Yolande Ulenaers, Kandinsky: "Het Science Lab past in de filosofie van ons gebouw"

E-mailadres Afdrukken

Het Science Lab voor bèta-onderwijs van het Kandinsky College heeft dankzij Ronald de Jong van Radius Interieurvormgeving en projectinrichting een coole uitstraling gekregen. Adjunct-directeur Yolande Ulenaers: “Allicht hadden wij dat zelf ook wel kunnen realiseren. Maar dan was het een allegaartje van min of meer willekeurig gekozen materialen geworden.”

Het Kandinsky College heeft, net als veel andere scholen in Nederland, gebruik gemaakt van de subsidie van 20 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld om het bèta-onderwijs te stimuleren. Het geld is gebruikt om de verouderde practicumlokalen met donkerbruin meubilair en verouderde apparatuur aan te pakken. Dat hield meer in dan alleen het vervangen van het meubilair. Ulenaers: “Als je als docent de leerlingen echt wilt meenemen in je bèta-enthousiasme dan helpt het als je een krachtige, aantrekkelijke en open leeromgeving hebt. Zodat je de samenwerking tussen wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie vorm kunt geven en de mogelijkheid hebt op een vernieuwende manier onderwijs te geven.”

Opfrisbeurt

Yolande Ulenaers en Ronald de Jong krijgen uitleg over een experiment dat in het Science Lab worden gedaan.

Het gebouw van het Kandinsky College aan de Maldenburchtstraat is ongeveer dertig jaar oud. De afgelopen jaren is het in fasen opgefrist: lokalen zijn veel lichter geworden en door het gebruik van glas en kleuren is er een eigentijdse open sfeer ontstaan. Ronald de Jong is Radius Interieurvormgeving en Projectinrichting het creatieve brein achter die modernisering en hij heeft ook de realisatie van het Science Lab begeleid. “Het is een pluspunt dat ik al jaren voor de school werk en wel weet hoe men het graag wil hebben. Deze school ligt in een hele mooie natuurlijke omgeving, maar alles was helemaal dichtgebouwd. Door het slim aan te pakken hebben we niet alleen het Science Lab gerealiseerd, maar de hele afdeling een facelift kunnen geven, waardoor de natuur weer binnen is gekomen. Dus je kunt door de gangen weer naar buiten kijken. Dat is een geweldige winst die we gewoon mee hebben kunnen pakken.”

Vertalen van ideeën

Ronald de Jong is vanaf het begin betrokken bij de plannen voor het Science Lab. Met de directie werd er gebrainstormd over een aanpak. “We waren het er meteen over eens dat het uitdagend moet zijn, transparant, leerlingen moet prikkelen om daarmee aan de gang te gaan. Dus geen Science Lab zoals ze dat overal hebben met de bekende grijze tafels, maar echt vernieuwend.”

Bij de realisatie van het project hebben alle docenten van bètavakken en het ondersteunend personeel advies gegeven. Yolande Ulenaers: “De docenten gaven aan welke ideeën ze hadden over de toepassingen in hun lessen. Ronald zorgde vervolgens voor de vertaling van onze ideeën, geplaatst in het perspectief van de filosofie van ons gebouw, naar hoe dat er uit zou kunnen zien. Hij heeft software waarmee je als het ware door de nieuwe ruimtes kunt lopen. Dat heeft ons bijzonder geholpen om tijdens het ontwikkelen een beeld te krijgen hoe het eindresultaat er uit zou komen te zien. En dat maakte bij de docenten een nieuwe energie los, van ‘hé, dit biedt perspectieven’.”

Hometrainer

Voor het Science Lab zijn twee lokalen opgeofferd, zodat een grote overzichtelijke ruimte met werkeilanden is ontstaan, die geschikt is voor allerlei experimenten. De uitrusting bestaat uit een zuurkast, een plafondliftsysteem met stroom, gas, water en computeraansluitingen, een interactief whiteboard, computereilanden met ipcoach (software om meetresultaten direct met de computer te bewerken). Ronald de Jong heeft ook de coördinatie op de aanschaf van deze apparatuur op zich genomen om te garanderen dat de uitgaven in balans bleven. Als voorbeeld noemt hij de aanschaf van een hometrainer. Daar kun je veel proefjes mee doen en je kunt hem op de computer aansluiten om meetresultaten te verwerken. Maar zo’n apparaat is kostbaar, wat betekent dat je andere dingen moet laten vallen. Het leuke van het werken voor het Kandinsky College vindt Ronald de Jong dat hij de kans krijgt om met het hele proces mee te denken. “Als je als binnenhuisarchitect heel vroeg bij het vormgeefproces betrokken bent bij kun je ingrijpen op de kleuren en de materiaalkeuze van bijvoorbeeld plafonds. Dan krijg je door creativiteit veel meer waar voor je geld.”

Succes

Het Science Lab is een succes. Yolande Ulenaers merkt dat leerlingen met bètatalent er graag les hebben. En ook de docenten zien kansen om het onderwijs te ontwikkelen. “Eén van onze docenten heeft contact gelegd met de hogeschool, met als resultaat dat studenten van de HAN hier naartoe komen om samen met onze leerlingen testen te doen met de hometrainer. Ze nemen daarvoor hun eigen apparatuur mee. Die studenten doen hier hun metingen en onze leerlingen leren van hen weer dingen over gezondheid, fit zijn, etc. Dus het effect is nog groter dan we vooraf hadden voorzien.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave