Jan Willem Bakker: "De flexibiliteit van Xafax geeft ons de vrijheid om overal in school te printen"

E-mailadres Afdrukken

Het Oranje Nassau College in Zoetermeer is de eerste school in Nederland die gebruik maakt van de nieuwe Everyone Print software en de Touch ID terminal van Xafax. Leerlingen en docenten kunnen voortaan met hun laptop vanaf elke plek in school printen en zich met een zelf gekozen tag identificeren bij een multifunctional naar keuze. Naar die flexibiliteit was de school op zoek, volgens directeur Jan Willem Bakker: “De wijze waarop we onderwijs geven op onze twee locaties verschilt enorm, maar het systeem biedt zoveel vrijheden dat we er binnen die omgevingen prima mee aan de slag kunnen.”

Het Oranje Nassau College maakt al een aantal jaren deel uit van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie, een samenwerkingsverband met andere scholen om digitaal leermateriaal te maken. Het idee is dat niet elke leerling op dezelfde manier leert. Het tempo verschilt, evenals de wijze waarop ze de lesstof tot zich nemen. Dat betekent dat het leermateriaal flexibel moet zijn. De computer is een snel en efficiënt hulpmiddel om de leerling met zijn leerstrategie en behoefte aan leren maximaal te kunnen bedienen.

Leeromgeving faciliteren

De wens om iedere leerling in op zijn eigen manier te laten leren vraagt andere faciliteiten en een andere manier van lesgeven. Jan Willem Bakker: “De slag die wij nu hebben gemaakt is dat de docenten en alle leerlingen in de eerste klassen mavo en havo een notebook hebben aangeschaft. We hebben nog wel een tekstboek, maar geen opgavenboek meer. Alle opgaven bieden we digitaal aan onder andere via de lessenmaker – het programma waarin digitaal leermateriaal wordt ontwikkeld en aangeboden – en dat biedt de leerlingen de gelegenheid om zelfstandig aan de slag te gaan.”

Dat een groeiende groep leerlingen de beschikking heeft over een eigen notebook heeft gevolgen voor de kwaliteit en capaciteit van het draadloos netwerk. Ook moest er een andere oplossing komen voor het printen. “Wij konden alleen printen vanaf de vaste computers in school. Afgelopen jaren was er al door docenten geëxperimenteerd met laptops in de klas, en toen voelden we meteen de pijn dat er vanaf een laptop niet kon worden geprint. Toen hebben we de stap naar een goede oplossing ook echt gezet.”

Follow Me

Een ander probleem was dat printopdrachten niet gekoppeld waren aan degene die de printopdracht gaf. Docenten die een printcommando gaven moesten daarna snel naar de printer lopen om te voorkomen dat een leerling er met zijn repetitie vandoor ging. “In het OLC gebeurde het wel eens dat er documenten van honderd pagina's uitrolden die nooit werden opgehaald. Dat wil je niet, want daarmee verspil je papier. Wij wilden dus toe naar een systeem waarbij de opdracht pas uit de printer komt zodra iemand zich identificeert.”

Groeimodel

De eerste contacten met Xafax stammen al van drie jaar geleden, maar begin 2010 is het voortraject gestart. Er werd een inventarisatie gemaakt welke faciliteiten de school beschikbaar wilde stellen, hoe die vorm moesten krijgen en er is een inschatting gemaakt op welke wijze deze zouden worden gebruikt. Er is bewust gekozen voor een tag (sleutelhanger met chip) en niet voor de schoolpas voor de identificatie. “Die tag is voor ons een hele handige oplossing. Die kunnen leerlingen zelf koppelen aan hun account. Een schoolpas wordt ieder jaar opnieuw aan de leerlingen uitgereikt. Dat zou organisatorisch veel meer gedoe geven.” Het nieuwe systeem wordt geleidelijk ingevoerd. In de docentenkamer staat voorlopig nog een conventionele printer. Ineens overstappen zou betekenen dat er een groot aantal multifunctionals neergezet zou moeten worden om het systeem in de organisatie geaccepteerd te krijgen. “Printgemak is een deel van het verhaal, maar toen we de mensen informeerden over de plannen bleek de afstand die ze moeten lopen voor een printje een hot issue te zijn. Een printer op de kamer bleek echt een statussymbool. Vandaar het groeimodel. Je kunt tien keer uitleggen dat je je printjes uit de printer kunt laten komen als je er langs komt op weg naar de koffie, maar mensen moeten dat gewoon ervaren.”

Gloednieuw systeem

Xafax heeft bij het Oranje Nassau College de nieuwste versies van de software en terminals geïnstalleerd. Pcounter, de software die de registratie en betaling van het printen en kopiëren afhandelt, is tegenwoordig voorzien van een volledig betaalsysteem. Met de tag kunnen leerlingen en docenten dus niet alleen prints en kopieën bij de multifunctionals afrekenen, maar ze kunnen ook betalingen doen bij vendingautomaten, kassa's in de kantine, etc.. Voor het opwaarderen van het saldo wordt een muntautomaat gebruikt. Voor de afhandeling van print- en kopieeropdrachten bij de multifunctionals wordt de nieuwe Touch ID terminal gebruikt. De Touch ID heeft een groter scherm en is gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger. De software om printopdrachten naar de multifunctionals te kunnen sturen heet Everyone Print. Die software is webbased en veel eenvoudiger in gebruik dan de vorige versie, PrinterOn. Met Everyone Print kan iedereen die een Pcounter account met voldoende saldo heeft met behulp van een willekeurige computer, laptop en zelfs met een smartphone gebruik maken van de multifunctionals.

Flexibel

Het nieuwe systeem is in september op het Oranje Nassau College in gebruik genomen. Jan Willem Bakker is benieuwd hoe de leerlingen en docenten het systeem gaan gebruiken en of er minder papier zal worden gebruikt. Maar belangrijker vindt hij de vrijheid die het systeem biedt. “In de overgangsfase krijgen jongere groepen leerlingen heel anders les dan de ouderejaars. Desondanks kunnen we er door de flexibiliteit van dit systeem binnen die twee omgevingen prima mee aan de slag. Van belang daarbij is dat je je, vooral als docent, vrij kunt bewegen door de school en daar kunt printen waar je in de buurt bent.”

Bekijk ook de bedrijfspresentatie van Xafax

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave