Sjef Martens, manager ICT: "Combineren van zoveel mogelijk functionaliteit op één pas"

E-mailadres Afdrukken

Het Montessori College in Nijmegen strekt zich uit over vier locaties, waarvan één in Groesbeek. Het onderwijsaanbod bestaat uit vier richtingen VMBO, HAVO en VWO. “We moedigen onze leerlingen aan op basis van eigen verantwoordelijkheid uit hun schooltijd te halen wat er in zit,” zegt manager ICT Sjef Martens. Eén van de redenen waarom we proberen de schoolpas niet alleen een foto met wat leerlinggegevens te laten zijn, maar er meer mee te doen. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot een aantal mooie projecten en toepassingen.”

Schoolfotografie voorop

“Vandenberg-ID is bij ons al jaren huisleverancier voor de schoolfoto’s, voor één locatie al vanaf de jaren ’70! Wij realiseren ons daarbij goed dat die schoolfoto er vooral is voor de kinderen en hun ouders. Zij vinden het leuk hun schoolperiode op deze manier vastgelegd te hebben. Velen wisselen de foto’s ook uit. De planning verloopt jaar na jaar prettig, Vandenberg heeft het goed op de rit. De kwaliteit van de foto’s is goed, wat ook blijkt uit het hoge percentage fotopakketten dat ze scoren. Klachten krijgen we nauwelijks en als er al eens iets is, wordt het meteen opgepakt. In die zin blijven we ook de samenwerking zoeken. Daarmee houden we elkaar scherp en door de jaren heen, tevreden.”

De schoolpas

“Natuurlijk is er in die tijd veel veranderd. Digitale fotografie, mobiele fotostudio’s en natuurlijk de schoolpas. Toen Vandenberg nog analoog fotografeerde, maakten we de pas zelf, een arbeidsintensieve klus. Zodra zij digitaal gingen fotograferen, werd de overstap eenvoudig, ook al omdat zij een gespecialiseerde afdeling voor securitypassen hadden. Vanaf dat moment ontvangen we de ongeveer 2.000 leerlingpassen binnen één tot twee weken, met als bonus duidelijke kostenbesparing en geen ‘gedoe’ meer. We leveren de gegevens aan en het proces loopt vanzelf.”

Dubbelfunctie

“De pas heeft van meet af aan twee doeleinden: persoonlijke identificatie, bijvoorbeeld door de docent bij een roosterwisseling of door controle aan de deur bij een schoolfeest. Daarnaast gaf een barcode op de pas leerlingen de mogelijkheid in de mediatheken en open leercentra op onze locaties boeken te lenen of computers te reserveren. Dat beviel goed, maar we wilden meer.”

Vier in één

“Die kans kwam met de cultuurpas. De openbare bibliotheek in Nijmegen, gesubsidieerd door de gemeente, initieerde het project om regionale culturele activiteiten te stimuleren. Leerlingen konden met een zogenoemde cultuurpas korting krijgen op dergelijke activiteiten. De pas zou gecombineerd worden met de, gratis, bibliotheekpas. Al snel groeide het idee deze beide passen weer te combineren met de schoolpas. Zo gezegd, zo gedaan.

In een gezamenlijke inspanning met nog enkele scholen kregen we bijna alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Nijmegen enthousiast voor het project. Vervolgens rees natuurlijk de vraag wie de pas zou gaan maken. Onze ervaringen met Vandenberg gaven de doorslag dat zij die opdracht kregen. Ze wisten de complexiteit van de pas en het ingewikkelder proces eromheen qua input, planning en uitvoering zo goed op te pakken dat de meeste scholen in de regio nu ook hun schoolfotografie door Vandenberg laten verzorgen en eenzelfde combinatiepas ‘school/bieb/cultuur’ gebruiken.”

Succes valt op

“En nu is de pas al vier jaar zo’n succes dat ermee wordt gestopt!” Op onze vragende blik zegt Sjef: “CJP, de landelijke cultuurpas, zag het succes van dit stedelijke project rond regionale cultuuractiviteiten. Hun logische gedachte was om regionale en landelijke cultuur middels één pas aan jongeren aan te bieden. We hebben nog gekeken of CJP dan bij ons zou kunnen aansluiten, maar dat bleek geen haalbare kaart. Jammer, maar uiteindelijk is besloten de cultuurpas van onze pas af te halen. De nieuwe CJP-pas gaat ‘de Cultuurkaart’ heten.”

Repro erbij

“Daarmee resteren op onze kaart de school- en bibliotheekfunctie. Maar we hebben alweer een nieuwe toepassing gevonden. Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen en medewerkers, die voor het eerst ook een pas gaan krijgen, kopieer- en printapparatuur met de kaart activeren. Door tikken c.q. geldwaarde op de pas te registreren, zijn de prints na opdracht ook meteen betaald.

Deze uitbreiding vraagt wel om een modernisering van de pas, maar dat is voor Vandenberg geen probleem. De nieuwe passen krijgen een zogenoemde RFID-chip. Aan de repro-apparatuur komt een kastje te hangen. Als je de pas voor het kastje houdt, word je ‘herkend’ en worden de tikken afgeschreven.

Ook de bibliotheek gebruikt de chip. Voor hen worden het Bicat- en ISILnummer door Vandenberg-ID op de chip gezet. Recent heeft Vandenberg-ID hiervoor het keurmerk Nationale bibliotheekkaartaanbieder ontvangen. Op basis van het Bibliotheekcatalogus-nummer (Bicat) is de leerling geregistreerd bij de bibliotheek, kunnen ze boeken, CD’s e.d. lenen en worden boetes geregistreerd en/of betaald. Met het ISIL-nummer krijgen ze toegang tot het landelijke bibliotheeksysteem en kunnen ze via het landelijke zoeksysteem boeken of andere media opvragen.”

Stap verder

“De volgende stap, een project onder de naam Biebsearch van de Bibliotheek Nijmegen, is in voorbereiding. Door de nummers op de chip van school en de Bieb te combineren, koppelen de databases van beide organisaties. Na deze technische koppeling kunnen leerlingen op school of thuis inloggen op ons communicatieplatform en vervolgens inloggen op de databases van de bibliotheek. Herkenning vindt plaats op basis van het leerlingnummer, de unieke ID-code van de kaart. Het is een prachtige toepassing, want leerlingen krijgen hierdoor op elk gewenst moment toegang tot een wereld van informatie. Informatiebronnen, let wel, die onderzocht en dus goed zijn, iets wat van veel informatie op het internet niet vaststaat. We zijn er met de bibliotheek over in gesprek, maar weten alvast dat Vandenberg-ID dit en nog vele nieuwe mogelijkheden, zal stimuleren. Ook dat meedenken waarderen we zeer.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners