Gratis netwerkbijeenkomsten Onderwijshuisvesting voor PO-besturen en medewerkers

Bouwstenen Nieuws
Afdrukken

Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Bouwstenen organiseert samen met de PO-Raad 4x4 netwerkbijeenkomsten; 2 voor PO-bestuurders (vooral ter inspiratie) en 2 voor PO-medewerkers huisvesting (ter onderbouwing van keuzes). De bijeenkomsten gaan over actuele thema’s en deelname is gratis.

De bijeenkomsten sluiten aan bij de situatie waarin PO-scholen zich verkeren. Enerzijds hebben ze te maken met leerlingendaling, achterstallig onderhoud, geldgebrek en  ingewikkelde financieringsconstructies. Anderzijds barsten ze van de ambities, waaronder vernieuwing in het onderwijs, voorschoolse educatie, kindcentra, gezonde en duurzame scholen.

Weten wat je wilt
Diverse partijen willen helpen schoolgebouwen gezonder en duurzamer te maken. Dat is mooi. Maar wat willen scholen eigenlijk zelf? En hoe willen ze daar komen? Het antwoord op deze vragen is essentieel om de juiste steun te kunnen krijgen, goed samen te werken en niet te verdwalen in een wereld van onverenigbare doelen, subsidies en uiteenlopende aanbieders.

Scholen voor scholen
Op verzoek van de PO-Raad organiseert Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, 4 x 4 netwerkbijeenkomsten voor scholen in het primair onderwijs.

2 x 4 bijeenkomsten voor schoolbesturen over:


2 x 4 bijeenkomsten voor medewerkers onderwijshuisvesting over:


De bedoeling
De bedoeling van de bijeenkomsten voor schoolbesturen is van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De bijeenkomsten voor medewerkers onderwijshuisvesting hebben daarnaast ook als doel een concreet product op te leveren waar zijzelf, maar ook anderen praktisch houvast aan hebben. Kortom; netwerkbijeenkomsten voor scholen met ambitie.

Meedoen
Bouwstenen organiseert, faciliteert en zorgt voor voldoende inhoudelijke input. Meedoen heeft als voordeel dat uw eigen praktijk centraal staat, uw punten aan de orde komen en u anderen ontmoet die u kunnen inspireren. Kortom door actief mee te doen komt u tot een beter resultaat voor uw eigen situatie.

Gratis aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan door een mail met uw naam, organisatie en telefoonnummer te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of u aan te melden via het bericht op de website van Bouwstenen. Voor vragen kunt u bellen met Bouwstenen 033 - 258 4337.

Deel dit artikel op: