Corona-effect op scholen

Redactie Nieuws
Afdrukken

Corona stelt scholen voor nieuwe vraagstukken. Hoe gaan ze hier mee om?

 

In navolging van landelijke richtlijnen zijn overal in het land scholen en accommodaties voor kinderopvang gesloten. Dit heeft enorm veel impact op de onderwijsorganisatie.

 

TK Advocaten geeft hier antwoord op veel voorkomende juridische vragen.

 

Vitale beroepsgroepen

 

Waar kinderdagverblijven normaal gesproken bomvol zitten, is er nu veelal slechts een handvol kinderen aanwezig van ouders die werkzaam zijn in een ‘vitale beroepsgroep’. Directeur Karin van Gemert van opvangorganisatie Little Jungle (Eindhoven) in de Volkskrant: “Iedereen is massaal thuis, het bewijst voor mij dat ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep van het kabinet.” 

 

Samenstelling groepen

 

Kinderen die normaal gesproken niet op de opvang zitten, kunnen er nu juist wel ondergebracht worden als de ouders aan kunnen tonen dat ze in een vitale beroepssector werkzaam zijn. Hierdoor wordt de samenstelling van de groepen anders dan normaal. Medewerkers hebben opeens andere kinderen waar ze voor moeten zorgen en dat vraagt om een flexibele opstelling. Er wordt gekeken of sommige locaties de krachten kunnen bundelen om te zorgen dat er voldoende personeel is om de kinderen op te vangen.

 

Afstandsonderwijs

 

Leerkrachten komen, als ze geen ziekteverschijnselen hebben, naar school om gezamenlijk te werken aan een digitaal programma, zodat leerlingen vanuit huis op een tablet of computer lessen kunnen volgen. Er wordt veel tijd besteed aan het afstandsonderwijs, wat zeker ook van belang is voor eindexamenleerlingen. Zij hebben door deze maatregel in ieder geval tot 28 april geen les op school en dan volgt er ook nog een meivakantie. Dit betekent dat veel eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs effectief gezien niet zo veel lesdagen meer op school doorbrengen voor het examen, ervan uitgaande dat 6 april de lessen weer beginnen. 

 

Landelijk lesgeven

 

Naast de lessen vanuit de scholen zelf, worden er in no time allerlei initiatieven opgezet om toch les te kunnen geven aan scholieren. Een landelijke opzet betreft een online basisschool waarin acteurs leerlingen spelen. Gediplomeerde basisschoolleraren geven vanuit een studio les. Tussen 09.00 en 12.00 uur wordt er voor de groepen 3 tot 8 een vaste docent ingezet. De lessen zijn ‘leerplichtproof’ en als een school zich aansluit kan er gekeken worden welke leerlingen wel en niet inschakelen. Dit initiatief heet ‘Thuis naar school’ en zal vanaf woensdag 18 maart live gaan. Dit betreft één van de nieuwe lesmogelijkheden die in allerijl zijn opgezet.

Gebouwbeheer

Er valt ook veel werk te doen voor gebouwbeheerders. Het onderhoud gaat meestal gewoon door of wordt zelfs naar voren gehaald nu de scholen dicht zijn. Scholen die ruimtes verhuren aan bijvoorbeeld kinderopvang, buurtorganisaties of andere organisaties kunnen te maken krijgen met partijen die hun huur niet meer kunnen betalen en uitstel van betaling vragen. In de delen van het gebouw die niet meer worden gebruikt kan de verwarming uit en de schoonmaak opgeschort. Bij gebouwdelen die open blijven vragen de klimaatinstallaties aandacht. Om het risico op luchtweginfecties te verkleinen is recirculeren niet handig. Beter is het om de installatie op 100% buitenlucht zetten.

Deel dit artikel op: