Onderwijshuisvesting; meer dan renovatie

E-mailadres Afdrukken

De opgave de komende jaren rond onderwijshuisvesting is complex, stelt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal. Veel scholen moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd, maar daarmee zijn we er nog niet. Er ligt ook een ruimtelijk en investeringsvraagstuk.

Veranderingen in de samenleving en in het onderwijs vragen op termijn waarschijnlijk om andere locaties en gebouwen. Enerzijds kan het onderwijs dichter bij huis worden georganiseerd en gecombineerd met andere diensten, zoals dat ook in de zorg is gebeurd. Anderzijds kun je studeren aan een universiteit in Delft of Groningen en tegelijkertijd in India wonen. Als die ontwikkelingen zich voortzetten zal dat grote gevolgen voor de onderwijshuisvesting hebben. Maatschappelijk vastgoed kan niet los van haar maatschappelijke context worden beschouwd.

Vier thema’s
De vraag wat te doen met onderwijshuisvesting speelt bij veel schoolbesturen. Om hier betere besluiten in te kunnen nemen gaan schoolbesturen en andere partijen in het maatschappelijke veld dit jaar binnen Bouwstenen voor Sociaal aan de slag vanuit vier thema’s:

  1. Vastgoed met beleid, waarbij wordt gekeken hoe onderwijshuisvesting kan aansluiten bij ontwikkelingen in de onderwijssector en de samenleving en welke  afspraken kunnen worden gemaakt tussen scholen en gemeenten.
  2. Goed gebruik van de bestaande gebouwen, met meer oog voor tijdelijk en flexibel gebruik en het oordeel van de gebruiker.
  3. Het vastgoed laten aansluiten op de nieuwe standaards op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.
  4. Sectorbreed ‘in control’ komen, de uitvoering professionaliseren en strategische besluiten goed onderbouwen met relevante informatie.


Bestuurlijke aandacht
Het vraagt nogal wat van scholen en gemeenten om goed in te spelen op alle ontwikkelingen die op het onderwijs afkomen. Het is verleidelijk de investeringen toe te spitsen op de eigen ambities omdat we die kennen en daarop kunnen sturen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er om de scholen heen gebeurd. We weten niet hoe de toekomst eruitziet. Wat we wel weten is dat we voorlopig met een krimp te maken hebben en dat de toekomst onzeker is. Het is de kunst te leren omgaan met en in te spelen op die onzekerheden, ook bij investeringen die in de komende jaren gedaan worden. Dat is niet alleen van belang voor het voortbestaan van de eigen organisatie, maar ook omdat er op het gebied van verantwoording steeds meer eisen aan schoolbesturen zullen worden gesteld.

Stimulerend werkbriefje
De Agenda Maatschappelijk Vastgoed is de samenwerkingsagenda van partijen in het maatschappelijke werkveld. Deze wordt uitgewerkt met partners van Bouwstenen in uiteenlopende kennis- en ontwikkelgroepen en ondersteund door de PO-Raad, de VNG en andere brancheorganisaties.

De Agenda is ook het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal. Bouwstenen vraagt, redigeert, bewerkt en duidt de informatie voor een breder publiek. Ze voegt ook toe om inhoudelijk verder te komen. Partijen die actief meedoen krijgen steun en versterking op onderwerpen die voor hen van belang zijn. Dat scheelt niet alleen tijd en kosten, maar werkt ook stimulerend, blijkt uit de praktijk. Zo zijn in netwerkverband diverse tools ontwikkeld, zoals Spelregels voor maatschappelijk vastgoedmanagement.
 

Ook meedoen?
Scholen die met hun huisvesting aan de slag willen kunnen zich binnen Bouwstenen aansluiten bij diverse netwerken, waaronder Onderwijshuisvesting en Onder één dak (rond IKC's). Aanmelden kan hier. Ook zijn scholen met meer dan tien gebouwen in beheer van harte welkom bij één van de (gratis) regiobijeenkomsten rond vastgoedmanagement, georganiseerd in samenwerking met PO-Raad, VO-Raad en VNG:


Meer informatie

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners