kick off 'Sport Lokaal Samen': Onderwijs en sport moeten samenwerken om kinderen te laten bewegen

E-mailadres Afdrukken

Goede samenwerking tussen sport- en onderwijsorganisaties is een voorwaarde voor een stimulerend lokaal sportbeleid. Met de handreiking ‘Sport Lokaal Samen’ in de hand gaan negentien Nederlandse gemeenten met lokale sport- en onderwijspartners én andere betrokken partijen aan de slag om deze samenwerking te versterken om zodoende meer kinderen aan het bewegen te krijgen.

V.l.n.r.: de Zutphense sportwethouder Rik de Lange, Piet de Kamp (teammanager Aventus Sport), VSG- directeur Paul Coppes, Karin van Bijsterveld (vz. Platform SBO), Ruben Pot (secr. Sportraad Zutphen) foto: Willem Feith.

In Zutphen is op 7 september 2010 het project ‘Sport Lokaal Samen’ officieel gelanceerd met de overhandiging van de handreiking aan sportwethouder Rik de Lange. Naast een handreiking biedt het landelijke project gemeenten ook ondersteuning in de vorm van een werkbudget en een adviseur. Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs geeft handen en voeten aan dit beleidskader in de vorm van een aantal deelprojecten. ‘Sport Lokaal Samen’ is één van die deelprojecten, waarvan de uitvoering bij Vereniging Sport en Gemeenten ligt in samenwerking met de KVLO, NISB, NOC*NSF, PO-raad, VO-raad, MBO Raad.

Structureel

Veel regionale en lokale projecten, initiatieven en activiteiten resulteren nog te weinig in een structurele aanpak van sport op lokaal niveau. De ondersteuning vanuit ‘Sport Lokaal Samen’ is er op gericht de samenwerkingsverbanden tussen lokale kernpartners als sportaanbieders, schoolbesturen en scholen voor primair, voortgezet en mbo-onderwijs structureel vorm te geven en/of te versterken. Het structureel beleidsmatig verankeren van een (bestaand) netwerk is een belangrijk streven daarbij.

De gemeente Zutphen is één van de negentien geselecteerde gemeenten. De Zutphense wethouder Sportzaken de heer de Lange: “De gemeente Zutphen is enthousiast en heeft de ambitie deze bestuurlijke verankering nadrukkelijk na te streven en dit vooral niet te beperken tot de onderwijssector maar ook andere relevante maatschappelijke partners, zoals de zorgsector, het bedrijfsleven en de welzijnssector hierbij te betrekken.” Met een sterke focus op de lange termijn en de intentie veel relevante en diverse (onderwijs) partners er bij te betrekken, zoals MBO, VO en PO komt de gemeente Zutphen in aanmerking voor de ondersteuning vanuit ‘Sport Lokaal Samen.’

Landelijke aftrap

In Zutphen vond de landelijke aftrap plaats voor de eerste tranche gemeenten die vanaf september 2010 gaan starten. Uit handen van de voorzitter van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, Karin van Bijsterveld en directeur Vereniging Sport en Gemeenten, Paul Coppes ontvingen de Zutphense wethouder van Sportzaken Rik de Lange en vertegenwoordigers van de medeondertekenaars voor het Zutphense netwerk, het ROC Aventus en de Sportraad, de handreiking ‘Sport Lokaal Samen.’ Namens het ROC was hierbij aanwezig Piet de Kamp, teammanager van opleiding Aventus Sport en Ruben Pot, secretaris van de Sportraad Zutphen. Hiermee werd op 7 september in Zutphen het startsein gegeven en kunnen de geselecteerde gemeenten aan de slag.

De overige geselecteerde eerste tranchegemeenten zijn: Amsterdam Zuidoost, Beek, Delft, De Wolden, Eindhoven, Franekeradeel, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Hoogezand-Sappemeer, Losser, Nederweert, Nijefurd, Nuth, Scherpenzeel, Sittard-Geleen en Valkenburg aan de Geul.

Meedoen met 'Sport Lokaal Samen'?

Veertig gemeenten kunnen tot 2012 ondersteuning krijgen, mits zij kunnen aantonen dat er nog iets te verbeteren valt. Het verzoek om ondersteuning bij het opzetten van een netwerk gemeente-sport-onderwijs of bij het versterken ervan maakt dus de meeste kans als het gaat om aantoonbare achterstanden op het gebied van sportparticipatie. In november en december 2010 kunt u één van de vier regionale informatiebijeenkomsten bijwonen, kijk voor de exacte data op www.sportlokaalsamen.nl. De selectie van de tweede tranche vindt in februari 2011 plaats.

Informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken op www.sportlokaalsamen.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave