Akoestiek cruciaal voor het welzijn van scholieren en docenten

E-mailadres Afdrukken

Brynsenf School (Noorwegen), fotograaf Erik Buras

Het ontwerpen van een school is een veelomvattende bouwkundige uitdaging. Op scholen zijn er uiteenlopende ruimtes: leslokalen, gymzalen, kantines en kantoren, elk met hun eigen eisen. Ook hebben scholen een breed scala aan gebruikers  - zo zijn er alleen al grote leeftijdsverschillen tussen scholieren onderling én tussen docenten. 

Of het nu een nieuwbouw- of renovatieproject betreft, bouwmaterialen moeten akoestisch comfort bieden en verder eenvoudig te onderhouden, flexibel, aanpasbaar en degelijk zijn. De verschillende oppervlakken op scholen moeten een uitstekende geluidsabsorptie bieden, ongewenste geluiden effectief dempen en duurzaam zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de ruwe behandeling zoals we die vaak op scholen zien, en voldoen aan de brandveiligheidsnormen, zodat ouders, leraren en scholieren zich dáár in elk geval geen zorgen over hoeven te maken.

 

Een stillere leeromgeving

In de afgelopen jaren werd in een aantal onderzoeken de invloed van schoolgebouwen op scholieren onder de loep genomen. Men onderzocht niet alleen in hoeverre het leerproces werd gestimuleerd, maar ook of dat werd verstoord. Het werd duidelijk dat extreem lawaaierige omstandigheden invloed kunnen hebben op de gezondheid, algemene leerprestaties en manier van denken van scholieren. 

 

Een onderzoek naar de effecten van geluidshinder in de klas op leerprestaties, wees uit dat lawaai in de klas boven de 41 dB de resultaten negatief beïnvloedde. Een Frans onderzoeksteam ontdekte bijvoorbeeld dat 8- en 9-jarige scholieren bij elke 10 dB toename van geluidshinder 5,5 punten lager scoorden op hun nationale standaardtoets. Om de lawaaierige omstandigheden in leslokalen te verbeteren, moeten leeromgevingen ontworpen worden met materiaal dat geluid absorbeert en onder controle houdt.

 

Akoestische plafonds
Akoestiek en verlichting waren van essentieel belang bij het inrichten van de Brynseng school in Noorwegen. Daarom hebben goede geluids- en lichtomstandigheden veel aandacht gekregen in de planning en vormgeving van de klaslokalen van de Brynseng school. Het is gemakkelijker om je te concentreren als er voldoende daglicht en een goede akoestiek is.

 

Brynseng School Noorwegen, fotograaf Erik Buras

Bij de keuze voor de akoestische plafonds van Rockfon is rekening gehouden met akoestisch comfort, lichtreflectie en lichtverspreiding. Rockfon Blanka heeft een glad en extra wit oppervlak, met een hoge lichtreflectie en lichtverspreiding, waardoor het bijdraagt aan het besparen van energie op kunstverlichting. Diverse Rockfon producten werden toegepast, waaronder Rockfon Blanka Activity in de klaslokalen en stootbestendige panelen in de gangen. Door een leslokaal te harmoniseren met geluidsabsorberend en duurzaam materiaal, creëren we een leeromgeving waarin scholieren en docenten beschermd worden. Een goede geluidsomgeving maakt kinderen minder moe en zorgt ervoor dat het gemakkelijker is om gefocust te blijven. Het geeft docenten de ruimte om hun kennis in rust met succes over te brengen.


Dit artikel wordt u aangeboden door Rockfon. Voor meer informatie zie www.rockfon.nl.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

maart uitgave