Scholen in brand

E-mailadres Afdrukken

Elk jaar is het raak. Rond de jaarwisseling branden één of meerdere scholen af. Dit jaar ‘viel het mee’ maar het onderwerp brand lijkt in het onderwijs van de radar verdwenen.  

Brand op school heeft grote impact op leerlingen, leerkrachten en ouders. In Eindhoven brandde basisschool De Rungraaf rond de jaarwisseling deels af. De rest van het gebouw heeft zware rook- en waterschade. Van alle kanten kreeg de school voor speciaal onderwijs hulp aangeboden. De school had een week de tijd om noodopvang voor de 130 leerlingen te regelen.

Nieuwjaarsbranden
In Oosterhout was er brand in het schoolgebouw van Kindcentrum De Ontdekking. De school staat nog overeind, maar er is aanzienlijke schade. Onduidelijk is nog of de school weer gebruikt kan worden.
Kleinere incidenten rond de jaarwisseling waren er in Enschede en Emmen. In Enschede was er brand in een bijgebouw en in Emmen kon de brand beperkt worden.

Beperkte aandacht
Vrijwel elke jaarwisseling zijn er verschillende brandincidenten met scholen. Toch lijkt de aandacht voor schoolbranden beperkt. In 2008 werd er nog gepleit voor sprinklerinstallaties in scholen, maar verder dan een pleidooi is het niet gekomen. In het Actieprogramma Brandveiligheid (2007-2009) wordt gerefereerd aan een meerjarencampagne. Daarna lijkt het onderwerp vrijwel van de radar verdwenen. Het digitale dossier ‘Brandveiligheid in en rond scholen’ dat CCV in 2010 gemaakt heeft, is als PDF beschikbaar bij IFV (Instituut Fysieke Veiligheid).  In de publicatie 'Als een ramp de school treft' van het Ministerie van OCW wordt aandacht besteed aan vele mogelijke rampen. Maar een afgebrande school komt er niet in voor.

Geen regels voor vuurwerk
Na een verwoestende brand in 2010 hebben onderzoekers geconstateerd dat de huidige regelgeving op het gebied van brandveiligheid geen regels biedt voor branddoorslag van buiten naar binnen. Met vuurwerk en brandstichting als belangrijke oorzaken lijkt dat een omissie in de regelgeving.

 

Oproep

In het volgende nummer (maart 2017) van Schoolfacilities gaan we speciale aandacht besteden aan veiligheid op school; naast brandveiligheid is er ook ruimte voor andere veiligheidsaspecten, zoals o.a. voedselveiligheid, BHV, sociale veiligheid en inbraakbeveiliging.

Voor deelname kunt u contact opnemen met de redactie van schoolfacilities via 033-2587160 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

november uitgave

Partners