Theo van den Berg: "Wij ontzorgen scholen bij het maken van schoolfoto's en passen"

E-mailadres Afdrukken

Vandenberg-ID heeft de afgelopen dertig jaar vele miljoenen schoolfoto’s gemaakt. Op locatie, met speciaal daarvoor gebouwde mobiele studio’s die voorzien zijn van de modernste apparatuur, is het bedrijf in staat om tot wel 10.000 leerlingen per dag te fotograferen. Naast de uitstekende kwaliteit van de foto’s is volgens Luke Hendrix (links op de foto, samen met Theo van den Berg)) de service die hij biedt een belangrijke reden voor het succes van zijn bedrijf. “Op school heeft men de tijd hard nodig om onderwijs te geven. Onze organisatie is er daarom op ingericht om hen alle rompslomp er omheen uit handen te nemen.”

Schoolfotografie is op veel scholen een traditie. Zeker in het basisonderwijs, maar ook in het vervolgonderwijs worden de leerlingen jaarlijks op de foto gezet. Die foto’s worden tegenwoordig voor veel meer doeleinden gebruikt dan vroeger. Behalve als afdruk worden ze bijvoorbeeld gebruikt op de schoolpassen en in leerlingenoverzichten van de docenten. “Je moet je producten aanpassen aan de moderne tijd”, legt Theo van den Berg uit. “De basis van ons werk is nog steeds de afdruk, maar scholen krijgen er nu voor hetzelfde geld een digitale versie van de foto en meestal zelfs een schoolpas bij.”

Altijd een wereldfoto

Om altijd de perfecte foto te maken heeft het bedrijf tien mobiele fotostudio’s. Daarmee kan een fotograaf in enkele seconden een leerling op de foto zetten. Theo van den Berg: “In een school is het altijd druk en kun je moeilijk een goede foto maken. Wij zetten een leerling in de auto, de schuifdeur gaat dicht. De leerling hoeft zich niet opgelaten te voelen, wordt niet afgeleid en hoeft geen pose aan te nemen voor zijn medeleerlingen. Dus wij krijgen die geweldig leuke spontane lach. En het duurt maar enkele seconden. Want het proces in die auto is zo geautomatiseerd dat we wel 150 tot 200 leerlingen per uur op de foto kunnen zetten.”

Complex proces

Vandenberg-ID steekt veel energie in het optimaliseren van het logistieke proces rond het fotograferen, legt directeur Luke Hendrix uit. Er wordt samen met de school een planning gemaakt om de leerlingen in een zo kort mogelijk tijdbestek op de foto te zetten. De school levert daarvoor vooraf al de noodzakelijke klasse- en naw-gegevens aan. “Het koppelen van de juiste naam aan de juiste foto gebeurt volautomatisch. Op het moment dat de fotograaf de foto maakt worden de gegevens direct aan de foto gekoppeld en in onze computersystemen weggeschreven. Dus zodra hij terug is kunnen we meteen met de productie van de foto’s en de passen beginnen.”

Incasso

Veel tijd en geld zijn ook geïnvesteerd in de software die dient voor de distributie en het afrekenen van de foto’s. Luke Hendrix legt uit dat je tegenwoordig niet meer een grote zak met foto’s naar de school kunt sturen om een paar weken later het geld op te halen. “Je mag dat niet van de docenten verlangen, dat kost veel teveel tijd. En het is ook niet veilig: op een school met 2.000 leerlingen zou er zomaar enkele tienduizenden euro’s in de docentenkamer kunnen liggen. Dat is vragen om diefstal.” De meeste scholen maken tegenwoordig gebruik van afrekenen per acceptgiro of door middel van automatische incasso. “De scholen delen alleen de mapjes met foto’s in de klas uit. Met het afrekenen hebben ze niets van doen. Herinneringen gaan rechtstreeks naar het huisadres, dat is een volledig geautomatiseerd systeem.”

Security

Bij Vandenberg-ID is men zich ervan bewust dat er wordt gewerkt met persoonlijke gegevens van mensen en dat daar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Gegevens die door klanten worden aangeleverd worden alleen gebruikt voor de productie van de passen en de schoolfoto's. Theo van den Berg: “We moeten ons houden aan de wet bescherming persoonsgegevens. Wat dat betreft hebben we onszelf wel bewezen, want we maken ook passen voor o.a. de belastingdienst, TNT, Philips en Shell. En als die hun gegevens hier neerleggen is het echt wel veilig.” Een ander aspect van degelijkheid en betrouwbaarheid is dat het bedrijf de ISO 9001-2008 certificering heeft behaald. Dat wil zeggen dat de gehele bedrijfsvoering aan zeer strenge kwaliteitseisen voldoet. Luke Hendrix: “Alles wat gebeurt wordt heel goed gedocumenteerd. Dus alles is traceerbaar. Als al het personeel weggehaald zou worden zou je op basis van de documentatie met een nieuwe crew zo verder kunnen.”

Schoolpassen

Naast de schoolfoto’s produceert Vandenberg- ID ook schoolpassen, van eenvoudige plastic identificatiemiddelen tot zeer geavanceerde RFID-chipkaarten. Het bedrijf heeft een eigen passenfabriek en werkt nauw samen met diverse systeemleveranciers. Bijzonder trots zijn Theo van den Berg en Luke Hendrix op het feit dat zij als enige schoolfotograaf gecertificeerd zijn om RFID chipkaarten te coderen. “Die certificering wil zeggen dat wij bevoegd en gekwalificeerd zijn om de nationale bibliotheekpas te mogen maken.”

Duurzame schoolpas

Scholen die de foto’s voor de pas in eigen beheer maken zijn volgens Theo van den Berg en Luke Hendrix per definitie duur uit. Het productieproces kent veel verborgen kosten en als een conciërge de foto’s moet maken is de kans groot dat die foto’s kwalitatief niet goed zijn. Dat heeft zijn weerslag op de levensduur van de schoolpas. “Iedereen is van binnen een beetje ijdel. Als je ervoor zorgt dat er een goede foto op de (chip)kaart staat zal de gebruiker daar trots op zijn. Hij zal beter omgaan met zijn pas en die gaat dan veel langer mee.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave