Ed Botterweg, Stoas: "Wij garanderen nOISe tot 2010, maar EduArte komt eraan"

E-mailadres Afdrukken

Stoas heeft afscheid genomen van technologiepartner LogicaCMG. Een nieuwe versie van deelnemersinformatiesysteem nOISe is daarmee definitief van de baan. Volgens directeur Ed Botterweg van Stoas (foto rechts) paste Logica niet meer bij de visie van zijn bedrijf. “Stoas is de afgelopen twee jaren sterk veranderd. Er is een compleet nieuw management met nieuwe mensen en we hebben een nieuwe strategie en visie ontwikkeld. Eén van de uitvloeisels van die nieuwe visie op onderwijs en leren in zijn algemeenheid is het samenwerken met Topicus. Want wij willen juist innovatieve en goed werkende oplossingen ontwikkelen. Het Stoas waar men vroeger tegenaan keek is niet meer.” Stoas en Topicus waren 26 september 2007 aanwezig op de door BVE Platform Informatievoorziening georganiseerde ‘Markt van leveranciers’ en presenteerden daar samen de ontwikkeling van een nieuw Deelnemer Begeleiding Systeem (DBS) voor het BVE-veld.

Topicus is een innovatieve ICT dienstverlener met circa 130 medewerkers in de sectoren Finance, Zorg en Onderwijs. Het bedrijf is gespecialiseerd in ketenintegratie, het realiseren van ASP-applicaties en procesmanagement in deze sectoren. In het onderwijs heeft Topicus diverse informatiesystemen gebouwd: Alleva voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, ParnasSys voor het primair onderwijs en Vocus voor het voortgezet onderwijs. Voor het mbo wordt momenteel deelnemer-informatiesysteem EduArte ontwikkeld. Al deze systemen zijn webbased en gebouwd volgens de meest moderne technieken.

Geen uurtje-factuurtjefabriek

Directeur Leo Essink van Topicus (links op de foto) is zich ervan bewust dat de breuk tussen Logica en Stoas voor onzekerheid bij veel nOISe-gebruikers heeft gezorgd. Hij vindt het niet meer dan de morele plicht van Stoas en Topicus om die onzekerheid zo snel mogelijk weg te nemen. “Als je onzekerheid in de markt creëert moet je die ook oplossen. In termen van zó willen we met jullie omgaan, dát hopen we van jullie te mogen verwachten. En dat gaat anders dan vroeger. Vroeger was het: u vraagt wij draaien, de uurtje-factuurtjefabriek die Stoas samen met Logica was. Die tijd is voorbij. Wij willen samen een proactieve leverancier zijn.”

Deelnemer Begeleiding Systeem

De eerste resultaten van de samenwerking tussen Stoas en Topicus zullen begin 2008 gestalte krijgen in de vorm van een Deelnemer Begeleiding Systeem (DBS) en een oplossing voor VO-afdelingen van roc's. Beide oplossingen worden gebouwd op basis van moderne webservices en zijn een belangrijke aanvulling op de functionaliteit van nOISe. Daarmee zal een langgekoesterde wens van veel nOISeklanten worden vervuld. Ed Botterweg: “Heel veel nOISE-klanten vragen al heel lang om een systeem waarmee ze de deelnemers goed kunnen begeleiden, dus een snelle ontwikkeling van zo'n systeem heeft bij ons heel hoge prioriteit. De beslissing om DBS met Topicus samen te bouwen is een week geleden genomen. Het is natuurlijk geweldig dat we op de ‘Markt van leveranciers’ van het BVE Platform Informatievoorziening de eerste werkende schermen al konden laten zien.”

Van nOISe naar EduArte

Stoas blijft nOISe in ieder geval tot en met 2010 ondersteunen en waarschijnlijk ook nog daarna. Maar ondertussen wordt ook gewerkt aan het geheel nieuwe deelnemerinformatiesysteem EduArte. Dat systeem, dat speciaal voor het mbo wordt gebouwd op basis van een nieuwe architectuur, heeft uitgebreide functionaliteit voor: bekostiging en verantwoording, onderwijslogistiek, presentie en absentie en het elektronisch deelnemerdossier. Uiteraard zal het Deelnemer Begeleiding Systeem als integraal onderdeel in EduArte worden opgenomen. nOISe-klanten zijn overigens niet verplicht om over te stappen naar EduArte. Leo Essink: “Wij geven de huidige nOISe-gebruikers een gestructureerd pad naar de nieuwe wereld van EduArte. Door de gecombineerde kennis en ervaring van Topicus en Stoas kunnen wij een vloeiende migratie en conversie garanderen, snel en niet al te kostbaar. En we hopen natuurlijk dat wij van 80 of 90 procent van de huidige nOISe-gebruikers de migratiepartner mogen zijn.”

Hij denkt dat EduArte het onderwijs uiteindelijk veel geld zal besparen, omdat de beheerskosten veel lager zijn dan van traditionele systemen, EduArte leverbaar is als SaaS-dienst en SOA-georiënteerd is.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners