John Mentjens, Scholengemeenschap Maarsbergen: “Wij kunnen elk device op school gebruiken, van bijna afgeschreven werkstations tot tablets”

E-mailadres Afdrukken

Op de meeste scholen in Nederland wordt gediscussieerd over de toekomst van het onderwijs. Blijven we boeken gebruiken of worden het laptops/tablets? En hoe wordt dat op een eigentijdse en betaalbare manier gefaciliteerd, ook in de toekomst? Scholengemeenschap Maarsbergen (SGM) maakt voor de ict-faciliteiten al jaren gebruik van een Andolan ict-infrastructuur in combinatie met werkplekken van NComputing. Een praktisch, flexibel en toekomstbestendig concept, volgens ICT-coördinator John Mentjens. “Wij gebruiken een mix van oude computers en NComputing. Voor een gebruiker maakt dat geen verschil en wij kunnen onze computers gedurende hun hele afschrijvingsperiode van vijf jaar laten meedraaien.”

John Mentjens (2e van links) demonstreert aan Ard Vreugdenhil (links) de werking van Andolan. Eric Mous (uiterst rechts) krijgt instructie van Eric Vos, systeembeheerder SGM.

SGM was onlangs gastheer van een delegatie bestaande uit de facilitair manager en ict-adviseur van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) uit Curaçao met een aantal scholen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het onderwijs op de Antillen heeft nog minder te besteden dan in Nederland. Vanuit het USONA kan er nog een forse investering worden gedaan en daarna is het niet duidelijk waar de verdere financieringen vandaan gehaald moeten worden. Het VPCO wil dat geld gebruiken voor een andere ict-structuur en vernieuwing van het aantal ict-werkplekken. De delegatie kreeg in Maarsbergen demonstraties van de NComputing-werkplekken en uitleg over het beheer van de Andolan infrastructuur.

De buitenlandse interesse in het concept van Andoburg heeft een aantal redenen. Ten eerste lijkt het systeem goedkoper te zijn dan losse computers en laptops. Ten tweede zijn de NComputing werkplekken minder inbraak- en vandalismegevoelig dan laptops of computers en ten derde wordt er veel verwacht van de beheersoplossing en de beveiliging die Andolan met zich meebrengt. Ard Vreugdenhil, facility manager VPCO: “Wij kunnen nu nog eenmaal een grote aanschaf doen. Daarom vinden we het belangrijk dat we voor de jaren die volgen een partner hebben die garant staat voor de kwaliteit van zowel de apparatuur als de oplossing. We zien in Andolan een heleboel voordelen ten opzichte van de traditionele systemen.”

Desinvesteringen voorkomen

Scholen die overstappen naar een nieuw ict-model zijn genoodzaakt hun oude computers vervroegd weg te gooien of om een aantal jaren met twee aparte ict-systemen te werken. Met Andolan is daar geen sprake van, legt John Mentjens uit. “De nieuwe NComputing werkplekken en de oude computers worden allemaal door dezelfde serveromgeving aangestuurd. Daardoor kunnen ze hun hele afschrijvingsperiode van 5 of 6 jaar meedraaien. Voor een leerling of leerkracht maakt het geen enkel verschil welke werkplek hij gebruikt: de systemen werken identiek. En als er af en toe eens zo'n oude computer uitvalt vervangen we hem door zo'n NComputing kastje.”

Energiebesparing

Dat oude computers tot hun laatste snik gebruikt kunnen worden is op het eerste gezicht een voordeel, maar vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet altijd even slim. Want een NComputing werkplek verbruikt per jaar € 35 minder aan energie. Dus als een school besluit om oude computers nog twee jaar mee te laten draaien kost dat € 70 aan energie per computer. Op Curaçao zijn de energieprijzen twee keer zo hoog als in Nederland, dus daar is het zeker de moeite waard om versneld over te stappen op NComputing, denkt ict-adviseur Eric Mous van VPCO: “Jullie praten nu alleen over het energieverbruik, maar een lager energieverbruik betekent minder warmteontwikkeling, dus ook dat er minder capaciteit nodig is om de ruimte te koelen. En als je je realiseert dat een airco in de tropen veel meer energie verbruikt om te koelen dan het in Europa kost om in de winter onze gebouwen te verwarmen, kun je nagaan dat een NComputing werkplek voor ons in de exploitatie veel goedkoper is.”

Standaardisatie en uniformiteit

Visie vertaald in techniek

Andolan 4 is als het ware een virtuele wereld waarin een school alle programma's kan onderbrengen die in het onderwijs worden gebruikt. Sommige programma's zullen lokaal in de school op een server staan en andere staan in de cloud. In Andolan worden al die programma's toegankelijk. Op basis van profielen kunnen medewerkers en leerkrachten op een eenvoudige manier (zonder talloze wachtwoorden te hoeven onthouden), in een uniforme vormgeving en op een veilige manier hun werk doen.

Maatwerk

Andolan 4 wordt bij onderwijsinstellingen helemaal op maat gemaakt. Soms zal het financieel voordelig zijn om het systeem extern in de cloud te plaatsen en in andere gevallen is het handiger om de cloud binnen de school te halen. Welke oplossing het best kan worden gekozen is onder anderen afhankelijk van de licensies van de gebruikte onderwijspakketten, de snelheid van de internetverbinding van de school en de onderwijsvisie. Samen met de school kiest Andoburg voor de handigste en economisch meest voordelige oplossing.

nComputing

In combinatie met Andolan4 is nComputing als werkplek momenteel qua prijs en concept heel succesvol. Het systeem bestaat uit een klein kastje, dat achter op een beeldscherm wordt geschroefd. Het kastje heeft aansluitingen voor een netwerk, scherm, toetsenbord, muis en audio. Er zitten geen bewegende onderdelen in, het verbruikt weinig energie en wordt niet warm. Desondanks zijn de prestaties vergelijkbaar met een conventioneel werkstation.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.andoburg.com

Het beheer van Andolan op de scholen beperkt zich tot applicatiebeheer plus het met zekere regelmaat plaatsen van een nieuwe image op de computers. Updaten van de software (Windows, Flash, Java, PDFreader, etc.) wordt op afstand gedaan door medewerkers van Andoburg. John Mentjens: “Na verloop van tijd vervuilt het systeem met het risico van storingen. Zoals nu, in de examentijd, willen we graag een 'schone' omgeving, dus de systeembeheerder zet op alle systemen een verse image. Dat kan centraal over het netwerk, dus dat is zo gebeurd. Onze systeembeheerder kan 250 werkplekken makkelijk in zijn eentje af.”

Dat elke computer is uitgerust met gestandaardiseerde en uniforme software heeft grote voordelen bij het geven van instructie aan leerlingen of leerkrachten. Guido van Ipenburg, directeur van Andoburg: “Bij Scholengemeenschap Maarsbergen heeft iedere locatie qua kleur een eigen herkenbare achtergrond, maar in zwartwit zijn ze identiek. Dat is heel handig bij het maken van handleidingen, want die kunnen door de hele school worden gebruikt. Een eenduidig systeem is dus niet alleen handig voor het beheer, maar ook bij het geven van trainingen aan medewerkers en leerlingen.”

Veilige speeltuin

Andoburg mengt zich niet in de actuele discussies over het gebruik van tablets, laptops, cloud, Bring Your Own Device, etc. “Die visie op onderwijs en ict verandert steeds, daar willen wij niet bij betrokken worden. Wij hebben altijd geprobeerd het systeem zo te maken dat alles kan. En met de lancering van Andolan 4 in najaar 2012 ondersteunen wij alles. Het bureaublad van Andolan kan gedistribueerd worden naar een oude computer, NComputing, een tablet, iPad of smartphone. Scholen zijn dus helemaal vrij in de apparatuur die ze kiezen.”

Als scholen besluiten om te gaan werken volgens het Bring Your Own Device principe geven ze leerlingen de vrijheid om het hele internet te gebruiken, met alle bijbehorende veiligheidsissues. Andolan blijft ook dan een rol spelen, legt John Mentjens uit, maar wordt als het ware een app voor een veilig stukje internet. “Met BYOD is de hele wereld je speeltuin. Met Andolan kies je ervoor om een hek om een stuk van die speeltuin te zetten. Je weet dat dat stuk speeltuin voldoende uitdagingen biedt, maar het is er tegelijk ook veilig. Dus daar laten wij onze kinderen met een gerust hart spelen.”

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

laatste uitgave