlijk niet de juiste oplossing. Pinnen duurt langer, wat tot wachtrijen kan leiden voor vending en afrekenen in kantines. Dit is geen wenselijke situatie. Terug naar cashgeld is ook niet aan te bevelen. Magna Carta adviseert scholen om in de loop van 2014 over te stappen naar een gesloten betaalsysteem. Dat brengt vrijwel zeker kosten met zich mee, maar biedt ook kansen om de kwaliteit van facilitaire voorzieningen te verbeteren, kosten te beheersen en in veel gevallen te verlagen.

Er liggen meerdere scenario's klaar om scholen daarbij te helpen. "Hoe je naar een gesloten systeem kunt overstappen is afhankelijk van het huidige betaalsysteem, van de wensen van de school en van het beschikbare budget. Scholen die ons systeem FacilityPro Manager (FPM) gebruiken, kunnen eenvoudig omschakelen naar ons nieuwe modulaire management platform (FacilityPro5)".

"FacilityPro5 is eigentijds, volledig webbased en daardoor heel gebruiksvriendelijk". Het systeem werkt ook met tablets en smartphones en kan desgewenst bij Magna Carta gehost worden. Scholen die hiervoor kiezen halen een complete oplossing voor de facilitaire dienstverlening in huis. Het is een modulair management platform dat cashless transacties (betalingen) gebruikt om snel en eenvoudig producten en diensten te leveren aan leerlingen, studenten, medewerkers en gasten. Met de beschikbare gegevens kunnen de facilitaire en financiële afdelingen hun processen beter analyseren, besturen en optimaliseren. Bovendien is het mogelijk om de toeleveranciers van facilitaire diensten zoals de koffie- en repropartners van informatie te voorzien en geeft het de mogelijkheid de toeleveranciers eventueel bij te sturen.

Visie langere termijn

Na het verdwijnen van de Chipknip in 2015 duurt het volgens Magna Carta nog zeker tot 2017 voordat duidelijk is of EMV-contactloos betalen succesvol wordt. Als dat zo is kunnen onderwijsinstellingen op dat moment altijd nog besluiten om EMV in hun betaalsysteem te integreren. Maar Eric Blok denkt niet dat veel onderwijsinstellingen dat zullen doen. Open betaaloplossingen zijn vooral handig voor het hoger en universitair onderwijs. MBO- en VO-scholen kunnen veel beter kiezen voor gesloten systemen, omdat de leerlingen daar nog niet allemaal een eigen bankrekening hebben. Die kinderen krijgen een paar euro cashgeld mee, waarvan ze alles moeten betalen. Daarom zullen de muntopladers in deze scholen nog jarenlang blijven hangen. "Wij snappen hoe de wereld van de betaaloplossingen in elkaar zit. We kennen het verleden, de actuele situatie, we hebben een visie over de toekomst en we hebben de expertise. Daarom kunnen wij scholen maatwerkadvies geven over hoe ze dit moeten aanpakken en voorkomen dat ze in een zwart gat vallen als de Chipknip stopt."

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Magna Carta Chipcard Solutions

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave