Uit recent onderzoek blijkt: “Student dupe van gebrekkige ICT-voorzieningen”

E-mailadres Afdrukken

Maar liefst één op de drie studenten mist weleens een les door gebrek aan de juiste informatie in het onderwijsportaal. Daarnaast kan bijna de helft van de studenten zich niet voldoende voorbereiden op de les door het missen van de juiste informatie in dit portaal. Bovendien is om dezelfde reden bij maar liefst eenderde van de studenten een misverstand ontstaan over de studievoortgang. Dit blijkt uit een onderzoek dat New Day at Work in maart jl. heeft laten uitvoeren onder ruim duizend mbo-, hbo- en wo-studenten van honderdvijftig verschillende onderwijsinstellingen.


Ontoegankelijke onderwijsapplicaties
Het probleem is volgens de onderzoekers met name sterk terug te zien bij mbo-studenten. Zo zijn er onder hen opvallend meer die een les missen (38 procent) of weleens misverstanden hebben gehad over de studievoortgang door gebrek aan juiste informatie in het onderwijsportaal (39 procent). Universitaire studenten ervaren daarentegen relatief minder problemen. Een onderwijsportaal is een online locatie (intranet of website) van de onderwijsinstelling, waarin informatie en links staan vermeld naar de verschillende onderwijsapplicaties voor studenten.

Momenteel heeft één op de tien studenten geen duidelijk en actueel beeld van de studievoortgang en een nog hoger percentage wordt belemmerd in de studievoortgang door slechte toegang tot onderwijsapplicaties. Dit is van invloed op de prestaties en motivatie van studenten. Zo geeft de meerderheid van de studenten (61 procent) aan beter te presteren wanneer zij inzicht hebben in hun studievoortgang en meer dan een kwart van de studenten (28 procent) vindt het belangrijk om de studieprestaties af te kunnen zetten tegen die van studiegenoten.

Weinig flexibele oplossingen
Gijs van Hees van New Day at Work zegt desgevraagd, deze gegevens bij de bron weg te halen. “Wij komen bij veel onderwijsinstellingen over de vloer en zien dat de techniek en de wil om ICT in het onderwijs te verbeteren in de praktijk wel aanwezig zijn. Het probleem zit echter veelal in de oplossingen die scholen kiezen. Hierbij gaat het vaak om grote maatwerkoplossingen, die in de basis te weinig flexibel blijken te zijn. Dit heeft als gevolg dat de gekozen oplossing niet met de tijd mee kan ontwikkelen. Studenten worden hierdoor gehinderd in hun studievoortgang. Door een slimme digitale werkomgeving te realiseren, kunnen studenten niet alleen beter met elkaar werken, maar ook de samenwerking met docenten wordt gestimuleerd. Dit komt ten goede aan de prestaties van studenten.”

Het bekende bos en de bomen
De uitdagingen die binnen onderwijs met ICT ervaren worden, hebben een weerslag op de voortgang van studenten. ICT heeft binnen scholen vaak het doel de student en docent volledig te ondersteunen. In de praktijk blijkt dit nog niet zo makkelijk. Door de wildgroei aan applicaties zien studenten door de bomen het bos niet meer en nieuwe ontwikkelingen als cloud based werken en het gebruiken van een eigen apparaat (laptop/ tablet/ smartphone) hebben veel potentie, maar worden vaak nog niet optimaal ondersteund. Hoe kunnen schoolbesturen hierop inspelen en ervoor zorgen dat de ICT-faciliteiten klaar zijn voor de toekomst? Hoe kan het onderwijs ook door de ogen van de (digitale) student slim en efficiënt zijn? Het antwoord is: de digitale werkplek. Oftewel een moderne, persoonlijke werkplek waarbij medewerkers en studenten altijd en overal gemakkelijk en effectief kunnen (samen)werken.

Apps altijd en overal toegankelijk
Waar studenten voorheen bepakt en bezakt door de scholen liepen, hebben ze nu slechts een laptop of tablet bij zich. Studenten krijgen steeds vaker les in de vorm van digitaal onderwijs, waardoor de verwachtingen rondom ICT alsmaar hoger worden. De studerende generatie van nu is opgegroeid met het idee dat apps altijd en overal toegankelijk zijn. Niet zo gek dat zij dergelijke tools ook op school verwachten. Communicatiemiddelen moeten hierop aangepast worden. Tegelijkertijd worden er door de onderwijsinstellingen zelf hoge eisen gesteld aan archivering, beveiliging en de beheersbaarheid van de infrastructuur. Gijs van Hees: “Het mag duidelijk zijn dat het onderwijs de hete adem van vernieuwing, innovatie en digitalisering in haar nek voelt, wat maakt dat onderwijsinstellingen voor een grote uitdaging staan.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave