Adriaan de Graaff, Arentheem College: "Stalad begrijpt wat flexibel en vernieuwend onderwijs is"

E-mailadres Afdrukken

De vaklokalen, praktijkruimtes en leerpleinen in Leerpark Presikhaaf, het nieuwe gebouw van het Arentheem College, kenmerken zich door transparantie, sfeer en een grote mate van flexibiliteit. Algemeen directeur Adriaan de Graaff: “Onze visie op de manier waarop een gebouw het onderwijs moet faciliteren is dat de inrichting de mogelijkheid biedt om verschillende werkvormen toe te passen. De producten van Stalad sluiten daar prima op aan, met name de bewegende stoel en de verrijdbare flexibele klasinrichtingen.”

Kimberley de Rover (l), Adriaan de Graaff en Marleen Berendsen (Stalad) zitten in de personeelskamer. Deze ruimte ligt centraal in het pand. Er is gekozen voor het sfeerbeeld 'industriële vormgeving met luxe-moderne uitstraling".

Leerpark Presikhaaf huisvest drie soorten onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo en mbo. Het is onderdeel van een omvangrijke en kostbare herschikking van het hele voortgezet onderwijs in Arnhem Noord, waarbij het totaal aantal scholen is gereduceerd tot twee vmbo’s, twee mavo-havo’s, twee havo-vwo’s en een gymnasium. Als tegenprestatie voor hun medewerking aan de herschikking kregen de scholen van de gemeente een nieuw pand of werden de bestaande schoolgebouwen ingrijpend gerenoveerd. Adriaan de Graaff is vol lof over de manier waarop Arnhem die operatie heeft aangepakt. “Als je ziet hoeveel discussie er in het land is over nieuwbouw heeft deze gemeente het fantastisch gedaan. Elke school heeft een eigen uitstraling, dus leerlingen en ouders hebben echt iets te kiezen of ze nou kijken naar sfeer, profiel of beroep.”

Efficiënt gebruik van ruimte

De personeelskamer is voorzien van een sfeervolle loungehoek.
De docenten zijn enthousiast over de verrijdbare en in hoogte verstelbare tafels.
De werkkamers voor het management zijn licht en transparant.
Onderdeel van de praktijk-ruimtes is een sfeervolle bar met restaurant.

Het samenvoegen van scholen op Leerpark Presikhaaf rechtvaardigde de forse investering van ruim 25 miljoen euro voor het nieuwe pand. Maar de samenvoeging biedt meer voordelen, want door het vestigen van de drie soorten onderwijs in één gebouw worden de ruimtes efficiënter gebruikt. Er zijn centrale voorzieningen voor trainingen, spreekkamers, sport, uitvoeringen en dergelijke. Maar elk van de drie soorten onderwijs heeft een eigen ingang en een eigen gebied in Leerpark Presikhaaf, aangegeven met zijn eigen kleur. Oranje is praktijkonderwijs, rood is vmbo en geel is mbo. Dit maakt de school overzichtelijk. Doordat de opleidingen op elkaar zijn afgestemd kunnen leerlingen binnen de school makkelijker doorstromen naar een andere opleiding. “De scholen zijn nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Een voorbeeld: in klas 3 van het vmbo kunnen de leerlingen al beginnen met de competenties van het mbo, in een tempo zodat ze ook een startkwalificatie krijgen. De achterliggende gedachte is dat kinderen, met name die in de basis-beroepsgerichte opleidingen, niet naar het grote ROC hoeven, maar hun hele opleiding hier kunnen volgen.”

Onderwijs leidend voor inrichting

In de vijf jaren voorafgaand aan de opening van Leerpark Presikhaaf in augustus 2009 is intensief nagedacht over het onderwijskundig profiel in de nieuwe situatie. Uiteindelijk is gekozen voor sterk praktijkgerichte vakopleidingen in combinatie met leerpleinen voor de theorie. Die leerpleinen zijn grotere ruimtes waar de kinderen geen klassikaal onderwijs krijgen, maar begeleid worden door twee of drie docenten. Kimberley de Rover, beleidsmedewerker facilitaire zaken bij het Arentheem College en Marleen Berendsen, verantwoordelijk voor de key accounts bij Stalad, zijn heel intensief bezig geweest met de vertaling van die visie naar de inrichting. “We hebben op de oude locatie drie jaar geoefend met leerpleinen. Dat ging geweldig. Maar toen we hier naartoe verhuisden bleek het verschil tussen die oude gesloten school en deze enorme open ruimtes heel groot. Het kost best veel tijd en energie voordat de inrichting die we samen hebben bedacht in de organisatie gaat leven. Want docenten en leerlingen moeten eerst ontdekken wat ze ermee kunnen. We zitten nu midden in dat proces.”

Slim standaardiseren

Bij de aanschaf van inrichting is het Arentheem College terughoudend. Waar mogelijk wordt gekozen voor verrijdbare kasten en tafels, die op allerlei manieren gekoppeld kunnen worden. Bovendien is een grote mate van standaardisering toegepast. Alle tutorplekken en docentenplekken zijn in principe identiek, maar door verschillen in afmetingen en afwerking van de tafels en stoelen krijgt ieder plein zijn eigen sfeer. Kimberley de Rover legt uit dat ze wil voorkomen dat het pand te vol komt te staan. “Als het nodig is bestellen we wel bij. Flexibiliteit willen wij vooral terug zien in het ruimtegebruik. Het enige wat vast ligt zijn de contouren van het gebouw.

De maximumcapaciteit is 925 leerlingen. Als die er allemaal inzitten ga je anders met het gebouw om dan wanneer je 700 leerlingen hebt. Daar willen wij flexibel mee om kunnen gaan.”

De uitdaging aangaan

Het meubilair van Stalad is bijzonder degelijk en flexibel. Deze ronde werkplekken bestaan uit zes aan elkaar geschoven kleine driehoekige tafels.

Marleen Berendsen heeft ervaren dat de inrichting van een nieuw schoolgebouw veel vraagt van de medewerkers. Er bestaan binnen de school wel filosofieën over het gebouw, over de manier van werken in dat gebouw en over de middelen waarmee zal worden gewerkt. Het is een hele klus om die filosofieën samen te laten komen, maar dat is ook juist het leuke aan dit project. Overal zit een concept achter, dus het is veel meer dan alleen maar het leveren van tafels en stoelen.”

Ze heeft veel waardering voor het lef waarmee het Arentheem College de uitdaging aangaat om nieuwe dingen uit te proberen. “Deze school is een goed voorbeeld van hoe wij graag zien dat onze producten worden toegepast. Heel vernieuwend en flexibel.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave