Coen Free, KWIC: "Het betaalsysteem van Magna Carta sluit aan bij ons informatiemanagementsysteem"

E-mailadres Afdrukken

Het Koning Willem I College in Den Bosch werkt sinds februari met het FacilityPro betaalkaartsysteem van Magna Carta. Het systeem sluit perfect aan bij de creatieve en innovatieve doelstellingen van deze onderwijsinstelling.

Het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch is een college voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De belangrijkste kenmerken van deze onderwijsinstellingen zijn vooruitstrevendheid, innovatie, creativiteit en degelijkheid. Men positioneert zich heel opmerkelijk als “gewoon een goede school” met veel structuur en discipline. Men biedt onderwijs aan 12.000 leerlingen, studenten en cursisten.

Keuze voor Magna Carta

De heer Drs. Coen Free, Algemeen Directeur en Voorzitter College van Bestuur, legt uit waarom is gekozen voor het betaalkaartsysteem van Magna Carta. “ Het KW1C was op zoek naar een kaartsysteem dat past bij de keuze die we al eerder hadden gemaakt op het gebied van informatiemanagement, namelijk om ons exclusief te richten op Microsoft producten. Alle systemen die worden aangeschaft dienen hiermee te communiceren in het kader van de vereiste interoperabiliteit.”

Juist op dat moment stond een artikel in Schoolfacilities over Magna Carta en Maastricht University. Vooral de uiteenzetting van de diverse deelbelangen en de mogelijkheden om te communiceren met diverse systemen spraken aan. Vanuit het college heeft men toen informatie opgevraagd bij en over Magna Carta. Vervolgens zijn gesprekken gestart tussen Magna Carta, onder leiding van de heer Harry van Ballegooijen (Projectleider KW1C), en is een projectplan opgesteld en gepresenteerd door Magna Carta. Hij geeft aan dat het in deze fase van het project belangrijk is dat goede en duidelijke afspraken gemaakt worden.

Zeer tevreden over het betaalsysteem

Kijkende naar de resultaten is Coen Free zeer tevreden. Zoals gebruikelijk bij de implementatie van grote projecten zijn er altijd wel zaken die iets anders lopen, complexer blijken te zijn of enige vertraging opleveren, maar het resultaat is gewoon goed. De naam Magna Carta staat voor hem voor degelijkheid.

Compleet FacilityPro betaalsysteem

Magna Carta heeft een compleet FacilityPro betaalkaartsysteem geleverd in Den Bosch. Een FacilityPro betaalterminal kan worden gebruikt samen met elke moderne kassa. Met de opwaardeerstations van Magna Carta (MultiBank) kunnen de kaarten worden opgewaardeerd. De FacilityPro productlijn heeft terminals voor kopieermachines, printers en multifunctionals. Kopiëren en printen gaat in een handomdraai en zonder losse munten. Ook voor verkoopautomaten zijn er oplossingen.

Hoe verliep het hele project?

Wat betreft het verloop van het project is Harry van Ballegooijen erg duidelijk: het project is geweldig goed verlopen. Gedurende het project maakte hij zich zorgen of de gestelde realisatiedatum (begin februari) wel gehaald zou worden. Bijzonder in het project was de conversie van het saldo op de betaalkaart van het oude naar het nieuwe betaalsysteem. Hiervoor diende de betaalkaart in een specifieke lezer te worden gelezen en het oude saldo op de kaart werd automatisch overgeschreven naar het nieuwe betaalsysteem. Men had slechte ervaringen bij een eerdere conversie van de betaalkaart en met enkele kleine tegenslagen is de conversie naar het Magna Carta betaalsysteem correct verlopen en zijn de deadlines gehaald. Er zijn nu nog enkele openstaande actiepunten die in de komende weken worden opgelost.

Gesloten betaalkaartsysteem

De keuze voor een gesloten betaalsysteem was een logische keuze voor Coen Free. Op de wijze zoals men binnen het college omgaat met het gehele informatiemanagement (Microsoft systemen en hosting door het KW1C zelf), verdiende een gesloten betaalkaartsysteem de voorkeur.

Bij een gesloten betaalkaartsysteem is men eigenaar van zowel kaarten, die in gebruik zijn, als de geldstroom die hiermee gemoeid is. Een smartcard (gesloten systeem) combineert diverse functies zoals betalen, parkeren, toegang, registratie en printen. Het FacilityPro systeem van Magna Carta koppelt bestaande systemen (o.a. kassa’s en verkoopautomaten) en integreert diverse functies in een overzichtelijk managementsysteem. Hierdoor kan de facilitaire dienstverlening modulair worden uitgebreid en op een professionele wijze worden beheerd.

Informatiemanagement en informatielogistiek

Coen Free geeft aan dat technologie inmiddels in alle aspecten en functies van een onderwijsorganisatie een grote rol speelt. Hij benadrukt de speciale manier van informatisering en wijze waarop de automatiseringssystemen zijn ingericht.

Om de gewenste afstemming te verkrijgen tussen bedrijfsstrategie en technologie en om een proactief beleid te kunnen formuleren, is het negenvlaksmodel van prof. Rik Maes geadopteerd. In dit model is een functionele scheiding én functionele samenwerking tussen informatie- en technologiemanagement aangebracht. Op procesniveau zijn de benodigde functionaliteiten van Informatiemanagement en Technologiemanagement afhankelijk van elkaar. Ze dienen op elkaar afgestemd te zijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het model is vervolgens op maat gesneden voor het Koning Willem I College.

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Magna Carta Chipcard Solutions

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave