Peter Keller, H³O: "Eigen schoonmaakbedrijf levert kostenreductie en een schonere school"

E-mailadres Afdrukken

De hygiëne in onderwijsinstellingen staat regelmatig negatief in het nieuws. Slecht onderhouden toiletten en een muffe geur in de gangen zijn meestal uitkomsten van onderzoeken. Niet toereikende financiële middelen zijn hier meestal de oorzaak van. Om dit probleem structureel op te lossen kwam Peter Keller met het idee en richtte de stichting H³O uit Dordrecht samen met Facility Cost Control uit Roosendaal het Facilitair Bedrijf Dordrecht op. De nieuwe BV is een facilitaire eenheid, waarin de Stichting H³O de meerderheid van de aandelen heeft en bestuurder is. Het Facilitair Bedrijf Dordrecht verzorgt momenteel de schoonmaak op alle locaties van de stichting H³O, onder verantwoording van directeur Marcel Beisiegel. Schoolfacilities had een gesprek met beide heren.

De stichting H³O is een christelijke organisatie met kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, speciaal basisonderwijs, primair en voortgezet onderwijs, verspreid over dertig locaties in Dordrecht. Als ervaren facilitair manager had Peter Keller bij zijn indiensttreding in de H³O-organisatie al gauw in de gaten dat er voordeel te halen was met de oprichting van een eigen schoonmaakbedrijf. Met de oprichting van het Facilitair Bedrijf Dordrecht (FBD) stelde hij zich twee doelen. Ten eerste: besparing op de schoonmaakkosten en ten tweede: tegelijkertijd een schonere school.

Opzet van een fiscale eenheid

Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met Marcel Beisiegel van Facility Cost Control (FCC) uit Roosendaal. Zoals de naam van het bedrijf doet vermoeden legt FCC de nadruk op kostenbeheersing. Vandaar de oprichting van een BV in een fiscale eenheid. Hiervoor is een joint-venture overeenkomst afgesloten tussen de stichting H³O en FCC. Met het FBD sluit H³O een schoonmaakovereenkomst en FCC sluit met FBD een managementovereenkomst. De financiële voordelen hiervan zijn volgens Marcel Beisiegel aanzienlijk en vooral van fiscale aard. Zo is FBD niet btw-plichtig. Om hiervan ten volle te profiteren worden aan een fiscale eenheid de volgende voorwaarden gesteld: het moet een financiële, organisatorische en economische verwevenheid hebben en er is een beschikking van de belastingdienst vereist.

Omdat de stichting H³O 51 procent van de aandelen in FBD heeft en FCC de resterende 49 procent, wordt aan de voorwaarden van de financiële verwevenheid voldaan. Het FDB valt organisatorisch direct onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting H³O. Het management is uitbesteed aan FCC. Dit houdt in dat Marcel Beisiegel verantwoording moet afleggen aan het bestuur. Om aan de economische verwevenheid te voldoen is de omzet die FBD van de stichting H³O afneemt meer dan 50 procent. Omzet aan derden gegund is wel btw belast.

Marcel Beisiegel (links) en Peter Keller hebben voor stichting H3O een schoon-maakbedrijf opgezet.

Schoonmaak goed organiseren

In een Plan van Aanpak staan de doelstellingen van de FBD geformuleerd. Een besparing van 15 procent op de schoonmaakkosten is een van de gestelde doelen. Het personeel komt in dienst van de FBD en valt onder de cao van de schoonmaakbranche. Hiervoor is een strak geleide schoonmaakorganisatie noodzakelijk.

Peter Keller: “We zetten ongeveer vijftig medewerkers in om de locaties van H³O schoon te maken. Op grotere locaties kan dat een groepje van zes of zeven mensen zijn, zodat ze het werk binnen enkele uren kunnen afronden. Een meewerkend voorvrouw verdeelt het werk, controleert en steekt zelf ook de handen uit de mouwen. Een objectleider verzorgt de dagelijkse begeleiding van de medewerkers, zodat op elk project de zaken goed marcheren. De operationeel manager stuurt de objectleider aan, maakt werkinstructies en overlegt met de schooldirecteuren ’hoe de zaken aan te pakken’. Met een eigen schoonmaakbedrijf leveren we een hogere kwaliteit, de lijnen zijn korter en de betrokkenheid is veel groter. Wij werken immers allemaal voor dezelfde organisatie.”

Prettiger werken door korte lijnen

De meeste medewerkers maken zo’n twee of drie uur per werkdag schoon. Ze beginnen later op de middag, zodra ze op hun locatie terecht kunnen. De laatsten trekken pas rond achten de schooldeur achter zich dicht. Wilma Baars is er vroeger bij. Zij rolt al om twee uur ‘s middags de mouwen op om alle toiletten er flink van langs te geven. “En dat zijn er een heleboel aan de Koningstraat. Als meewerkend voorvrouw heb ik zes mensen onder me, die beginnen later op de middag. Het gaat allemaal wel redelijk goed, iedereen heeft haar eigen afdeling, ik ook. Daar begin ik aan als de toiletten klaar zijn. Ach, er is wel eens wat, maar ik vind het goed te doen.”

Dankzij de korte lijnen is het volgens Peter Keller ook voor het personeel prettig werken. Samenwerking tussen de mensen van FBD en van de locaties is sowieso een belangrijk punt. Op de werkinstructies staat wat de scholen zelf moeten, zoals globaal aanvegen van het lokaal en stoelen op de tafels zetten.

Ongeveer 50 medewerkers worden ingezet om de locaties van H3O schoon te houden. Op grotere locaties kan dat een groepje van 6 of 7 mensen zijn, zodat ze het werk binnen enkele uren kunnen afronden. Een meewerkend voor- vrouw verdeelt het werk, controleert en steekt zelf ook de handen uit de mouwen. Een object-leider verzorgt de dagelijkse begeleiding van de medewerkers, zodat op elk project de zaken goed marcheren.

De juiste man op de juiste plaats

Schoonmaken is een vak waar je verstand van moet hebben. Daarom vindt Peter Keller scholing van de medewerkers erg belangrijk. De helft van de mensen heeft de Basisopleiding Schoonmaken al achter de rug, de rest volgt binnenkort. Negen avonden na werktijd. Niet alleen theorie over schoonmaakmiddelen en de juiste aanpak, maar vooral praktisch oefenen. Moppen, wissen of sanitair reinigen, het is handig te weten hoe je dat het beste kunt aanpakken. Ook veiligheid en ergonomie zijn essentiële zaken. Slecht functionerende personen worden overgeplaatst naar grote locaties en niet functionerende personen worden verzocht ander werk te zoeken.

Om het gevoel van betrokkenheid bij de school te verhogen en het werken leuker te maken, draagt het voltallige personeel werkkleding in H³O-kleuren. “Zo kan iedereen zien dat we een echte eigen schoonmaakorganisatie van H³O zijn.”

Bevredigende resultaten

Marcel Beisiegel toont niet zonder trots dat de schoonmaakkosten bovenop de vastgestelde 15 procent nog eens extra met 3,5 procent zijn afgenomen waarbij het aantal gewerkte directe schoonmaakuren met 8,2 procent is uitgebreid. Dit symboliseert een goede communicatie met het personeel, evenals een goede communicatie met de betrokken schooldirecteuren. Want zij zijn het die uiteindelijk een waardeoordeel over het werk van het Facilitair Bedrijf Dordrecht uitspreken. Omdat het niet is voorgekomen dat een school niet is schoongemaakt, is hun beoordeling gemiddeld 7,1. Voor beide heren een bevredigend resultaat, maar het kan altijd beter!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.hadrieo.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave