Jeroen Hooijer, ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD: “Met een iPad krijgen leerlingen de regie over hun eigen leerproces”

E-mailadres Afdrukken

“Uit onderzoek is gebleken dat door middel van digitale leerlijnen het onderwijs verbeterd kan worden en dat de iPad hiervoor een uitstekend instrument is”, aldus Jeroen Hooijer, bovenschools ICT-coördinator bij Fidarda en SKOD. Dit was voor het bestuur van Fidarda en SKOD de aanleiding om ouders de mogelijkheid te bieden om tegen een gunstige prijs een iPad aan te schaffen die hun kind op school en thuis kan gebruiken. Om dit mogelijk te maken is het bestuur een samenwerking aangegaan met Infotheek.

 

Jeroen Hooijer, ict-coördinator bij Fidarda en SKOD

Fidarda en SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe) zijn onderwijsorganisaties die bestaan uit twintig basisscholen in Groningen en Drenthe en twaalf basisscholen, waarvan één basisschool voor speciaal onderwijs, in Emmen. Beide stichtingen hebben dezelfde bestuurder en zitten in een fusieproces met als beoogde fusiedatum 1 januari 2016.

Het bestuur van Fidarda en SKOD is van mening dat door technologische ontwikkelingen het zeer belangrijk is dat het onderwijs mee verandert, om aan de toekomsteisen te voldoen. Bestuurder John van Meekeren vindt het belangrijk om zijn leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op toekomstige beroepen. “Leerlingen krijgen de regie over hun eigen onderwijsproces en de leraar vervult steeds vaker de rol van coach.” Bovendien vindt hij dat bij het overgaan naar digitale leerlijnen en omdat er meer gebruik wordt gemaakt van applicaties, er een behoefte ontstaat aan ondersteunende apparaten voor leerlingen. “Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met Infotheek.”

Eerdere samenwerking
In het schooljaar 2013/2014 heeft het bestuur voor tien scholen een aantal iPads ingekocht om te gebruiken tijdens een pilot. Na afloop van het project bleek dat de iPads in de kast terechtkwamen en niet meer werden gebruikt. Het bestuur vond dit een gemiste kans en heeft daarop besloten om alle medewerkers als kerstgeschenk een iPad cadeau te geven. “Op deze manier kregen medewerkers de kans om vertrouwd te raken met de iPad en de mogelijkheden van dit apparaat te ontdekken”, zegt Jeroen Hooijer. “Zoekende naar een juiste partner voor dit kerstproject, kwam het bestuur bij Infotheek terecht. Naast de iPad is aan alle medewerkers ook gratis iPad scholing aangeboden, verzorgd door Infotheek, en medewerkers hebben deelgenomen aan diverse iPad-trainingen.”
Momenteel worden de iPads ingezet voor onder andere Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip, Leerlijn Math van Exova, Kurzweil en ter ondersteuning van alle andere lessen.

Groot aantal mogelijkheden
Ouders kunnen binnenkort via Fidarda en SKOD voordelig een iPad aanschaffen voor hun kind. Zodra bekend is hoeveel iPads er in totaal nodig zijn, worden deze aan de ouders uitgeleverd op de school. “Infotheek fungeert niet alleen als leverancier van de hardware, maar verzorgt ook de iPad-trainingen voor onze medewerkers. Bovendien fungeert Infotheek als het ware als magazijn waar 1300 iPads voor ons liggen. Deze iPads kunnen wij op school geleverd krijgen op het moment dat het nodig is. Ook kunnen wij aangeven op welk tijdstip wij ze geleverd willen krijgen. Op deze manier kunnen wij op een efficiënte manier de iPads uitleveren aan ouders”, aldus Hooijer. Om de administratie van Fidarda en SKOD zo goed mogelijk te laten verlopen, stuurt Infotheek vlak voor de levering de serienummers van de iPads toe. Op basis van deze nummers is er een duidelijk overzicht van wat er op school is geleverd, wat aan de ouders is uitgeleverd en wat er nog op voorraad is.

De toekomst
Jeroen Hooijer zegt erg tevreden te zijn over de samenwerking met deze leverancier. “We hebben bijna wekelijks contact via mail of telefoon. Verder handelen zij correct bij onverwachte obstakels. ” Zijn er dan geen wensen? “Zeker wel. We willen met Infotheek in gesprek gaan om te kijken of het mogelijk is dat ouders de iPads thuis geleverd kunnen krijgen, nadat ze deze via de Stichting bij Infotheek hebben besteld. Ook hier komen we vast samen uit.”

www.infotheek.nl

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave