Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

E-mailadres Afdrukken

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO), om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (IHP) en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MOP). De Leidraad omvat een stappenplan, en geeft onafhankelijke informatie, technische, procesmatige en financiele tips en opties. En bevat veel handige achtergrondinformatie.


De Leidraad is ontwikkeld door RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als onderdeel van de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord en ter ondersteuning van (de Green Deal) Verduurzaming van Scholen.


U kunt de Leidraad gratis downloaden via www.rvo.nl/frissescholen onder, Publicaties, Tools, of hier direct bekijken.

 

 

De Leidraad is gebaseerd op twee eerdere leidraads, die vooral op gemeenten waren gericht, en is aangepast voor schoolbesturen en aan nieuwe regelgeving. De werkwijze is gebaseerd op ervaringen van uitgevoerde verduurzamingsprojecten. Ook andere aanpakken kunnen uiteraard tot het gewenste resultaat leiden. En ook andere afwegingen (duurzaamheidscriteria en/of andere kwaliteitscriteria zoals gebruikerswensen) kunnen een rol kunnen spelen in het lokale besluitvormingsproces. In het licht van de beschikbare prestatie-indicatoren wordt duurzaamheid in deze publicatie vooralsnog gedefinieerd in termen van energiezuinigheid, luchtkwaliteit en thermisch comfort. De inhoud en werkwijze zijn mede gebaseerd op ervaringen van gemeenten en schoolbesturen die deelnamen aan de  pilot rond verduurzamen van schoolgebouwen die RVO.nl najaar 2014 is gestart. Ook Ruimte-OK, Klimaatverbond, PO & VO raad hebben input gegeven.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners