Wijziging Bouwbesluit 2012: “Wetswijziging externe doormelding van brandmeldinstallaties kan brandschade verhogen”

E-mailadres Afdrukken

Uit de schadestatistieken blijkt dat preventieve voorzieningen direct invloed hebben op calamiteiten in een school. Als het aan de overheid ligt zal het risicoprofiel voor de verzekeraar ingrijpend veranderen, want het nieuwe Bouwbesluit stelt minder verplichtingen/eisen aan brandveiligheid. Toch blijft de eigenaar van het schoolgebouw hiervoor verantwoordelijk. Ad Weststeijn, risk engineer van Willis, wijst u op de gevolgen van deze wetswijziging met betrekking tot de externe doormelding van brandmeldinstallaties.

Het oude Bouwbesluit eiste bij veel gebruiksfuncties een automatische brandmeldinstallatie inclusief een directe doormelding naar de Regionale Alarm Centrale RAC. In het Bouwbesluit 2012 is dit van toepassing op gebouwen waarin de aanwezigen zichzelf niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen (bv kinderdagverblijf met slaapvertrekken, ziekenhuizen en verzorgingshuizen).

Bij alle andere gebruiksfuncties kan het zijn dat u wordt benaderd door de brandweer. Zij zullen u meedelen dat er in uw situatie geen verplichting meer is voor een directe doormelding. Daarbij zal worden voorgesteld om de directe doormelding af te sluiten.

Wat zijn de gevolgen van het opheffen van de directe doormelding

Vanuit de continuïteitsgedachte is het opheffen van de directe doormelding naar de RAC nadelig. De opkomsttijd van de brandweer heeft gevolgen voor de brandomvang. Een 'standaard' brand heeft een bepaalde tijd nodig om te ontwikkelen. Een automatische brandmeldinstallatie geeft kort na het ontstaan van brand een brandmelding. Hoe eerder de brandweer deze ontvangt hoe meer tijd ze heeft om de aanwezigen in veiligheid te brengen en de brand te blussen voordat deze onbeheersbaar wordt. Hierdoor is er een directe relatie tussen het melden van een brand en het schade beperkende effect van de brandweerinzet.

Wat zijn uw keuzemogelijkheden?

Als u een brief van de brandweer ontvangt dan moet u een keuze maken. Om u volledig te informeren zijn de verschillende mogelijkheden hieronder toegelicht.

Rechtstreekse doormelding brandweer op vrijwillige basis blijven handhaven.

U kunt een verzoek indienen om de bestaande doormelding vrijwillig te handhaven. Deze zal waarschijnlijk worden geaccepteerd wanneer de brandmeldinstallatie geen of nauwelijks ongewenste brandmeldingen geeft.

Voordelen: De brandweer is snel aanwezig waardoor kans op slachtoffers en/of brandschade minimaal is.

Nadelen: Jaarlijkse aansluitkosten bedragen ongeveer EUR 1.300,-.

Alternatieve doormelding

Als alternatief is het mogelijk om de automatische brandmelding door te melden naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC). De brandweer komt echter alleen in actie als de brandmelding is geverifieerd. De PAC moet dus eerst een controle (laten) uitvoeren of er inderdaad brand is. Deze alternatieve doormelding kan op een van de volgende twee manieren:

Alarm verificatie brandmeldsysteem

Het automatische brandmeldsysteem geeft een extra signaal op het moment dat er meerdere automatische brandmelders in alarm komen. Dit signaal dient extra naar de PAC te worden doorgemeld. Hiermee is de kans op een foutmelding zo klein dat de brandweer er vanuit kan gaan dat er echt rookvorming is.

Voordelen: Het tijdverlies tussen de eerste brandmelding en het alarmeren van de brandweer is geminimaliseerd. De jaarlijkse aansluitkosten naar de PAC zijn veel lager dan naar de RAC.

Nadelen: Het automatische brandmeldsysteem moet geschikt zijn om deze manier van doormelding te kunnen realiseren. Het merendeel van de brandmeldsystemen zijn niet voorzien in deze functie.

Alarm verificatie beveiligingsbedrijf

Na ontvangst van een brandmelding stuurt de PAC een beveiligingsbedrijf naar de school om vast te stellen of er inderdaad brand is.

Voordelen: Na controle door de beveiligingsbeambte is meer informatie bekend. Het beveiligingsbedrijf geeft aan de PAC door wat er aan de hand is. In geval van brand kan de PAC de brandweer alarmeren en gedetailleerd informatie verstrekken.

Nadelen: Het aanrijden van de beveiligingsbeambte zal tussen de 10 en 20 minuten liggen. In die tijd zal de brand zich verder ontwikkelen. Na aankomst dient de brandweer te worden gealarmeerd. Bij deze manier van doormelding dient er rekening te worden gehouden dat de brandweer niet binnen 30 minuten na het eerste brandalarm effectief zal optreden. Hierdoor is de kans op aanzienlijke brandschade zeer groot.

Geen doormelding

De laatste mogelijkheid is om geen brandalarm meer door te melden. Als er geen wettelijke verplichting meer is hoeft u ook niet naar een PAC door te melden, tenzij uw brandverzekering andere bepalingen kent.

Voordelen: U hebt geen kosten voor doormelden en onderhoud van de doormelding installatie.

Nadelen: Er is geen externe alarmering waardoor de kans op een totaal verlies door brand groot is.

Aanbeveling door Willis

Brand kan een grote verstoring veroorzaken van de continuïteit. In een relatief korte tijd kan een groot gedeelte van de school afbranden. Het risico dat een brand zich onopgemerkt kan ontwikkelen is met een automatisch brandmeldsysteem geminimaliseerd. De slagvaardigheid van de alarmopvolging bepaalt in grote mate of de brand in zijn ontwikkeling kan worden gestopt. Daarom heeft de rechtstreekse doormelding naar de RAC de voorkeur. Mocht de brandweer deze koppeling niet meer accepteren dan is de doormelding met alarmverificatie naar de PAC het beste alternatief.

Wie meer informatie over dit onderwerp wil hebben kan contact opnemen met Public Facilities, Rob Vrolijk, 0592 – 372 414.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave