Sjef Lommen: "Met 'Keurmerk Veilige School' zit veiligheid bij ons goed tussen de oren"

oktober 2010 Schoolfacilities Veiligheid - Brandpreventie
Afdrukken

De Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee is sinds dit voorjaar in het bezit van het Keurmerk Veilige School. Dit Keurmerk houdt in dat het gebouw is voorzien van alle maatregelen die nodig zijn om in geval van een calamiteit de kans op schade en persoonlijk letsel zoveel mogelijk te beperken. Kortom, dat de school aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Maar volgens rector Sjef Lommen zijn goede installaties alleen niet voldoende. “Als er een alarm afgaat moet iedereen op de juiste wijze reageren. Om de veiligheid optimaal te garanderen moet ook de BHV goed op orde zijn en is een jaarlijkse ontruimingsoefening een absolute noodzaak.”

De gemeente Schouwen-Duiveland is in 2005 een project gestart om in alle 28 schoolgebouwen in de gemeente schadebeperkende maatregelen te nemen. Er zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid te verbeteren en om de gebouwen beter te beveiligen tegen inbraak. Er is een programma van eisen gemaakt voor alle scholen en dat werd in een keer aanbesteed. Robert van der Werf, werkzaam bij de gemeente Schouwen-Duiveland, werd gevraagd om het beheer van deze schade beperkende maatregelen bij de onderwijs gebouwen op zich te nemen.

Keurmerk

Gedurende het project ontdekte Van der Werf dat de installaties niet op alle scholen op de afgesproken wijze werden aangebracht. Met die situatie zaten de school en de gemeente behoorlijk in hun maag. “Dit is de enige school voor voortgezet onderwijs op het eiland. Hier zijn dagelijks meer dan 1000 mensen aanwezig. Je kunt je niet veroorloven om in zo'n gebouw een installatie te hebben die niet werkt.”

Op aanraden van de VNG werd Publicsafety, specialist in beveiligingsconcepten voor schoolgebouwen, ingeschakeld om de gemeente te ondersteunen. Door bemiddeling en advies van dat bedrijf werden de installaties in Pontes Pieter Zeeman door een andere installateur uiteindelijk voltooid en gecertificeerd. Tenslotte voerde Publicsafety een keuring uit van het gebouw en kon het Keurmerk Veilige School worden uitgereikt.

De school is nu voorzien van een goede brandmeldinstallatie en inbraakbeveiliging. Er is een goede ontruimingsinstallatie, de vluchtdeuren kunnen onmiddellijk open en er is een goede vluchtwegaanduiding. Robert van der Werf controleert voor de gemeente maandelijks in alle scholen of de brand- en inbraakinstallaties naar behoren werken en houdt dit in logboeken bij. Ook kijkt hij hoe men omgaat met de veiligheid, of de vluchtwegen vrij zijn en of de lampjes van de vluchtwegaanduiding branden. Veiligheid blijft echter altijd een relatief begrip, dat ook afhankelijk is van de mensen in het gebouw. “Hier zijn alle technische middelen aanwezig, ook lampjes die branden als het gebouw vol rook staat zodat je kunt zien waar je naartoe moet. Maar als school ben je dan nog niet klaar. Want als het alarm afgaat moeten de mensen niet op hun stoel blijven. Ook daar moet je aandacht aan besteden door minstens eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te houden.”

Valse meldingen voorkomen

Een brandmeldinstallatie kan ook te goed werken en om het minste of geringste afgaan. Dat is niet alleen hinderlijk, maar kan ook gevaarlijk zijn. Sjef Lommen: “Op zich is het niet zo erg als er eens een keer vals alarm is, want dan weet je hoe de mensen reageren. Maar het mag niet te vaak voorkomen, want op den duur reageren mensen er dan helemaal niet meer op. Daarom weten onze conciërges allemaal hoe ze moeten handelen bij een valse melding, zodat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.”

Robert van der Werf weet dat er scholen waren waar het brandalarm vanwege het grote aantal valse meldingen helemaal werd uitgeschakeld. Dat is bijzonder onverstandig. “Dan hebben ze een certificaat dat zegt dat alles in orde is en je aan de regels voldoet. Maar als je niet handelt naar die regels is dat hetzelfde als dat je een veiligheidsslot niet gebruikt en vervolgens gaat klagen dat er is ingebroken.”

Bewustwording

De conciërges zijn alert op het onderhoud van de systemen en nemen veiligheid heel serieus.

Sjef Lommen weet dat veiligheid op zijn school heel serieus wordt genomen. De BHV-medewerkers hebben deze zomer een opfriscursus gehad en de conciërges zijn alert op het onderhoud van de systemen. De school besteedt ook aandacht aan sociale veiligheid door middel van begeleidingslessen en een pestprotocol en de contacten met de politie zijn goed. Dat bleek vorig jaar tijdens het familiedrama in Zierikzee. “In de opvangsfeer hebben de politie en gemeente daar een hele goede rol gespeeld. Maar ook in de dagelijkse praktijk is de samenwerking prima. Dit is dé plek op het eiland waar je jeugd kunt vinden. Dat betekent dat er allerlei volk rond de school kan circuleren met allerlei bedoelingen. Ook daarbij krijgen we alle medewerking vanuit de politie.”

Het familiedrama heeft veel impact gehad op de school en een bijdrage geleverd aan de bewustwording. Om beter in de gaten te kunnen houden wie de school binnenkomt is één van de twee ingangen van de centrale hal afgesloten. “Alleen de ingang die vanuit de receptie zichtbaar is is nog open. Dat beperkt de vrijheid wel enigszins, maar voor het veiligheidsgevoel is het wel prettig. Natuurlijk kan er nog altijd wel iemand met kwade bedoelingen binnenkomen. Er kan ook altijd brand uitbreken. Veiligheid kun je nooit garanderen, maar je moet jezelf naderhand niet kunnen verwijten dat je iets achterwege hebt gelaten om het te voorkomen.”

90 procent van po voldoet niet aan wettelijke verplichting

Theo Hek van de Stichting Keurmerk Veilige School voegt toe: “Op dit moment voldoet meer dan negentig procent van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs niet aan de wettelijk verplichte beveiligingsnorm, zoals deze is vastgelegd in het gebruiksbesluit dat in november 2008 van kracht is geworden”. Mensen van de stichting spreken bijna dagelijks met wethouders en ambtenaren onderwijs, schoolbesturen en zelfs in de tweede kamer werd gerefereerd aan onderzoeken van het Keurmerk Veilige School.

School wettelijk aansprakelijk

“Kort gezegd komen we twee grote problemen tegen” aldus Theo Hek. Het eerste probleem behelst de financiële middelen. Op het moment dat geconstateerd wordt dat een school niet aan de wettelijke verplichten voldoet, kunnen de kosten van de verplichte aanpassingen soms hoog oplopen. Op het moment dat je niet weet dat er zaken niet op orde zijn, hoef je ook geen uitgaven te doen. Daarnaast speelt de bewustwording een grote rol: er zijn niet veel mensen zoals Robert van der Werf die maandelijks de wettelijk verplichte OP-werkzaamheden uitvoeren. Het staat niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst. Dat laatste is vooral vanuit het perspectief van de scholen vreemd, aangezien het bestuur van een school wettelijk aansprakelijk is als na een calamiteit aangetoond kan worden dat een school niet aan de wet voldeed.

Jaarlijks terugkerende inspectie

Het Keurmerk Veilige School voorziet in een jaarlijks terugkerende inspectie waarin alle zaken die verplicht zijn onder de loep worden genomen. Dit is een noodzakelijke frequentie want over het algemeen geldt voor veiligheid dat de focus op veiligheidszaken na een jaar weer is afgenomen. Door iedereen jaarlijks met de neus op de feiten te drukken hou je iedereen scherp. Om de kosten moet men het vooral niet laten: voor 350 euro per jaar heb je de garantie dat er niets aan de aandacht ontsnapt.

Deel dit artikel op:

Tags:veiligheidkeurmerk veilige schoolbrandpreventie