Kurt van Dijk: "Wastemanagement CSU's antwoord op milieuambities van het onderwijs"

E-mailadres Afdrukken

Om tot een gezond binnenklimaat te komen biedt CSU naast milieuvriendelijke schoonmaakmethoden toegevoegde waarde aan scholen. Met ketenpartners in de afvallogistiek en –verwerking zegt Kurt van Dijk, manager Business Development en lid van de MVO-commissie van CSU, duurzaamheid tastbaar te maken door een integrale, duurzame aanpak van wastemanagement. Door nauwe samenwerking bundelt CSU kennis van de interne afvallogistiek binnen het onderwijs met de expertise van externe afvalverwijderaars. Deze synergie combineert effectieve en milieuvriendelijke afvalscheiding aan de bron met afvalreductie, verlaging van restafval, hergebruik van grondstoffen, verminderde transportkosten en het verlagen van CO2-uitstoot.

Kurt van Dijk, manager Business Development en lid van de MVO-commissie van CSU ziet de meerwaarde die schoonmakers kunnen leveren bij het verantwoord omgaan met afvalstromen in scholen. ’CSU werkt honderd procent klimaatneutraal, maar we kunnen en willen in de keten van facilitaire dienstverlening méér doen. Die meerwaarde moet duurzaam zijn en onderscheidend vermogen voor een school opleveren. Verantwoord ondernemen is de basis van ons handelen en de reden waarom we als een van de eerste organisaties in Nederland bij de uitvoering van het MVO-beleid de nieuwe internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ISO 26000 toepassen. We gaan wel heel erg praktisch om met de ISO-richtlijn, want we willen voorkomen dat het een papieren tijger wordt.’, zegt Van Dijk. ’We maken duurzaamheid graag concreet. Onze schoonmakers spelen daarin een voorname rol.’

Specialist

Met afvalinzamelaars zoekt CSU integraal naar praktische en meetbare verbeteringen. Voor een onderwijsinstelling inventariseert CSU bij opdrachtgevers de afvalstromen en -volumes om vervolgens met de verbetermogelijkheden aan de slag te gaan. Doel is het beter inzamelen, scheiden, opslaan, transporteren en recyclen van afvalstromen. In het plan van aanpak richt CSU zich als specialist op de schoonmaak van een school, de interne logistiek van de afvalverwijdering en afvalscheiding. Van Dijk: ’Doelstelling is het optimaliseren van afvalstromen met als resultaat het verminderen van afvalkosten en milieubelasting. Onze medewerkers zijn bekend met de organisatie en de manier van afvalverwijdering. We trainen ze via het principe ‘train de trainer’, zodat ze kennis aan het eigen personeel van opdrachtgevers overdragen. Ze scheiden niet alleen waar nodig, maar zien ook zaken, zijn de voelsprieten voor interne organisaties.’

Awareness

ISO 26000, de mondiale MVO-richtlijn, is gereed
De internationale richtlijn, ISO 26000, voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO) is gemaakt voor organisaties die ondersteuning zoeken bij het in de praktijk brengen van MVO. Dit vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.
Wat kan een organisatie met ISO 26000? De richtlijn geeft organisaties praktische handvatten om met MVO aan de slag te gaan. ISO 26000 geeft concreet antwoord op vragen als:
  • Hoe breng ik mijn stakeholders in kaart en hoe ga ik om met ketenverantwoordelijkheid?
  • Welke principes voor MVO zijn van belang?
  • Welke onderwerpen vallen onder MVO en welke zijn relevant voor mij?
  • Welke onderwerpen vallen onder MVO en hoe bepaal ik de relevantie en prioriteit?
  • Hoe kan ik communiceren over MVO en de geloofwaardigheid vergroten?
  • Op welke manier wordt MVO onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering?
De richtlijn geeft een internationaal geaccepteerd kader, maar laat organisaties voldoende ruimte om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘op maat’ in te vullen.

Naast de rol van de CSU-medewerkers is interne communicatie in organisaties een bepalende succesfactor voor een optimale wastemanagementaanpak. Daarin is het creëren van awareness binnen scholen van belang. Van Dijk: ’De focus ligt op gedrag en preventie. Daarom investeren we fors in milieubewustwordingsacties onder stakeholders. Mensen promoten milieubesparingen beter als ze de voordelen zelf ervaren. Dat biedt enorme meerwaarde. Juist die communicatie- aanpak met de diverse gebruikersgroepen van een school is belangrijk.’

Toekomst

Natuurlijk blijft het de verantwoordelijkheid van de school om daar iets mee te doen, maar CSU vindt wel dat ze dat bewustzijn moeten stimuleren. ’MVO is niet alleen wat je doet binnen je bedrijf, maar zeker ook wat je doet in de hele keten en hoe je alle spelers daarin betrekt. Via communicatiecampagnes helpt CSU scholen in het creëren van positieve awareness en het van binnen uit milieubewust maken. De duurzame school is de school van de toekomst.’

Meetbaar duurzaam

Om afval snel en correct te scheiden, kunnen desgewenst diverse mooi gestyleerde afvalbakken en -verzamelpunten worden geplaatst. Door afval direct al gescheiden op te vangen en te verwijderen ontstaat een optimale splitsing in afvalstromen. CSU neemt verschillende afvalstromen in en biedt ze apart ter recycling aan voor hergebruik. Verbeterde ledigingschema’s door de afvalinzamelaar zorgen voor extra efficiency. Minder brandbaar (rest)afval en lagere transportkosten kan een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot betekenen. Zo levert CSU een actieve en meetbare bijdrage aan het duurzaamheidsstreven van onderwijsinstellingen. ’Via periodieke rapportages informeren we opdrachtgevers over alle activiteiten, cijfers en feiten omtrent het afvalbeheer en dat werkt zeer motiverend,’ besluit van Dijk.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners