Johan van Leeuwen, Alcedo: “Een dynamische leeromgeving levert inhoudelijk en financieel meer rendement op”

E-mailadres Afdrukken

In Duitsland staat een school met een minitrampoline midden in de klas. Wie daartoe behoefte voelt, loopt erheen en gaat even springen. Een paar leerlingen zitten op de grond een opdracht te doen. Anderen staan met een docent op de gang samen iets te bespreken. Voor in de pauzes zijn er klimtouwen en buiten staan allerlei attributen. Toezicht is bijna niet nodig, want van jongs af aan hebben deze leerlingen geleerd om te gaan met risico's. “Dit vind ik een voorbeeld van een dynamische leeromgeving in optima forma”, zegt Johan van Leeuwen, directeur van Alcedo. “Het lijkt in eerste instantie vooral een kwestie van inrichting, maar daaronder ligt een wetenschappelijk verantwoorde visie op onderwijs en lesgeven.”

Wetenschappelijk onderzoek van dr. Breithecker (ergonomie) en dr. Lenssen (efficiency van het onderwijs) tonen aan dat bewegen in combinatie met leren effectief is. Johan van Leeuwen sluit zich daarbij aan, maar focust zich op de relatie tussen de leerling en de docent. “De toename van zorgleerlingen en hoogetalenteerde kinderen in het regulier onderwijs legt extra druk op de competenties van de docent. Maatwerk voor leerlingen vraagt om maatwerk in de leeromgeving; een dynamische en flexibele leeromgeving.”

Veranderingen in de hele organisatie

Een dynamische leeromgeving, een pragmatisch concept van Johan van Leeuwen, is een nieuw fenomeen, dat tal van veranderingen in de schoolorganisatie vraagt op zowel strategisch-, tactisch- als op operationeel niveau. Op strategisch niveau moeten bestuur/directie en middenkader bereid zijn de professie terug te durven geven aan de docent. Mits hij voldoende facilitair wordt ontzorgd krijgt de docent dan de kans om zijn vak optimaal uit te oefenen. Hij raakt meer betrokken, gaat veel gepassioneerder lesgeven en bijna als vanzelf zal hij zorg gaan dragen voor een stuk maatwerk naar iedere individuele leerling. “Dat is een vorm van adaptief onderwijs: geen afscheid van het klassikale onderwijssysteem, maar een betere balans tussen individueel maatwerk en klassikaal onderwijs. Zo'n dynamische leeromgeving functioneert het best als de inrichting daarop wordt afgestemd en de docenten professioneel zijn getraind.”

Harde en zachte inrichting

Kinderen zijn gevoelig voor sfeer: vormgeving, huiselijkheid, klimaat, reinheid, geur, licht en de competentie van de leerkracht. Al die aspecten samen vormen de dynamische leeromgeving. Dat is vrij eenvoudig te realiseren door op een efficiëntere manier gebruik te maken van brede gangen van oudere schoolgebouwen, met bewegend meubilair dat verplaatst kan worden, of in settings waarin staand, zittend of bewegend opdrachten uitgevoerd worden. Daarmee wordt heel snel resultaat geboekt, want kinderen die les op maat krijgen en meer in beweging zijn, zijn beter gemotiveerd zijn, hun leerrendement stijgt en gedragsproblemen nemen af. “Wij als Alcedo hebben de expertise in huis om die wisseling van denken naar adaptief onderwijs in een dynamische situatie, in scholen te trainen bij docenten.”

Meerwaarde op drie fronten

Alcedo levert het hele palet aan diensten en producten dat nodig is om deze 'paradigmashift' stapsgewijs te doorlopen. “Wij doen alles vanuit visie op onderwijs. Vanuit het concept van de school realiseren we een dynamische en uitdagende leeromgeving, helemaal compleet van meubilair tot manier van lesgeven. Deze vernieuwing realiseren we in drie stappen: eerst denken we samen met de school na over de richting, vervolgens kijken we naar de inrichting en tenslotte houden we ons bezig met de verrichting.” Alcedo biedt scholen dus op drie fronten een stuk toegevoegde waarde. De richting valt onder de tak Advies en Consultancy. Op het gebied van inrichting zijn er adviseurs, die adviezen geven aan de hand van missie, visie en vraag. En betreffende de verrichting zijn er adviseurs die uit eigen ervaring weten hoe een leerzone vorm kan krijgen, welke valkuilen er zijn, welke competenties van de docenten gevraagd gaan worden. “Wij kunnen een schoolteam daar dus op alle facetten uitstekend in begeleiden, en we doen dat vanuit het model leerling-gezel-meester. Dat maakt het kleurrijk; proces en resultaat beantwoorden daarmee aan ons beeldmerk, dat van de ijsvogel.”

'Meer met minder'

Het credo van Johan van Leeuwen is het optimaliseren van het pedagogisch en didactisch klimaat voor de mensen die werken in de school, van leidinggevende, docent tot (last but not least) de leerling. “In scholen wordt men steeds meer enthousiast over die drieslag: richting, inrichting en verrichting. Het is hen duidelijk dat een dynamische leeromgeving, leefomgeving en werkomgeving gegarandeerd meer rendement oplevert, zowel inhoudelijk als financieel. Want als je geld slim aanwendt kun je meer met minder.”

Meer informatie

Voor meer informatie naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot:

Alcedo Enriched Environment
Drs. J.R. (Johan) van Leeuwen
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave