Alert toezicht tijdens bouwproces voorkomt miljoenenschade bij Hanzehogeschool Groningen

E-mailadres Afdrukken

De Hanzehogeschool Groningen is de grootste hbo-instelling in het Noorden van het land met ruim 20.000 studenten en 2.000 medewerkers. Zij zijn gevestigd op de Zernike Campus aan de noordkant van de stad Groningen dat momenteel getransformeerd wordt tot een levendige campus waarop, verspreid in het groen, nieuwe gebouwen van hoogwaardige architectuur verrijzen.

Het nieuwe multifunctionele sportcomplex van de Hanzehogeschool bevat naast up-to-date onderwijsfaciliteiten een 25 meter bad met beweegbare bodem, topsporthal, gymzaal, danszaal en fitnessfaciliteiten. De bouw van het Instituut voor Sportstudies bevindt zich in de laatste afrondende fase. Vanwege het veel voorkomen van koperdiefstal tijdens de bouw en het vroegtijdig signaleren van schades zoals brand of lekkages die bouwvertraging kunnen veroorzaken, heeft de Hanzehogeschool in de nachtelijke uren, weekenden en tijdens feestdagen toezichthouders van Ad Hoc Toezicht ingeschakeld om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Toezicht

De toezichthouders van Ad Hoc Toezicht zorgen er ’s avonds en in het weekeinde voor dat er op het bouwterrein en het sportcomplex controlerondes gelopen worden. Hiervoor maken zij gebruik van een scansysteem waarmee ze via een scanner en sensoren, die zich op het terrein bevinden, registreren dat zij de controleronde gelopen hebben en hoe laat dit gebeurd is.

Brand vrijdagavond 18 januari 2008

’s Avonds tijdens een van de controlerondes roken twee toezichthouders een brandlucht. Zij gingen direct op onderzoek uit en betraden het sportcomplex waar ze brand constateerden in een elektriciteitsverdeelkast (zgn zwerfkast) van de aannemer. Zij alarmeerden direct 112 en hebben vervolgens de alarmcentrale van Ad Hoc Toezicht en de projectleider van de Hanzehogeschool ingeschakeld. Een van de toezichthouders opende buiten de toegangshekken om de gealarmeerde hulpdiensten binnen te laten. Inmiddels was ook de sprinklerinstallatie gaan werken en verplaatsten de toezichthouders verschillende dozen met kostbare bouwmaterialen en tapijtrollen uit de ruimte waar de brand zich bevond naar een droge ruimte.

Vijf minuten na de alarmmelding waren de brandweer en de politie ter plaatse. De brandweer kon de brand in de electriteitsverdeelkast met gepaste blusmiddelen blussen. De projectleider van de aannemer werd door de alarmcentrale van Ad Hoc Toezicht over de brand geïnformeerd. Hij arriveerde ongeveer één uur na de alarmmelding op het terrein met een aantal werknemers om de ontstane schade op te nemen en op te ruimen. De toezichthouders en de werknemers van de aannemer hebben ruim 2 uur opgeruimd en gezorgd dat het water dat de sprinklerinstallatie had verspreid, zoveel mogelijk werd verwijderd om zo waterschade te voorkomen.

Vertraging en grote schade voorkomen

“Wij bevinden ons in de laatste fase van de bouw en willen voorkomen dat er nu grote bouwvertraging optreedt of dure voorwerpen of koper gestolen worden uit of rondom het sportcomplex. Vandaar dat wij Ad Hoc Toezicht hebben ingeschakeld om controles uit te voeren rondom het sportcomplex om zo misstanden of schades in een vroeg stadium te registreren” aldus projectmanager Vastgoed Frans Epping van de Hanzehogeschool Groningen. “Het is maar goed dat wij Ad Hoc Toezicht hadden ingeschakeld, want de toezichthouders hebben door hun snelle optreden een ernstige bouwvertraging en miljoenenschade voorkomen. Doordat we er zo snel bij waren, is de schade zeer beperkt gebleven. We konden het water dat door de sprinklerinstallatie was verspreid snel verwijderen, waardoor we haast geen waterschade opliepen. De toezichthouders hadden ook snel kostbare bouwmaterialen uit de door brand bedreigde ruimte verwijderd, waardoor deze behouden bleven. Door het kordate optreden van de toezichthouders ligt de bouw nog steeds op schema en kan de ingebruikname van het sportcomplex nog steeds volgens planning doorgaan” zegt de tevreden projectmanager Frans Epping.

Ad Hoc Beheer en Ad Hoc Toezicht

Sinds 1990 is Ad Hoc marktleider in het tijdelijk beheer van leegstaand onroerend goed. Met acht vestigingen door heel Nederland speelt Ad Hoc in op de onroerend goed markt om leegstandsrisico's te voorkomen. Dat kan door tijdelijke bewoning van Ad Hoc Beheer of door professionele toezichthouders van Ad Hoc Toezicht. In beide gevallen biedt Ad Hoc kostenefficiënte, pro-actieve oplossingen met het oog op direct resultaat.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

maart uitgave