Kostenconfigurator onderwijsgebouwen voor PO en VO

E-mailadres Afdrukken

HEVO stelt 2 kostenconfiguratoren beschikbaar; één voor nieuwbouw en één voor renovatie en upgrading van schoolgebouwen.

Nieuwbouwkostenconfigurator
Met de update van het Kwaliteitskader Huisvesting, dé standaard om passende onderwijshuisvesting vorm te geven, was er vanuit de markt ook behoefte om de kosten hiervoor inzichtelijk te krijgen.
 
HEVO doet hiertoe een handreiking met de update van de Nieuwbouwkostenconfiguratoren Primair Onderwijs 2017 en Voortgezet Onderwijs 2017. Met slechts enkele ‘drukken op de knop’ is inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 - met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader kost.

Daarnaast moet vanaf 2020 alle nieuwbouw van schoolgebouwen op grond van Europese regelgeving bijna energie neutraal (BENG-scholen) worden gerealiseerd. In het instrument is deze BENG-optie apart te selecteren en toe te voegen aan de benodigde investeringskosten per m² brutovloeroppervlak. In de tool zijn ook aanvullende wensen (boven Bouwbesluit-eisen) naast de eisen uit het Kwaliteitskader PO en VO financieel door te rekenen.
 
HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie betreffende de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om op gemeentelijk niveau te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

Downloaden Nieuwbouwkostenconfigurator 2017
 
Kostenconfigurator renovatie en upgrading
Naast de kostenconfiguratoren voor nieuwbouw, heeft HEVO een vergelijkbaar instrument ontwikkeld voor renovatieprojecten (lees: vernieuwbouw of levensduurverlenging). Hiermee is op basis van diverse aan te klikken gebouwingrepen inzichtelijk te krijgen wat de investeringskosten voor levensduurverlenging zijn. De uitkomsten zijn vervolgens eenvoudig te spiegelen aan nieuwbouwprijzen.

Downloaden renovatiekostenconfigurator 2017

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

december uitgave

Partners