"Cantorclin maakt uw school binnen het gestelde budget grondig en hygiënisch schoon!"

september 2007 Cantorclin Schoonmaak - Schoonmaakbedrijven
Afdrukken

Grondige en hygiënische schoonmaak van klaslokalen is essentieel voor goede leerprestaties. Toch voldoet het schoonmaakonderhoud in veel gevallen niet aan de norm. Cantorclin, een landelijk opererende schoonmaakorganisatie,weet uit ervaring dat schoolbesturen wel meer aan schoonmaak willen besteden, maar dat het schoolbudget dit niet toelaat. Volgens algemeen directeur Arnold Plattèl (foto), is grondig en hygiënisch schoon binnen het gestelde budget wel mogelijk.

“Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaakonderhoud van kantoren en publieke gebouwen zoals onderwijsgebouwen. Daar zijn we sterk in”, omschrijft Plattèl de kernactiviteiten van zijn organisatie. Kernbegrippen hierbij noemde hij: betrokkenheid, flexibiliteit, snelheid, innovatie en uiteraard kwaliteit. Deze hebben er naar zijn stellige overtuiging ook voor gezorgd, dat Cantorclin in ruim elf jaar van een regionaal bedrijf is uitgegroeid tot een landelijke schoonmaakorganisatie. “Met haar twaalf grote regiokantoren is deze organisatie een top 10-speler in de schoonmaakbranche.”

Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid vindt Cantorclin dat kinderen les moeten krijgen in een gezonde en schone omgeving. Een schone leer- en werkomgeving is namelijk van invloed op de prestaties en de gezondheid van de leerlingen en medewerkers blijkt uit recent TNO-onderzoek. In nauwe samenwerking met de schoolleiding heeft Cantorclin een methode ontwikkeld waarmee een schoolgebouw wel grondig en hygiënisch schoon wordt, zonder het budget te overschrijden.

Over de schouder meekijken

Een belangrijk kernbegrip hiervoor noemde Plattèl innovatie. Daarmee zegt hij de dienstverlening dusdanig te hebben ingericht dat het voor schoolbesturen eenvoudig wordt Cantorclin direct in te schakelen. Met het Online Contract Beheer is het mogelijk om vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week offertes, contracten en schoonmaakprogramma’s te beheren. De informatie is altijd up-to- date en de schoolleiding bepaalt wie er toegang tot het systeem krijgt. Geen dikke papieren dossiers meer, rapportages die zoek raken, maar alles overzichtelijk in één digitaal systeem. Een andere innovatie is Online Kwaliteit Beheer. Met dit digitale kwaliteitssysteem worden alle periodieke kwaliteitscontroles met behulp van een PDA (handheld computer) real time uitgevoerd. “Snel en efficiënt, zonder dat de schoolleiding er naar hoeft om te kijken.”

Budget optimaal benutten

Van groot belang vindt Plattèl de betrokkenheid van zijn medewerkers bij het schoonmaakproces. Daarin zegt hij zich te onderscheiden. Behalve dat zij vakbekwaam zijn, denken zij mee met de schoolleiding en lopen een stap harder als dat nodig is. Dat maakt volgens hem het verschil. Het sanitair behoeft binnen onderwijsgebouwen vanwege extreme vervuiling extra aandacht. Maar ook het vloeronderhoud is van groot belang. Dit moet grondig en hygiënisch gereinigd worden. Een schone vloer en hygiënisch sanitair hebben invloed op het welzijn en de kwaliteitsbeleving van de medewerkers, leerlingen en hun ouders. Door regelmatig overleg met onze opdrachtgevers kunnen we snel schakelen en desgewenst aanpassingen in het schoonmaakprogramma aanbrengen. Een schoonmaakprogramma dat in ieder geval volledig op maat wordt gesneden voor elke opdrachtgever. Zo wordt volgens Plattèl het budget optimaal benut zonder afbreuk te doen aan de gewenste kwaliteit.

Deel dit artikel op:

Tags:schoonmaak